loading...

Wpisz miasto w którym przebywasz,
aby odnaleźć Mszę Świętą w języku polskim.

Zamknij wpis

18. Polacy w Kostaryce

Przemówienie do Polaków w Kostaryce. San Jose - Nuncjatura 3 III 1983.

- zachowanie poczucia łączności z Ojczyzną

- modlitwa za Ojczyznę - Polskę, która jest wspólną matką

Dziękuję moim rodakom, którzy mieszkają w Kostaryce za ich obecność, za ich odwiedzi-ny. Wprawdzie nie wszyscy są Polakami wśród obecnych, bo wiele jest wiele małżeństw mie-szanych, polsko-kostarykańskich, ale zwracam się do was po polsku, ażeby wyrazić moje wzruszenie i moją wdzięczność za wasza obecność.

Równocześnie, żeby wam wszystkim, którzy tu żyjecie na tej dalekiej, gościnnej ziemi, ży-czyć błogosławieństwa Bożego. W życiu waszym osobistym i rodzinnym, bo tutaj pozakłada-liście rodziny, jak o tym świadczy ta duża ilość dzieci. A także w waszej pracy. W waszej pra-cy zawodowej, jaką spełniacie, nie traćcie nigdy tego poczucia łączności z tą Ojczyzną, z któ-rej wyszliście albo osobiście sami, albo jeszcze wasi przodkowie. Bo są tu także niektórzy Po-lacy z drugiego pokolenia już tu urodzeni. Muszę przyznać, że z podziwem stwierdzałem jak doskonale mówią po polsku. Ja jestem tutaj gościem w dniu dzisiejszym i w ciągu najbliższych dni - w całej Ameryce środkowej. Moja posługa papieska zwraca się do poszczególnych kra-jów i ludzi Ameryki Środkowej.

Dziękuję wam za przybycie, równocześnie polecam tę moją posługę waszym modlitwom. Wspierajcie mnie modlitwą i w tej modlitwie i w tej modlitwie nie zapominajcie o ojczyźnie naszej, która jest tu na ziemi wspólną naszą matką. Teraz pragnę wam pobłogosławić za całego serca, zarówno wam obecnym, jak też i tym, którzy z jakichkolwiek powodów przybyć nie mogli. Przekażcie im to błogosławieństwo. [Na zakończenie spotkania odśpiewano wspólnie "Boże coś Polskę"]0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
1. Wybierz kontynent
Na mocy pozwolenia Prymasa Polski z dn. 28 listopada 1983 r., zgodnie z postanowieniem VII Kapituły Generalnej i uzyskaniu zgody Rady Generalnej Towarzystwa Chrystusowego ówczesny przełożony generalny ks. dr Edward Szymanek TChr erygował 3 maja 1984 r. Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego ustanawiając dyrektorem ks. prof. Bogusława Nadolskiego. Bezpośrednim celem IDE było przygotowywanie specjalistycznych kadr w zakresie apostolatu Emigracyjnego. Jak powiedział ks. dr Józef Bakalarz TChr w wykładzie inauguracyjnym na rozpoczęcie działalności Instytutu, "ma on być sercem i motorem Ruchu Apostolatu Emigracyjnego praktykowanego w różnych formach i według różnych metod."

Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego im. Kard. Augusta Hlonda

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań
tel. +48 61 64 72 523, ide@chrystusowcy.pl

BANK PEKAO SA 36124065241111001023869649