loading...

Wpisz miasto w którym przebywasz,
aby odnaleźć Mszę Świętą w języku polskim.

Zamknij wpis

KEP - Watykan opublikował temat 108. Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy (25 września 2022 r.)

„Budowanie przyszłości z migrantami i uchodźcami” to temat 108. Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy, który będzie obchodzony w niedzielę 25 września br. – podała w komunikacie Dykasteria ds. Integralnego Rozwoju Człowieka.

„Budowanie z” oznacza przede wszystkim uznanie i promowanie wkładu migrantów i uchodźców w to dzieło budowy, ponieważ tylko w ten sposób możemy zbudować świat, który zapewni warunki dla integralnego rozwoju ludzkiego wszystkich ludzi – czytamy w komunikacie.

Orędzie, podzielone na sześć podtematów, będzie analizować niektóre istotne elementy wkładu migrantów i uchodźców – rzeczywistego i potencjalnego – w społeczny, ekonomiczny, kulturowy i duchowy wzrost społeczeństw i wspólnot kościelnych.

Aby ułatwić odpowiednie przygotowanie do obchodów Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy, również w tym roku Sekcja ds. Migrantów i Uchodźców Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka rozpocznie, począwszy od końca marca, kampanię informacyjną, której celem będzie pogłębienie zrozumienia tematu i podtematów Orędzia poprzez pomoce multimedialne, materiały informacyjne i refleksje teologiczne – podaje komunikat.

vaticannews / BP KEP

Za "episkopat.pl": Temat 108 Światowego Dnia Migranta/Uchodźcy

 0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
1. Wybierz kontynent
Na mocy pozwolenia Prymasa Polski z dn. 28 listopada 1983 r., zgodnie z postanowieniem VII Kapituły Generalnej i uzyskaniu zgody Rady Generalnej Towarzystwa Chrystusowego ówczesny przełożony generalny ks. dr Edward Szymanek TChr erygował 3 maja 1984 r. Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego ustanawiając dyrektorem ks. prof. Bogusława Nadolskiego. Bezpośrednim celem IDE było przygotowywanie specjalistycznych kadr w zakresie apostolatu Emigracyjnego. Jak powiedział ks. dr Józef Bakalarz TChr w wykładzie inauguracyjnym na rozpoczęcie działalności Instytutu, "ma on być sercem i motorem Ruchu Apostolatu Emigracyjnego praktykowanego w różnych formach i według różnych metod."

Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego im. Kard. Augusta Hlonda

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań
tel. +48 61 64 72 523, ide@chrystusowcy.pl

BANK PEKAO SA 36124065241111001023869649