loading...

Wpisz miasto w którym przebywasz,
aby odnaleźć Mszę Świętą w języku polskim.

Zamknij wpis

17. Polonia hiszpańska

Przemówienie do Polonii hiszpańskiej. Madryt 3 XI 1982.

- naród polski żyje nie tylko nad Wisłą

- "piszemy dzieje naszego narodu na kartach całej Europy"

- emigracja w Hiszpanii - emigracją ideową

Wszędzie, gdzie dane mi jest przybywać, lub prawie wszędzie, na różnych kontynentach, spotykam moich rodaków. Mniejsze lub większe Polonie. Mniejsze lub większe grupy emi-grantów. Również i w Hiszpanii was spotykam, a jest to świadectwo żywotności i dziejów naszego narodu. Żywotności, ponieważ naród ten żyje nie tylko w swoim historycznym pniu, nad Wisłą, ale także w różnych miejscach świata. Żyje i nie przestaje żyć swoim własnym ży-ciem. Polacy bowiem również i poza Ojczyzna niosą Ojczyznę. Nie wynaradawiają się, ale pozostają wierni temu szczególnemu dziedzictwu kultury, języka, tej szczególnej świadomo-ści, która łączy nas wszystkich.

Równocześnie jest to dowodem naszych dziejów. Te dzieje piszemy nie tylko w Ojczyźnie - nad Wisłą, jak powiedziałem, między Bałtykiem i Karpatami - ale piszemy je w różnych miejscach świata. Są to dzieje człowieka. Bardzo często po prostu dzieje człowieka, który zmuszony był poza Polską, poza ojczystą ziemią szukać warunków życia. Ale może bardziej jeszcze, niż dzieje człowieka w jego osobistej czy rodzinnej egzystencji, są to również dzieje narodu. Piszemy dzieje naszego narodu na kartach całej Europy, na terenie różnych krajów europejskich i pozaeuropejskich. Bo, tak jak powiedział przed chwilą ksiądz prałat , wasza wspólnota polonijna w Hiszpanii ma swoje korzenie w wydarzeniach dziejowych, jakie miały miejsce w Polsce w ubiegłym stuleciu: Powstanie Listopadowe, Powstanie Styczniowe; to stamtąd został przeniesiony ten znak obecności Polski, która nie przestaje się zmagać o to, ażeby być sobą. A więc nie jest to zwyczajna emigracja za chlebem. Jest to emigracja ideowa. Emigracja, która pragnie dawać świadectwo życiu narodu, jego walce o prawo do bycia sobą. Pod tym względem emigracje polskie - a zwłaszcza niektóre - są bardzo wymowne.0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
1. Wybierz kontynent
Na mocy pozwolenia Prymasa Polski z dn. 28 listopada 1983 r., zgodnie z postanowieniem VII Kapituły Generalnej i uzyskaniu zgody Rady Generalnej Towarzystwa Chrystusowego ówczesny przełożony generalny ks. dr Edward Szymanek TChr erygował 3 maja 1984 r. Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego ustanawiając dyrektorem ks. prof. Bogusława Nadolskiego. Bezpośrednim celem IDE było przygotowywanie specjalistycznych kadr w zakresie apostolatu Emigracyjnego. Jak powiedział ks. dr Józef Bakalarz TChr w wykładzie inauguracyjnym na rozpoczęcie działalności Instytutu, "ma on być sercem i motorem Ruchu Apostolatu Emigracyjnego praktykowanego w różnych formach i według różnych metod."

Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego im. Kard. Augusta Hlonda

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań
tel. +48 61 64 72 523, ide@chrystusowcy.pl

BANK PEKAO SA 36124065241111001023869649