loading...

Wpisz miasto w którym przebywasz,
aby odnaleźć Mszę Świętą w języku polskim.

Zamknij wpis

Światowy Dzień Migranta

W drugą niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego w Kościele dotychczas obchodzony był Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Stolica Apostolska w 2018 roku zmienila datę corocznych obchodów tego Wydarzenia.

Od 2018 roku  bedzie  obchodzony w ostatnią niedzielę września każdego roku, rozpoczynając od 29 września 2019 - 105. ŚWIATOWY DZIEŃ MIGRANTA I UCHODŹCY.

"Jest on pomyślany jako odpowiednia okazja dla pobudzenia wspólnot chrześcijańskich do odpowiedzialności wobec braci migrantów oraz do obowiązku współdziałania w rozwiązywaniu ich różnorakich problemów" -  czytamy w instrukcji Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących z 1978 r., która zachęca do regularnego obchodzenia Dnia Migranta.


 • 106. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy.

  27 września 2020 r. przeżywać będziemy w Kościele 106. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Wśród migrantów znajduje się rzesza Polaków, przebywająca poza granicami naszego kraju. Dlatego zapraszamy do wspólnej modlitwy w ich intencjach i w intencjach tych rodzin, które doświadczają ciężaru rozłąki z bliskimi osobami. Niech tej modlitwie towarzyszy pogłębienie naszej wrażliwości na potrzeby innych, a zwłaszcza na żyjących pośród nas migrantów.

  06 października 2020r. 384
 • 29 września 2019 r. - 105 Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy pod hasłem: „Chodzi nie tylko o migrantów”

  Orędzie Franciszka 

  29 maja 2019r. 744
 • 14 stycznia 2018 r. - 104. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy - "PRZYJMOWAĆ, CHRONIĆ, PROMOWAĆ I INTEGROWAĆ IMIGRANTÓW I UCHODŹCÓW"

  ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA NA ŚWIATOWY DZIEŃ MIGRANTA I UCHODŹCY 2018 R.

  http://w2.vatican.va/content/francesco/pl

  05 marca 2019r. 701
 • 15 stycznia 2017 r. - 103. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy - "Migranci nieletni, zagrożeni i pozbawieni głosu"

  Przypadający 15 stycznia 2017 r. kolejny, 103. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy będzie przebiegał pod hasłem "Migranci nieletni, zagrożeni i pozbawieni głosu". Wybrał je papież Franciszek.

  05 marca 2019r. 839
 • 17 stycznia 2016 r. - 102. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy - "Migranci i uchodźcy są dla nas wyzwaniem. Odpowiedź daje Ewangelia miłosierdzia"

  Orędzie Papieża Franciszka na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2016 r.

  05 marca 2019r. 724
 • 18 stycznia 2015 r. - 101. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy - "Kościół bez granic matką wszystkich"

  Orędzie Papieża Franciszka na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2015 r.

  05 marca 2019r. 722
 • 19 stycznia 2014 r. - 100. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy - "Migranci i uchodźcy: ku lepszemu światu"

  Orędzie Papieża Franciszka na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2014 r.

  06 marca 2019r. 735


 • 0 Ameryka Północna
  0 Ameryka Północna
  0 Ameryka Północna
  0 Ameryka Północna
  0 Ameryka Północna
  0 Ameryka Północna
  1. Wybierz kontynent
  Na mocy pozwolenia Prymasa Polski z dn. 28 listopada 1983 r., zgodnie z postanowieniem VII Kapituły Generalnej i uzyskaniu zgody Rady Generalnej Towarzystwa Chrystusowego ówczesny przełożony generalny ks. dr Edward Szymanek TChr erygował 3 maja 1984 r. Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego ustanawiając dyrektorem ks. prof. Bogusława Nadolskiego. Bezpośrednim celem IDE było przygotowywanie specjalistycznych kadr w zakresie apostolatu Emigracyjnego. Jak powiedział ks. dr Józef Bakalarz TChr w wykładzie inauguracyjnym na rozpoczęcie działalności Instytutu, "ma on być sercem i motorem Ruchu Apostolatu Emigracyjnego praktykowanego w różnych formach i według różnych metod."

  Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego im. Kard. Augusta Hlonda

  ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań
  tel. +48 61 64 72 523, ide@chrystusowcy.pl

  BANK PEKAO SA 36124065241111001023869649