Orędzie Papieża Franciszka na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2014 r.

">
loading...

Wpisz miasto w którym przebywasz,
aby odnaleźć Mszę Świętą w języku polskim.

Zamknij wpis

19 stycznia 2014 r. - 100. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy - "Migranci i uchodźcy: ku lepszemu światu"

Orędzie Papieża Franciszka na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2014 r.

Abp Gądecki: w emigrancie i uchodźcy mamy widzieć brata i siostrę

"W emigrancie i uchodźcy mamy widzieć brata i siostrę, których należy przyjąć, uszanować, ukochać" - mówił abp Stanisław Gądecki w kaplicy Domu Głównego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu. Metropolita poznański przewodniczył koncelebrowanej Mszy św. z okazji 100. Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy, obchodzonego w drugą niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego.

Podczas Eucharystii modlono się o beatyfikację sługi Bożego o. Ignacego Posadzego. Trzydziesta rocznica śmierci założyciela Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej oraz współzałożyciela Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej minęła 17 stycznia.

W Mszy św. uczestniczyli ks. generał Ryszard Głowacki TChr, księża prowinacjałowie z prowincji zagranicznych przybyli na tę uroczystość ze Stanów Zjednoczonych, Brazylii, Australii, Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii, siostry misjonarki Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej oraz Joanna Kozińska-Frybes - wicedyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych i dobrodzieje zgromadzenia.

W homilii abp Gądecki zwrócił uwagę, że Kościół również dzisiaj nie zapomina o emigrantach, solidaryzując się z nimi. Migracja sama w sobie nie jest czymś złym czy anomalią społeczną. Jest ona zjawiskiem naturalnym, gdyż sam Pan Bóg wpisał w ludzką naturę prawo do migracji - mówił kaznodzieja.

Metropolita poznański wskazał na niepokojące napięcie, które dostrzegamy w zjawisku migracji. "Z solidarnością i gościnnością, z postawą braterstwa wobec emigrantów kontrastuje odrzucenie, połączone z wyzyskiem, a nawet handlem ludźmi"  stwierdził abp Gądecki. Podkreślił, że "praca niewolnicza jest dzisiaj chlebem powszednim, bo rynki bogatych podążają na wschód i na południe w poszukiwaniu tańszej pracy, a ludzie biedni zdążają na północ i na zachód w poszukiwaniu pracy".

Wiceprzewodniczący KEP zauważył, że migracje wewnętrzne czy do innych krajów doprowadziły do niemającego precedensu wymieszania osób, rodząc nowe problemy nie tylko ludzkiego, ale etycznego, religijnego i duchowego. "Migranci, choć wyrośli w społeczeństwie naznaczonym wiarą, często emigrują do krajów, gdzie tradycja wiary przestała być osobistym przekonaniem czy wyzwaniem społeczności i porzucają swoją wiarę" - stwierdził abp Gądecki.

Podkreślił z niepokojem, że zaledwie 10 proc. Polaków przebywających za granicą uczestniczy w duszpasterstwie regularnym. Wiceprzewodniczący KEP zwrócił uwagę, że jest "to klęska duszpasterstwa krajowego, bo oznacza to, że w Polsce realnie nie nawiązali oni więzi z Chrystusem".

Apelował, by nieść pomoc emigrantom w zachowaniu mocnej wiary, "zwłaszcza gdy brakuje im oparcia w kulturze kraju pochodzenia". Przywołał przykład sługi Bożego o. Ignacego Posadzego, który jak ojciec szukał polskich emigrantów, uczył ich modlitwy i pokazywał, że tylko z Boga winni czerpać nadzieję na lepszą przyszłość.

Po Mszy św. w auli seminaryjnej odbył się koncert zespołu ?Serduszka", działającego od 25 lat przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie.

Według szacunków na emigracji żyje ponad 18 mln Polaków.

Podczas Mszy modlono się o beatyfikację sługi Bożego o. Ignacego Posadzego. Urodził się on 17 lutego 1898 r. w Szadłowicach k. Inowrocławia. W 1921 r. przyjął święcenia kapłańskie w katedrze gnieźnieńskiej. Osiem lat później Prymas Polski kard. August Hlond wysłał o. Posadzego do Ameryki Południowej, aby zapoznał się z warunkami życia Polonii w Brazylii, Urugwaju i w Argentynie. Trzy lata później prymas powierzył mu utworzenie nowego zgromadzenia dla duchowej opieki nad Polakami za granicą - Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej.

W 1959 r., zgodnie z sugestiami kard. Hlonda, powołał do istnienia w podpoznańskim Morasku żeńską gałąź zgromadzenia - Siostry Misjonarki Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej. O. Ignacy Posadzy zmarł w opinii świętości 17 stycznia 1984 r. w domu zakonnym w Puszczykowie k. Poznania.

Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej założył 8 września 1932 r. ówczesny Prymas Polski kard. August Hlond przy dużym współudziale o. Ignacego Posadzego. Chrystusowcy realizują swoją misję w sześciu prowincjach zagranicznych oraz w części obejmującej Polskę oraz tzw. Delegaturę Wschodnią. Obecni są w 20 krajach, m.in. w Brazylii, USA, Kanadzie, Australii, Kazachstanie, Rumunii i we Francji, na Islandii, Ukrainie, Białorusi. Dom Główny Zgromadzenia oraz Kuria Generalna znajdują się w Poznaniu. Członkami zgromadzenia mogą być wyłącznie Polacy bądź urodzeni w innych krajach obywatele polskiego pochodzenia.

W tym roku Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy obchodzony był po raz 100. Jego hasłem były słowa: "Migranci i uchodźcy: ku lepszemu światu".

