loading...

Wpisz miasto w którym przebywasz,
aby odnaleźć Mszę Świętą w języku polskim.

Zamknij wpis

15 stycznia 2017 r. - 103. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy - "Migranci nieletni, zagrożeni i pozbawieni głosu"

Przypadający 15 stycznia 2017 r. kolejny, 103. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy będzie przebiegał pod hasłem "Migranci nieletni, zagrożeni i pozbawieni głosu". Wybrał je papież Franciszek.

Informuje o tym komunikat Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej, ogłoszony 22 czerwca w Watykanie.

Oświadczenie przypomina, że migracja jest zjawiskiem światowym, nie tylko europejskim czy śródziemnomorskim i wszystkie kontynenty są dotknięte tą rzeczywistością, która nie dotyczy wyłącznie ludzi poszukujących pracy czy lepszych warunków życia, ale obejmuje też osoby nieletnie i dorastające, uciekające przed prawdziwymi tragediami. Niezbędne jest zapewnienie, aby w każdym kraju przybywający tam migranci i ich rodziny cieszyły się pełnym uznaniem przysługujących im praw.

Największe zaniepokojenie budzą warunki tych najmłodszych w kontekście migracji międzynarodowej. To dzieci bowiem i kobiety stanowią najbardziej zagrożoną kategorię w ramach tego wielkiego zjawiska i to właśnie nieletni są najbardziej narażeni, często w sposób niezauważalny, gdyż są pozbawione dokumenty lub osób towarzyszących im - podkreśla komunikat watykański.

Według niego, wybierając taki właśnie temat przyszłorocznego Dnia, Ojciec Święty pragnie zwrócić uwagę na najmniejszych z małych. Dzieci często przybywają same do krajów przeznaczenia i nie są w stanie sprawić, aby usłyszano ich głos, stając się łatwo ofiarami poważnego pogwałcenia praw człowieka.

Stolica Apostolska przypomniała ponadto, że z okazji kolejnego Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy zostanie ogłoszone, jak zwykle, orędzie papieskie.

Przypomniano również, że Dzień ten sięga korzeniami listu "Il dolore e le preoccupazioni" ("Ból i zatroskanie"), jaki ówczesna Święta Kongregacja Konsystorialna wystosowała 6 grudnia 1914 r. do włoskich biskupów diecezjalnych z prośbą o ustanowienie dorocznego dnia, który uwrażliwiałby na zjawisko migracji oraz na gromadzenie środków na dzieła duszpasterskie na rzecz emigrantów włoskich i formacji misjonarzy do pracy w tym środowisku. W następstwie tego apelu 21 lutego 1915 r. obchodzono pierwszy Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy.

kg (KAI) / Watykan, mz

Za: www.idziemy.pl

Transmisja Mszy Świętej w Dniu Migranta i Uchodźcy - link:

https://youtu.be/rLDDDQy45I4

 

"Dziś w Kościele obchodzony jest 103. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy, który ma na celu zwrócenie uwagi na problemy emigracji i budzenie poczucia odpowiedzialności za duchową i materialną pomoc ludziom w drodze" - powiedział ks. Wiesław Wójcik TChr, dyrektor Instytutu Emigracyjnego w Poznaniu podczas Mszy św. sprawowanej w kaplicy pw. Chrystusa Króla Wszechświata Domu Głównego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu.  

 W homilii ks. Wójcik TChr zaznaczył, że dziś zaciera się różnica między migrantem a uchodźcą, i sprowadzana jest do jednego mianownika - konieczności. Podkreślił, że Kościół jak dobra matka kieruje naszą uwagę na migrantów, czyli ludzi w drodze, którzy przenoszą się w poszukiwaniu pracy, azylu, wykształcenia.

 Dyrektor Instytutu Emigracyjnego w Poznaniu zwrócił też uwagę na problemy polskiej emigracji. "Jedna trzecia naszego narodu mieszka poza krajem. Nowa fala emigracji objęła 3-milionową rzeszę młodych, wykształconych rodaków, którzy wyemigrowali z Polski w poszukiwaniu lepszych perspektyw" - zaznaczył kaznodzieja.

 Dyrektor Instytutu Emigracyjnego w Poznaniu podkreślił, że kiedyś decyzja o emigracji była pojmowana jako szansa na znalezienie lepszych perspektyw, dziś natomiast wybierana jest po to, by przeżyć. "Dzisiaj co druga polska rodzina doświadczona jest rozłąką emigracyjną" - dodał ks. Wójcik.

