loading...

Wpisz miasto w którym przebywasz,
aby odnaleźć Mszę Świętą w języku polskim.

Zamknij wpis

24. Polacy w Peru

Przemówienie do Polaków w Peru. Lima 2 I 1985.

- więź z narodem nad Wisłą przez zachowanie polskich tradycji religijnych i narodowych

- wnoszenie dobra w nowe społeczeństwo

- solidarność między sobą i z innymi ludźmi

Życzę błogosławieństwa Bożego w waszym życiu tutaj, na drugiej półkuli. Życzę wam również, ażebyście zachowali to wszystko, co jest dobrego w polskiej tradycji religijnej, naro-dowej, żebyście nigdy nie utracili więzi z narodem, który żyje nad Wisłą. Równocześnie życzę wam, żebyście w tym nowym społeczeństwie, do którego wchodzicie, znaleźli swoje miejsce właściwe, żebyście wnieśli w to społeczeństwo katolickie, chociaż w inny sposób, z innymi tradycjami, z inną przeszłością - jak najwięcej dobra, prawdy solidarności, własnej, wzajemnej pomiędzy wami, a także z innymi ludźmi, którzy tutaj otwarli wam gościnnie swój kraj.0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
1. Wybierz kontynent
Na mocy pozwolenia Prymasa Polski z dn. 28 listopada 1983 r., zgodnie z postanowieniem VII Kapituły Generalnej i uzyskaniu zgody Rady Generalnej Towarzystwa Chrystusowego ówczesny przełożony generalny ks. dr Edward Szymanek TChr erygował 3 maja 1984 r. Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego ustanawiając dyrektorem ks. prof. Bogusława Nadolskiego. Bezpośrednim celem IDE było przygotowywanie specjalistycznych kadr w zakresie apostolatu Emigracyjnego. Jak powiedział ks. dr Józef Bakalarz TChr w wykładzie inauguracyjnym na rozpoczęcie działalności Instytutu, "ma on być sercem i motorem Ruchu Apostolatu Emigracyjnego praktykowanego w różnych formach i według różnych metod."

Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego im. Kard. Augusta Hlonda

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań
tel. +48 61 64 72 523, ide@chrystusowcy.pl

BANK PEKAO SA 36124065241111001023869649