Orędzie Papieża Franciszka na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2016 r.

">
loading...

Wpisz miasto w którym przebywasz,
aby odnaleźć Mszę Świętą w języku polskim.

Zamknij wpis

17 stycznia 2016 r. - 102. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy - "Migranci i uchodźcy są dla nas wyzwaniem. Odpowiedź daje Ewangelia miłosierdzia"

Orędzie Papieża Franciszka na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2016 r.

Msza Święta koncelebrowana pod przewodnictwem Ks. Bp Wiesława Lechowicza, Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej

Tekst homilii ks. Bp Wiesława Lechowicza, Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej

ŚWIATOWY DZIEŃ MIGRANTA I UCHODŹCY

Poznań - 17 stycznia 2016 r.

?W Kanie galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa" ? św. Jan nie wspomina o związku pary młodej i ich rodzin z Maryją i Jezusem, ale możemy przypuszczać, że byli dla siebie co najmniej dobrymi znajomymi, skoro zostali zaproszeni na wesele. W zasadzie nie ma żadnych przeszkód, żebyśmy i my cieszyli się dobrą znajomością z Maryją i Jezusem. Obchodząc Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy, módlmy się by ci, którzy żyją z dala od własnej ojczyzny, od bliskich, w obcej kulturze, doświadczając różnego rodzaju wyalienowania zaprosili Jezusa i Maryję do swego życia i byli blisko nich nie tylko od święta, ale na co dzień. Z tym większą wdzięcznością i uznaniem myślimy dzisiaj o tych wszystkich, którzy poprzez wierne realizowanie kapłańskiego i zakonnego powołania wprowadzają Maryję i Jezusa w życie emigrantów i uchodźców, tak by jak najwięcej było w nim klimatu charakterystycznego dla weselnego przyjęcia ? radości, miłości, nadziei, szczęścia.

Słowa płynących z serca podziękowań kieruję dzisiaj szczególnie do ponad dwutysięcznej rzeszy polskich duszpasterzy, dzięki którym Polacy żyjący w różnych zakątkach świata mają możliwość doświadczania obecności Maryi i Jezusa. Bukiet wdzięczności składam na ręce obecnych tutaj Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej i księży Chrystusowców. Odgrywacie w tym duszpasterstwie miejsce szczególne, ponieważ pracę duszpasterską wśród Polonii uczyniliście nie częścią, ale sensem swego życia.

?Kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do Niego: nie mają wina". Nie para młodych, ale Maryja zauważyła problem i postanowiła mu zaradzić. Zadbała o to, by nie zabrakło napoju bardziej szlachetnego. Ta praktyczna wrażliwość Maryi każe nam zastanowić się nad tym wszystkim, co czyni nasze życie lepszym i piękniejszym. Oczywiście, ważne są kwestie materialne, ale nie decydujące o wartości życia. Bogactwo materialne, jeśli łączy się z pustką duchową, nie uszczęśliwia człowieka. Stąd tym cenniejsza jest obecność wśród naszych rodaków duszpasterzy, którzy zwrócą im uwagę na to, czego nie dostrzegają w codziennym zabieganiu o lepszy byt i wskażą na Jezusa, który nie przestaje mówić: ?Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię". Dlatego, doceniając wartość posługi duszpasterskiej wśród Polonii i Polaków za granicą, modlimy się o nowe powołania, by coraz więcej księży i sióstr zakonnych towarzyszyło naszym rodakom na ich emigracyjnych szlakach.

Tę powołaniową troskę zawierzamy Bogu za pośrednictwem Sługi Bożego o. Ignacego Posadzego w 32. rocznicę jego śmierci. Jako 19 letni kleryk znalazł się w Niemczech, w Fuldzie. Tam został do głębi poruszony artykułem w lokalnej prasie. Ksiądz miejscowy opisywał jak został wezwany do umierającej polskiej robotnicy. Chciała się wyspowiadać, ale ksiądz nie znał języka polskiego. W

końcu udzielił jej tylko rozgrzeszenia i sakramentu namaszczenia chorych. ?Pomyślałem sobie wówczas ? pisze o. Ignacy ? że należy coś uczynić dla tych, którzy za chlebem opuszczają swoje rodzinne strony. Pomyślałem również, że w przyszłości zostawszy kapłanem, mógłbym swój wolny czas poświęcić tej tak bardzo palącej sprawie". Jak pomyślał tak uczynił.

Wróćmy znów do Kany. Maryja poleciła sługom: ?Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie". Jezus i dziś nie przestaje do nas mówić. Przemawia jasno i zrozumiale także do emigrantów i uchodźców, głosząc im Ewangelię miłosierdzia. Czyni to najpierw swoim solidarnym stylem życia przypominającym warunki, w których obecnie znajduje się wielu emigrantów i uchodźców. Kolęda opiewa Jezusa, który opuścił śliczne niebo i obrał barłogi, a w Ewangelii czytamy, że nie miał miejsca, gdzie mógłby skłonić głowę. Ewangelię miłosierdzia głosi Jezus także werbalnie. Świadczą o tym choćby Jego przypowieści o miłosiernym Samarytaninie, o synu marnotrawnym, o zagubionej drachmie i owcy, a także Jego przykazanie miłości bliźniego, w tym i nieprzyjaciół. Coś niecoś na temat Ewangelii miłosierdzia głoszonej przez Jezusa mogłaby powiedzieć kobieta przyłapana na cudzołóstwie, Zacheusz, Samarytanka, tzw. dobry łotr wiszący na krzyżu, skruszony apostoł Piotr i wielu innych, wśród nich chorzy, grzeszni i pogardzani, lokujący się najniżej w ówczesnej hierarchii społecznej. Naszą dzisiejszą modlitwę wypełnia więc i pragnienie, by tej Ewangelii miłosierdzia mogli doświadczyć ludzie współcześnie im podobni, w tym jak najliczniejsi migranci i uchodźcy.