 W jego opinii można mówić o fenomenie polskiego posłania i apostołowania w świecie. "Polacy na obczyźnie nieraz muszą pokonać ponad 100 km do kościoła, by uczestniczyć we Mszy św., ale co niedzielę wypełniają świątynie" - zauważył kaznodzieja.

 We Mszy św. uczestniczyli duszpasterze polonijni, klerycy Wyższego Seminarium Duchownego TChr, misjonarki Chrystusa Króla, siostry Wspólnej Pracy, które również posługują naszym rodakom na emigracji, przedstawiciele studentów zagranicznych i imigrantów w naszym kraju, m.in. z Ukrainy i Białorusi. Obecne były też poznańskie rodziny, które doświadczają emigracyjnej rozłąki.

 Podczas liturii uchodźca z Syrii odczytała jedno z wezwań modlitwy wiernych za wypędzonych z Mosulu i doliny Niniwy w Iraku, aby mogli powrócić do swoich domów i odbudować kościoły.

 "Obecnie najwięcej naszych rodaków, blisko milion, przebywa w Wielkiej Brytanii, po kilkaset tysięcy w Niemczech i w Holandii. Wszędzie tam odprawiane są Msze św. w języku polskim" - powiedział w rozmowie z KAI ks. Wiesław Wójcik TChr. Dyrektor Instytutu Emigracyjnego w Poznaniu, który zaznaczył, że z Wielkiej Brytanii i Norwegii nadal napływają prośby o polskich kapłanów. Podkreślił też, że od niedawna najwięcej Polaków emigruje do Skandynawii, przede wszystkim do Norwegii, gdzie jest ich ok. 50 tysięcy.

 "Pochodzę z Żytomierza, mój dziadek był Polakiem, służył w polskim wojsku. Do dziś niemal jak relikwię przechowuję jego książeczkę wojskową" - wyznał Victor, który przyjechał do Polski trzy lata temu. Przyjazd do rodzinnego kraju dziadka był od dawna wielkim marzeniem jego żony i dzieci. "Wojna, która wybuchła na wschodzie Ukrainy, tylko przyspieszyła nasze decyzje" - dodał. Oboje z żoną mają kartę stałego pobytu i legalnie pracują w Poznaniu. Ich dzieci chodzą do polskich szkół i szybko zaaklimatyzowały się wśród rówieśników. "Wiążemy z Polską naszą przyszłość, pragniemy tu zostać, bo Polskę uważamy za naszą ojczyznę" - zaznacza Victor.

 Masza także pochodzi z Ukrainy, a konkretnie z Lwowa. "W Polsce jestem od ponad roku. Wcześniej pracowałam w Czechach, a do waszego kraju przyjechałam wraz z mężem, który dostał tu pracę" - opowiadała kobieta, która na Ukrainie skończyła psychologię na uniwersytecie. Ich dzieci - syn i córka - zostały na Ukrainie, są już dorosłe. Dzięki życzliwości polskiej koleżanki dopiero uczy się polskiego. "Na razie oboje z mężem mamy w Polsce pracę. Nie wiem, jak długo tu zostaniemy. Ważne, byśmy byli zdrowi" - dodała.

 W tym roku Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy przeżywany jest po raz 103. Hasłem są słowa: "Imigranci niepełnoletni, bezbronni i pozbawieni głosu". Dzień Migranta obchodzony jest w drugą niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego.

 Na świecie jest ok. 250 mln osób, które wyemigrowały z własnej ojczyzny. Blisko 65 mln osób zostało zmuszonych do zmiany miejsca swojego zamieszkania.

 Naszym rodakom w różnych częściach świata posługuje ponad 2000 księży diecezjalnych i zakonnych. Msza św. w języku polskim sprawowana jest poza Polską w ponad 2300 kościołach i kaplicach.

 

TEKST APELU JASNOGÓRSKIEGO z okazji Dnia Migranta i Uchodźcy

Maryjo, Matko nasza i Królowo! Opiekunko ludzi w drodze!

Ty, któraś zaznała trudów migracji i wygnania. Stajemy przed Twoim Cudownym Obliczem -dzisiejszego piątkowego wieczoru - tuż przed drugą niedzielą po Objawieniu Pańskim, stajemy, by jeszcze w klimacie i scenerii bożonarodzeniowej, obchodzić w Kościele 103. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy.

Twoja Matczyna opieka pomaga nam, Chrystusowcom, Paulinom, kapłanom - 2 tys. i innym duszpasterzom emigracyjnym, zatroskanym o życie i wiarę Rodaków na Obczyźnie - lepiej, głębiej zrozumieć trudności każdego, kto opuścił swoje rodzinne gniazdo.

