loading...

Wpisz miasto w którym przebywasz,
aby odnaleźć Mszę Świętą w języku polskim.

Zamknij wpis

3. Polonia rzymska

Przemówienie do Polonii rzymskiej. Rzym 24 XII 1980.

- jej charakterystyka

- przynależność do niej papieża

Polonia rzymska jest bardzo elastyczna z natury rzeczy. Zawsze tak było, ponieważ Rzym jest miastem pielgrzymów, stąd też i ta Polonia rzymska, sama w sobie nie tak liczna, czasem staje się bardzo liczna. Czasem bardzo rośnie, kiedy przybywają tutaj Rodacy, czy to z kraju, czy też z emigracji. Więc jest ta Polonia rzymska w tym znaczeniu, że jest stale otwarta na przyjęcie gości, żeby ci, którzy przybywają czy z kraju, czy z emigracji, czuli się tutaj jak w domu. Ja do tej Polonii rzymskiej także się po cichu zaliczam. Nie mogę tego mówić zbyt gło-śno, bo wtedy mógłbym mieć do czynienia z innymi narodowościami. Zwłaszcza tymi, którzy tutaj są u siebie. Ale na tyle na ile można to czynić, robię to i na razie, Bogu dzięki, żadnych konfliktów z gospodarzami Rzymu ani też z innymi grupami narodowymi, z pielgrzymami nie było. Ufam, że dalej nie będzie.0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
1. Wybierz kontynent
Na mocy pozwolenia Prymasa Polski z dn. 28 listopada 1983 r., zgodnie z postanowieniem VII Kapituły Generalnej i uzyskaniu zgody Rady Generalnej Towarzystwa Chrystusowego ówczesny przełożony generalny ks. dr Edward Szymanek TChr erygował 3 maja 1984 r. Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego ustanawiając dyrektorem ks. prof. Bogusława Nadolskiego. Bezpośrednim celem IDE było przygotowywanie specjalistycznych kadr w zakresie apostolatu Emigracyjnego. Jak powiedział ks. dr Józef Bakalarz TChr w wykładzie inauguracyjnym na rozpoczęcie działalności Instytutu, "ma on być sercem i motorem Ruchu Apostolatu Emigracyjnego praktykowanego w różnych formach i według różnych metod."

Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego im. Kard. Augusta Hlonda

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań
tel. +48 61 64 72 523, ide@chrystusowcy.pl

BANK PEKAO SA 36124065241111001023869649