?Napełnijcie stągwie wodą" ? takie polecenie zostawił Jezus sługom. Żeby doświadczyć skutków cudownej obecności Jezusa, nie można czekać na cud z założonymi rękami. Konkretnego działania wymaga także obecna sytuacja uchodźców przybywających do Europy. Wypracowanie skutecznych rozwiązań prawnych i socjalnych należy do polityków i rządzących. Do nas, tworzących wspólnotę Kościoła, należy przede wszystkim kształtowanie mentalności, tak by była zgodna z Ewangelią miłosierdzia i rodziła ewangeliczne postawy wobec tych, którzy przybywają do naszych miast i wiosek, a może nawet i pukają do drzwi naszych domów.

Kościół w Polsce stara się tak właśnie postępować. Uczy nie tylko słowem otwartości i życzliwego przyjęcia bez względu na pochodzenie, wyznanie czy poglądy. Dzięki ofiarności polskich katolików udało się dotąd pomóc uchodźcom w Sudanie, Nigerii, Egipcie, Libanie, Syrii oraz w Iraku. Od 2009 roku polscy biskupi organizują w swoich diecezjach zbiórki funduszy na pomoc uchodźcom, z której korzystają nie tylko chrześcijanie. W samym tylko 2014 roku przekazali ponad 5 mln zł. na ten cel. Od kilku lat Caritas Polska tworzy Centra Pomocy Migrantom i Uchodźcom, które w samym tylko 2014 roku wsparły ponad 3 tys. uchodźców, zapewniając im socjalną, edukacyjną i psychologiczną pomoc. Nie ulega jednak wątpliwości, że przed nami jeszcze jest sporo pracy, by Ewangelia miłosierdzia przenikała sposób naszego myślenia i

postępowania. W tej pracy powinna nam pomagać pamięć o tym, jak wielu z nas i jak wielu naszych bliskich spotkało się i spotyka z życzliwym przyjęciem poza granicami naszej Ojczyzny.

Kiedy słudzy napełnili stągwie wodą, dokonał się cud przemiany wody w wino. Posłuszeństwo Jezusowi połączone z naśladowaniem Go prowadzi zawsze do przemiany na dobre lub jeszcze lepsze tak w życiu osobistym jak i społecznym. Przezwyciężajmy zatem w sobie i wokół nas pokusę ?chrześcijaństwa drobnego druku", jak nazwał jeden z dziennikarzy zachowanie, w którym do prostych i czytelnych zasad Jezusa my dopisujemy swoje precyzujące klauzule usprawiedliwiające bierność czy słabość. Pielęgnujmy naszą polską gościnność, z której słusznie słyniemy i jesteśmy dumni. Wyrazem tej gościnności niech będzie konkretna pomoc, nie tylko w postaci potrzebnych do przeżycia rzeczy, ale i tego wszystkiego, co służy życiu lepszemu i piękniejszemu. Dzielmy się również wiarą w Chrystusa, będącym największym naszym skarbem. Wówczas w odniesieniu do każdego i każdej z nas spełni się zapowiedź proroka Izajasza: ?Jak oblubieniec weseli się z oblubienicy, tak bóg twój tobą się rozraduje". Może też i spełni się życzenie papieża Franciszka pod adresem migrantów i uchodźców, by radość i nadzieja płynące z doświadczenia Bożego i ludzkiego miłosierdzia zagościły w ich życiu.

Powitanie - ks. Wiesław Wójcik TChr, Dyrektor Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego

Obchody w świecie

Odwiedziny kolędowe Biskupa Wiesława w biurze Instytutu

Obchody Dnia Migranta w Towarzystwie Chrystusowym w Poznaniu

Nadesłane przesłania0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
1. Wybierz kontynent
Na mocy pozwolenia Prymasa Polski z dn. 28 listopada 1983 r., zgodnie z postanowieniem VII Kapituły Generalnej i uzyskaniu zgody Rady Generalnej Towarzystwa Chrystusowego ówczesny przełożony generalny ks. dr Edward Szymanek TChr erygował 3 maja 1984 r. Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego ustanawiając dyrektorem ks. prof. Bogusława Nadolskiego. Bezpośrednim celem IDE było przygotowywanie specjalistycznych kadr w zakresie apostolatu Emigracyjnego. Jak powiedział ks. dr Józef Bakalarz TChr w wykładzie inauguracyjnym na rozpoczęcie działalności Instytutu, "ma on być sercem i motorem Ruchu Apostolatu Emigracyjnego praktykowanego w różnych formach i według różnych metod."

Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego im. Kard. Augusta Hlonda

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań
tel. +48 61 64 72 523, ide@chrystusowcy.pl

BANK PEKAO SA 36124065241111001023869649