loading...

Wpisz miasto w którym przebywasz,
aby odnaleźć Mszę Świętą w języku polskim.

Zamknij wpis

Życzenia bpa Wiesława Lechowicza z okazji uroczystości tytularnej chrystusowców

Drodzy Bracia - Księża Chrystusowcy!

Z okazji uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata, która jest patronalnym świętem Waszego Zgromadzenia składam Wam jak najserdeczniejsze życzenia, powołując się na słowa Apostoła Narodów: „zginam kolana moje przed Ojcem, od którego bierze nazwę wszelki ród na niebie i na ziemi, aby według bogactwa swej chwały sprawił w was przez Ducha swego wzmocnienie siły wewnętrznego człowieka. Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w waszych sercach; abyście w miłości wkorzenieni i ugruntowani, wraz ze wszystkimi świętymi zdołali ogarnąć duchem, czym jest Szerokość, Długość, Wysokość i Głębokość, i poznać miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką wiedzę, abyście zostali napełnieni całą Pełnią Bożą” (Ef 3,14-19).

Z życzeniami łączę wyrazy modlitwy i wdzięczności za Waszą pracę duszpasterską dla naszych rodaków żyjących poza granicami ojczystego kraju, a także za codzienną modlitwę i codzienny trud ofiarowany w intencji Polonii.

Z wiernością i wytrwałością służcie naszym rodakom mimo wyjątkowo niesprzyjających duszpasterstwu warunków związanych z epidemią koronawirusa. Na miarę możliwości bądźcie blisko, naszych braci i sióstr, podtrzymując ich w wierze, nadziei i miłości. Korzystajcie z wszystkich możliwości, aby powierzeni Waszej duszpasterskiej opiece czuli się zauważeni i ogarnięci troską. Zabiegajcie o podtrzymywanie i ożywianie wzajemnych braterskich relacji, bo wspólnota kapłańska jest oparciem i lekarstwem na nasze duchowe i fizyczne słabości.

Ja też doświadczam ograniczeń związanych z brakiem możliwości nawiązywania bezpośrednich kontaktów z Polonią i jej duszpasterzami. Pozostaje modlitwa i łączność online. Polecam się więc i Waszej modlitwie, z nadzieją że w nieodległym czasie powrócimy do warunków normalnej pracy duszpasterskiej.

W czasach zamętu, który dotyka niestety i Kościół, miejcie ufność w Bożą Opatrzność, która potrafi wyprowadzić dobro nawet z sytuacji zdawałoby się beznadziejnych.

Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna, i Ducha Świętego niech spocznie na Was i pozostanie z Wami na zawsze!


Bp Wiesław Lechowicz
Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej

 0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
1. Wybierz kontynent
Na mocy pozwolenia Prymasa Polski z dn. 28 listopada 1983 r., zgodnie z postanowieniem VII Kapituły Generalnej i uzyskaniu zgody Rady Generalnej Towarzystwa Chrystusowego ówczesny przełożony generalny ks. dr Edward Szymanek TChr erygował 3 maja 1984 r. Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego ustanawiając dyrektorem ks. prof. Bogusława Nadolskiego. Bezpośrednim celem IDE było przygotowywanie specjalistycznych kadr w zakresie apostolatu Emigracyjnego. Jak powiedział ks. dr Józef Bakalarz TChr w wykładzie inauguracyjnym na rozpoczęcie działalności Instytutu, "ma on być sercem i motorem Ruchu Apostolatu Emigracyjnego praktykowanego w różnych formach i według różnych metod."

Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego im. Kard. Augusta Hlonda

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań
tel. +48 61 64 72 523, ide@chrystusowcy.pl

BANK PEKAO SA 36124065241111001023869649