loading...

Wpisz miasto w którym przebywasz,
aby odnaleźć Mszę Świętą w języku polskim.

Zamknij wpis

32. Do Polaków z kraju - o rodakach spotykanych w świecie

Audiencja generalna Watykan 3 XII 1986. Przemówienie do Polaków.

- spotkania z Polakami podczas podróży na Daleki Wschód

- emigracja wojenna zachowuje wartości wyniesione z Ojczyzny

- prośba papieża, by nowych ojczyznach pamiętać o pierwszej Ojczyźnie

Wszystkich serdecznie witam i wszystkim raz jeszcze serdecznie dziękuję za pamięć w modlitwie w czasie tych ostatnich dwóch tygodni, kiedy wypadło mi znaleźć się na dalekim szlaku posługi papieskiej. Dalekim ? prowadzącym na Daleki Wschód poprzez Bangladesz, Singapur, archipelag Fidżi, Nową Zelandię, Australię, która zajęła największą część tej podró-ży, tych odwiedzin, wreszcie w drodze powrotnej - Seszele na Oceanie Indyjskim. Pragnę, przemawiając do was, rodaków, powiedzieć, że na wszystkich miejscach lub prawie na wszystkich miejscach, na wszystkich etapach tej podróży spotykałem Polaków rozproszonych po świecie, emigrantów. Miałem też sposobność przemawiać do nich, zwłaszcza podczas spo-tkania w Australii, przygotowanego przez tamtejszą Polonię australijską w Melbourne. Było to piękne spotkanie z bogatym programem. Oczywiście, wszystko to odpowiada rzeczywistości, która równocześnie jest i smutna, bo ludzie co odeszli z Ojczyzny i chcieli na pewno do niej wrócić. Chociażby żołnierze po II wojnie światowej. Jednakże odeszli, poszli na emigrację i tam w, dalszym ciągu prowadzą swoje życie, swoje życie polonijne, pracują dla innych społe-czeństw. I to jest właśnie pocieszające, że pracując dla tych innych społeczeństw, zachowują, starają się zachowywać swoje właściwości wyniesione z Ojczyzny. Przede wszystkim wiarę i jej wyraz w życiu Kościoła, w śpiewie, w modlitwie. Niezależnie od tego - także i wyraz ze-wnętrzny kultury, chociażby kultury ludowej, jak np. bardzo piękny taniec. To wszystko szczegóły, o których na pewno lepiej dowiecie się jeszcze z innych źródeł, ja tylko pokrótce to wspominam, ażeby podzielić się z rodakami wiadomościami o rodakach na dalekich drogach świata. Wszystkich ich prosiłem o to, ażeby trwali tam, gdzie są, pozostając wierni tym warto-ściom, temu dziedzictwu, które wynieśli z Ojczyzny i żeby w swoich nowych ojczyznach, a zwłaszcza w Australii, gdzie Polaków jest najwięcej, bo ponad 100 tysięcy, nie zapominali o swojej pierwszej Ojczyźnie. Z kolei tych naszych braci i siostry na emigracji polecam też stale modlitwie i pamięci rodaków w Polsce, Kościoła w Polsce, Episkopatu Polski, bo to jest nasza wspólna sprawa.0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
1. Wybierz kontynent
Na mocy pozwolenia Prymasa Polski z dn. 28 listopada 1983 r., zgodnie z postanowieniem VII Kapituły Generalnej i uzyskaniu zgody Rady Generalnej Towarzystwa Chrystusowego ówczesny przełożony generalny ks. dr Edward Szymanek TChr erygował 3 maja 1984 r. Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego ustanawiając dyrektorem ks. prof. Bogusława Nadolskiego. Bezpośrednim celem IDE było przygotowywanie specjalistycznych kadr w zakresie apostolatu Emigracyjnego. Jak powiedział ks. dr Józef Bakalarz TChr w wykładzie inauguracyjnym na rozpoczęcie działalności Instytutu, "ma on być sercem i motorem Ruchu Apostolatu Emigracyjnego praktykowanego w różnych formach i według różnych metod."

Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego im. Kard. Augusta Hlonda

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań
tel. +48 61 64 72 523, ide@chrystusowcy.pl

BANK PEKAO SA 36124065241111001023869649