 

Niedziela pamięci o ludziach w drodze - 100. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy

"Migranci i uchodźcy: ku lepszemu światu" - to hasło Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy, który po raz setny będzie obchodzony w niedzielę 19 stycznia br. Z tej okazji Ojciec Święty Franciszek skierował specjalne orędzie. Ogólnopolskie obchody tego dnia będą miały miejsce już tradycyjnie w Poznaniu. Mszy św. w Domu Generalnym Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej będzie przewodniczył o godz. 10.30 abp Stanisław Gądecki.

"Drodzy migranci i uchodźcy! Nie traćcie nadziei, że i dla was jest przeznaczona bezpieczna przyszłość, że na swoich drogach możecie spotkać wyciągniętą dłoń, że dane wam będzie doświadczyć braterskiej solidarności i ciepła przyjaźni" - pisze w orędziu na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy Ojciec Święty Franciszek.

Papież przypomina, że zjawisko przemieszczania się ludzkości jest "zadaniem naszych czasów" i zwraca uwagę, że z chrześcijańskiego punktu widzenia migracja ma dwa aspekty: z jednej strony wiąże się z solidarnością i gościnnością, gestami braterstwa i zrozumienia, z drugiej - z odrzuceniem, dyskryminacją, bólem i śmiercią. Wielki niepokój wywołują związane z migracją różne formy handlu ludźmi i ich zniewalania.

Papież z mocą zaznacza, że migranci i uchodźcy "nie są pionkami na szachownicy ludzkości" i wskazuje na wstrząsającą liczbę osób, które emigrują z jednego kontynentu na drugi, jak również tych, które przemieszczają się wewnątrz własnych krajów bądź regionów geograficznych. "Dzisiejsze ruchy migracyjne stanowią największe w całych dziejach zjawisko przemieszczania się osób, jeśli nie ludów" - przypomina Ojciec Święty Franciszek i wskazuje, że "Kościół stara się zrozumieć przyczyny leżące u źródeł migracji, a także pracować nad przezwyciężaniem ich negatywnych skutków."

Papież przypomina, że jedną z głównych przyczyn migracji jest ubóstwo, z którym łączą się przemoc, wyzysk, dyskryminacja, spychanie na margines. "Uciekając od nędzy bądź prześladowań, w poszukiwaniu lepszych perspektyw lub by ratować życie, miliony osób wyruszają w podróż jako migranci z nadzieją, że spełnią się ich oczekiwania".

Za ważny krok w powstrzymywaniu migracji papież Franciszek uważa podjęcie takiej współpracy, aby "stworzyć lepsze warunki ekonomiczne i socjalne u siebie, tak by emigracja nie była jedynym rozwiązaniem dla osób szukających pokoju, sprawiedliwości, bezpieczeństwa i pełnego poszanowania godności ludzkiej". Ojciec Święty bezpośrednio tłumaczy, że "tworzenie możliwości pracy w lokalnych gospodarkach pozwoli uniknąć rozdzielania rodzin i zapewni warunki stabilnego i spokojnego życia jednostkom i zbiorowiskom".

Za kolejny element "budowania lepszego świata" Papież uważa "przezwyciężanie uprzedzeń i zrozumienia w podejściu do migracji". Ważna jest tu "kultura spotkania" migrantów, osób ubiegających się o azyl z ludźmi w lokalnych społecznościach. Wszyscy jesteśmy dziećmi Boga i w każdej ludzkiej istocie jest odciśnięty wizerunek Chrystusa.

W Polsce Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy w sposób szczególny obchodzony jest przez Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego. Jego dyrektor ks. Wiesław Wójcik TChr zaprasza w niedzielę 19 stycznia br. o godz. 10.30 do Domu Generalnego Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu na uroczystą Mszę Świętą pod przewodnictwem metropolity poznańskiego abp. Stanisława Gądeckiego - w intencji emigracji polskiej. - Będzie to odpowiednia okazja w naszym kraju dla pobudzenia wspólnot parafialnych do odpowiedzialności wobec migrantów oraz do obowiązku współdziałania w rozwiązywaniu ich różnorodnych problemów - zaznacza ks. Wójcik.

- W tym Światowym Dniu Migranta Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej pragnie wyrazić szczerą wdzięczność wszystkim - i duchownym i osobom świeckim za ich ofiarne i wytrwałe poświęcenie się w pracy dla dobra emigrantów na całym świecie - dodaje ks. Wójcik. Zaznacza, że wzorem takiej służby polskim emigrantom jest Sługa Boży Ojciec Ignacy Posadzy, współzałożyciel Towarzystwa Chrystusowego i założyciel Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej, którego 30. rocznicę śmierci obchodzimy 17 stycznia br.

Za: www.Episkopat.pl0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
1. Wybierz kontynent
Na mocy pozwolenia Prymasa Polski z dn. 28 listopada 1983 r., zgodnie z postanowieniem VII Kapituły Generalnej i uzyskaniu zgody Rady Generalnej Towarzystwa Chrystusowego ówczesny przełożony generalny ks. dr Edward Szymanek TChr erygował 3 maja 1984 r. Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego ustanawiając dyrektorem ks. prof. Bogusława Nadolskiego. Bezpośrednim celem IDE było przygotowywanie specjalistycznych kadr w zakresie apostolatu Emigracyjnego. Jak powiedział ks. dr Józef Bakalarz TChr w wykładzie inauguracyjnym na rozpoczęcie działalności Instytutu, "ma on być sercem i motorem Ruchu Apostolatu Emigracyjnego praktykowanego w różnych formach i według różnych metod."

Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego im. Kard. Augusta Hlonda

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań
tel. +48 61 64 72 523, ide@chrystusowcy.pl

BANK PEKAO SA 36124065241111001023869649