loading...

Wpisz miasto w którym przebywasz,
aby odnaleźć Mszę Świętą w języku polskim.

Zamknij wpis

13. Polacy w Japonii

Przemówienie do Polaków w Tokio [Japonia], 26 II 1981.

- specjalna misja o. Maksymiliana Kolbe

- bezinteresowność jego starań

- potrzeba kontynuacji jego dzieła

Zależało mi szczególnie na tej krótkiej wizycie w domu założonym przez mojego roda-ka, Ojca Maksymiliana Marię Kolbe [...]. Wy, którzy kontynuujecie rozpoczętą przez niego pracę, zdajecie sobie sprawę z żarliwości, jaka napełniała jego odważne serce. Po przybyciu do Japonii w 1930 r. pragnął on natychmiast kontynuować w nowym otoczeniu to, co uznał za swoją specjalną misję. Upowszechnianie kultu Najświętszej Maryi Panny i ewangelizację za pomocą drukowanego słowa. Założenie "Miasta Niepokalanej" i wydawanie "Seibo No Kis-hi", były dlań częścią tego samego nadrzędnego planu przybliżenia Chrystusa Syna Bożego narodzonego z Dziewicy Maryi - wszystkim ludziom. Wiecie, że jego starania nie były nazna-czone lub ograniczone ludzkim wyrachowaniem, lecz że prowadził je z niesłabnącą ufnością w Opatrzność Bożą. Bóg nie zawiódł jego zaufania. Przedsięwzięcie rozpoczęte tutaj, w tej sta-rej drukarence, przybrało nowy niespodziewany wymiar: była nim inspirująca siła, wypływają-ca z poświęcenia Ojca Maksymiliana.

Jego misja musi być prowadzona dalej: musi być kontynuowana ewangelizacja.0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
1. Wybierz kontynent
Na mocy pozwolenia Prymasa Polski z dn. 28 listopada 1983 r., zgodnie z postanowieniem VII Kapituły Generalnej i uzyskaniu zgody Rady Generalnej Towarzystwa Chrystusowego ówczesny przełożony generalny ks. dr Edward Szymanek TChr erygował 3 maja 1984 r. Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego ustanawiając dyrektorem ks. prof. Bogusława Nadolskiego. Bezpośrednim celem IDE było przygotowywanie specjalistycznych kadr w zakresie apostolatu Emigracyjnego. Jak powiedział ks. dr Józef Bakalarz TChr w wykładzie inauguracyjnym na rozpoczęcie działalności Instytutu, "ma on być sercem i motorem Ruchu Apostolatu Emigracyjnego praktykowanego w różnych formach i według różnych metod."

Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego im. Kard. Augusta Hlonda

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań
tel. +48 61 64 72 523, ide@chrystusowcy.pl

BANK PEKAO SA 36124065241111001023869649