loading...

Wpisz miasto w którym przebywasz,
aby odnaleźć Mszę Świętą w języku polskim.

Zamknij wpis

7. Spotkanie z Polonią w Demokratycznej Republice Konga (d. Zair)

Przemówienie do Polonii w Demokratycznej Republice Konga (d. Zair). Kinszasa, 4 V 1980.

- jej wkład w życie tego kraju

- radość z obecności polskich misjonarzy

Pragnę wam jeszcze raz podziękować za to, że tu jesteście, że tu stanowicie niewielką, ale nie mniej autentyczną Polonię. Pragnę również podziękować za wkład niewątpliwy, jaki wnosicie w życie tego kraju, tego kraju, który zaczyna swoją historię [...]. jeśli chodzi o wy-tłumaczenie waszego tu pobytu, to ja się tego nie podejmuję. Co do jednej grupy, mniej więcej wiem, dlaczego tu są: to są misjonarze polscy. Chyba nawet niektórych wyświęciłem na księ-ży... sercanów - chyba nawet niektórzy. Otóż ci przyjechali tutaj z tą samą myślą, w tym sa-mym celu, z jakim przybywali tutaj ich poprzednicy. Poprzednicy-misjonarze z różnych naro-dów, może w przeszłości polskich misjonarzy było tutaj mniej, teraz jest ich więcej. I trzeba dodać, że jest dzisiaj na świecie całym ogromne zapotrzebowanie na polskich misjonarzy. Tak się sprawy ułożyły, że najbardziej oczekiwanym, pożądanym misjonarzem w różnych stronach świata jest Polak: polski ksiądz, polski zakonnik.

Więc cieszę się z tego, że tu jesteście, drodzy bracia, że tutaj pracujecie nad budową tego zairskiego Kościoła. Że w ten sposób Kościół, który jest na naszej ojczystej ziemi, który ma swoje tysiącletnie doświadczenie tego początku, który tutaj przeżywa ten kraj i to społe-czeństwo.0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
1. Wybierz kontynent
Na mocy pozwolenia Prymasa Polski z dn. 28 listopada 1983 r., zgodnie z postanowieniem VII Kapituły Generalnej i uzyskaniu zgody Rady Generalnej Towarzystwa Chrystusowego ówczesny przełożony generalny ks. dr Edward Szymanek TChr erygował 3 maja 1984 r. Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego ustanawiając dyrektorem ks. prof. Bogusława Nadolskiego. Bezpośrednim celem IDE było przygotowywanie specjalistycznych kadr w zakresie apostolatu Emigracyjnego. Jak powiedział ks. dr Józef Bakalarz TChr w wykładzie inauguracyjnym na rozpoczęcie działalności Instytutu, "ma on być sercem i motorem Ruchu Apostolatu Emigracyjnego praktykowanego w różnych formach i według różnych metod."

Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego im. Kard. Augusta Hlonda

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań
tel. +48 61 64 72 523, ide@chrystusowcy.pl

BANK PEKAO SA 36124065241111001023869649