loading...

Wpisz miasto w którym przebywasz,
aby odnaleźć Mszę Świętą w języku polskim.

Zamknij wpis

1. Geneza polskiego wychodźstwa - jego nadzieje - jego dramat

Od końca wieku XVIII i poprzez wiek XIX dokonały się w dziejach naszego narodu i państwa owe bolesne zmiany, które wielu synów Ojczyzny zmusiły do emigracji z własnego kraju . Była to emigracja polityczna, ideowa i kulturalna. Wkrótce poszła w ślad za nią emi-gracja zarobkowa, która miliony Polaków, zwłaszcza z okolic wiejskich, pozbawionych wa-runków utrzymania, poprowadziła na obczyznę, a w największej ilości za ocean. Współczesną falę emigracyjną zapoczątkowała ostatnia wojna. Ona to zatrzymała poza granicami nowe za-stępy synów i córek Ojczyzny, którzy dla tej Ojczyzny, dla jej niepodległości poświęcili życie na wszystkich frontach świata, a po zakończeniu wojny me było im dane wrócić do Polski, o którą walczyli.

Przemówienie do pielgrzymki polonijnej. Rzym 17 V 1979.0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
1. Wybierz kontynent
Na mocy pozwolenia Prymasa Polski z dn. 28 listopada 1983 r., zgodnie z postanowieniem VII Kapituły Generalnej i uzyskaniu zgody Rady Generalnej Towarzystwa Chrystusowego ówczesny przełożony generalny ks. dr Edward Szymanek TChr erygował 3 maja 1984 r. Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego ustanawiając dyrektorem ks. prof. Bogusława Nadolskiego. Bezpośrednim celem IDE było przygotowywanie specjalistycznych kadr w zakresie apostolatu Emigracyjnego. Jak powiedział ks. dr Józef Bakalarz TChr w wykładzie inauguracyjnym na rozpoczęcie działalności Instytutu, "ma on być sercem i motorem Ruchu Apostolatu Emigracyjnego praktykowanego w różnych formach i według różnych metod."

Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego im. Kard. Augusta Hlonda

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań
tel. +48 61 64 72 523, ide@chrystusowcy.pl

BANK PEKAO SA 36124065241111001023869649