Pragniemy, Jasnogórska Pani, spojrzeć na rozległy świat migrantów i uchodźców w Twoim świetle, wkroczywszy głęboko w dzieje Zbawienia. Ty, Matko naszego Pana, Jezusa Chrystusa poprzez sposób, w jaki przeszłaś swoją ziemską drogę, jesteś punktem odniesienia dla ludzi w drodze,  tę ponad 250 milionową rzeszę osób na świecie, które wyemigrowały z własnej Ojczyzny, a 65 mln -  z przymusu stało się wygnańcami.

Twoje ziemskie życie, Maryjo, naznaczone było ciągłym pielgrzymowaniem: - pośpieszna wędrówka do swojej krewnej Elżbiety, droga do Betlejem na spis ludności, gdzie porodziłaś Syna Jezusa w grocie, gdyż nie było dla Was miejsca w gospodzie, dyskretne i pełne troski towarzyszenie Jezusowi -Zbawicielowi w Jego apostolskiej działalności na terenie Palestyny, współcierpiąca obecność na Kalwarii.

Poza tym - Ty, Najświętsza Dziewico, doświadczyłaś trudu wygnania
i emigracji na obcej ziemi, udałaś się tam z powodu niebezpieczeństwa zagrażającego Jezusowi: "Oto Anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: - Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu (...), bo Herod będzie szukał Dziecięcia, żeby Je zgładzić". (Mt 2, 13).

Była to ucieczka niespodziewana, podjęta nagle, wśród nocy. Towarzyszyły jej udręki i niepokoje, tak dobrze znane wszystkim migrantom i uchodźcom. Ból rozłąki z osobami i tymi, których się kocha, porzucenie drogich sercu nadziei, wędrówka przez nieznane miejsca, trudności w znalezieniu dachu nad głową, na Obczyźnie, gdzie obcy jest język, kultura, a często klimat podejrzliwości, dyskryminacji odczuwa się w nowym, nieznanym otoczeniu.

I to wszystko na swój sposób przeżyła kiedyś i przeżywa również polska fala emigracji - dziś! - jak i przybywający do naszego kraju Rodacy z Kazachstanu, Ukrainy... oraz z dalekich stron świata wygnańcy, by znaleźć tu bezpieczny, nowy dom. Tyle lęku, bo wszystko nowe...

W Tobie Maryjo, Matko Dobrej Drogi, pokładają ufność migranci!  Tak ważne jest to zawierzenie, czyli rozszerzenie nadziei, powiększenie tej przestrzeni, w której Bóg może działać!

Pani Jasnogórska, przybywają nieustannie do Twojego Domu, nie tylko pielgrzymi z kraju, nasi Rodacy z najdalszych zakątków świata, ci
z emigracyjnych szlaków, ale również migranci, uchodźcy, którzy w naszym kraju szukają lepszych warunków życia. Okaż wszystkim Twoim dzieciom macierzyńską pomoc!    Troskliwa Opiekunko potrzebujących, zwłaszcza małoletnich imigrantów, nie mających głosu, wrażliwa na los tych, którzy osobiście doświadczają trudów migracyjnych - wspieraj ich, by spotykali się wszędzie ze zrozumieniem i gościnnością!

Kościół, za Twoim wzorem Maryjo, w duchu wiary i miłości, podejmuje wszelkie wysiłki, by zaradzić potrzebom i trudnym sytuacjom małoletnich migrantów.  O to prosi papież Franciszek w orędziu na Światowy dzień Migranta. Pomagaj nam otwierać serca, oczy i ręce na wszystkich, którzy szukają nowego domu. To jest społeczne
i duszpasterskie wyzwanie  również dla każdego z nas...

Ks. Wiesław Wójcik TChr0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
1. Wybierz kontynent
Na mocy pozwolenia Prymasa Polski z dn. 28 listopada 1983 r., zgodnie z postanowieniem VII Kapituły Generalnej i uzyskaniu zgody Rady Generalnej Towarzystwa Chrystusowego ówczesny przełożony generalny ks. dr Edward Szymanek TChr erygował 3 maja 1984 r. Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego ustanawiając dyrektorem ks. prof. Bogusława Nadolskiego. Bezpośrednim celem IDE było przygotowywanie specjalistycznych kadr w zakresie apostolatu Emigracyjnego. Jak powiedział ks. dr Józef Bakalarz TChr w wykładzie inauguracyjnym na rozpoczęcie działalności Instytutu, "ma on być sercem i motorem Ruchu Apostolatu Emigracyjnego praktykowanego w różnych formach i według różnych metod."

Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego im. Kard. Augusta Hlonda

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań
tel. +48 61 64 72 523, ide@chrystusowcy.pl

BANK PEKAO SA 36124065241111001023869649