loading...

Wpisz miasto w którym przebywasz,
aby odnaleźć Mszę Świętą w języku polskim.

Zamknij wpis

8. Spotkanie z Polakami w Kenii

Przemówienie podczas spotkania z Polonią w Nairobi [Kenia], 6 maja 1980.

- ich wkład w dzieje narodu szukającego jedności politycznej i państwowej

- analogie sytuacji w Kenii z dziejami narodu polskiego sprzed tysiąca lat

Pan ambasador doskonale scharakteryzował, przedstawił tutejszą Polonię i jej wielo-warstwowy wkład w dzieje tego narodu, który zaczyna być narodem, który znajduje swoją drogę do jedności nie tylko politycznej, państwowej suwerenności, ale także do jedności na-rodowej. Ja podziwiam wysiłki tych pierwszych przywódców narodów afrykańskich, podzi-wiam ich głębokie intuicje historyczne, ich po prostu geniusz, i patrzę na tych ludzi trochę tak, jak przyzwyczaiłem się patrzeć przez pryzmat historii na twórców naszego narodu sprzed tysiąca lat. Oni to robią w wieku XX, ale - przypuszczam - z taką samą intuicją, jak robili twórcy naszego narodu tysiąc lat temu, w X-XI w. Na pewno też z podobnymi przeszkodami, chociaż innymi gdyż żyjemy w wieku XX. Podziwiam tych ludzi. Podziwiam także ich głębo-ki zmysł moralny, głębokie umiłowanie wartości duchowych, tę świadomość, że w życiu ludz-kim coraz bardziej wartości moralne, wartości duchowe muszą mieć swoje miejsce, jeżeli te społeczeństwa mają żyć pełnią życia. Podziwiam wielką odwagę. Zwłaszcza dlatego cieszę się, że w tym wszystkim również uczestniczą moi rodacy, na różnych miejscach kontynentu afrykańskiego0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
1. Wybierz kontynent
Na mocy pozwolenia Prymasa Polski z dn. 28 listopada 1983 r., zgodnie z postanowieniem VII Kapituły Generalnej i uzyskaniu zgody Rady Generalnej Towarzystwa Chrystusowego ówczesny przełożony generalny ks. dr Edward Szymanek TChr erygował 3 maja 1984 r. Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego ustanawiając dyrektorem ks. prof. Bogusława Nadolskiego. Bezpośrednim celem IDE było przygotowywanie specjalistycznych kadr w zakresie apostolatu Emigracyjnego. Jak powiedział ks. dr Józef Bakalarz TChr w wykładzie inauguracyjnym na rozpoczęcie działalności Instytutu, "ma on być sercem i motorem Ruchu Apostolatu Emigracyjnego praktykowanego w różnych formach i według różnych metod."

Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego im. Kard. Augusta Hlonda

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań
tel. +48 61 64 72 523, ide@chrystusowcy.pl

BANK PEKAO SA 36124065241111001023869649