loading...

Wpisz miasto w którym przebywasz,
aby odnaleźć Mszę Świętą w języku polskim.

Zamknij wpis

30. Polacy w Nowej Zelandii

Przemówienie do Polaków po modlitwie na "Anioł Pański", kończącej Mszę św. w Athletic Park w Welling-ton 23 XI 1986.

Spotkanie w Auckland 23 XI 1986.

- rodacy w Nowej Zelandii i papież - dziećmi tej samej Ojczyzny

- ofiarowanie wspólnocie polskiej wizerunku Pani Jasnogórskiej

Pragnę jeszcze raz pozdrowić obecnych tutaj i mieszkających w Nowej Zelandii mo-ich Rodaków ? synów i córki tej samej Ojczyzny, której ja jestem także synem. Niech wize-runek Pani Jasnogórskiej, który przywiozłem w podarunku dla Kościoła w Nowej Zelandii, a szczególnie w tym mieście i w tej diecezji, będzie dla was szczególnym przypomnieniem o tej, która Jasnej Broni Częstochowy. Nie będzie dla was źródłem natchnienia do dobra i wytrwa-nia wśród doświadczeń. Błogosławię wasze osoby, wasze rodziny i wszystkie wspólnoty po-lonijne w Nowej Zelandii.

Pozdrowienie po Mszy św. w Auckland 23 XI 1986.

Spotkanie w Wellington 23 XI 1986.

- więź Polaków z miejscowym społeczeństwem

- więź solidarności z Ojczyzną nad Wisłą

Pragnę powtórzyć wszystko to, co wam wówczas powiedziałem przed trzynastoma laty . Niech Bóg wam błogosławi na tej nowej ziemi, która coraz bardziej staje się ojczyzną, przy-najmniej waszych dzieci. Ale pamiętajcie, że wasze korzenie są tam, stamtąd wyrastacie i ta więź z Ojczyzna, której historyczna droga nie jest łatwa, domaga się szczególnej solidarności. Niech Bóg was błogosławi, niech podtrzymuje wszystkie wasze wspólnoty, niech błogosławi waszą więź z tutejszym waszym społeczeństwem i waszą więź ze starą, zasłużoną Ojczyzną nad Wisłą, Polską .0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
1. Wybierz kontynent
Na mocy pozwolenia Prymasa Polski z dn. 28 listopada 1983 r., zgodnie z postanowieniem VII Kapituły Generalnej i uzyskaniu zgody Rady Generalnej Towarzystwa Chrystusowego ówczesny przełożony generalny ks. dr Edward Szymanek TChr erygował 3 maja 1984 r. Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego ustanawiając dyrektorem ks. prof. Bogusława Nadolskiego. Bezpośrednim celem IDE było przygotowywanie specjalistycznych kadr w zakresie apostolatu Emigracyjnego. Jak powiedział ks. dr Józef Bakalarz TChr w wykładzie inauguracyjnym na rozpoczęcie działalności Instytutu, "ma on być sercem i motorem Ruchu Apostolatu Emigracyjnego praktykowanego w różnych formach i według różnych metod."

Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego im. Kard. Augusta Hlonda

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań
tel. +48 61 64 72 523, ide@chrystusowcy.pl

BANK PEKAO SA 36124065241111001023869649