loading...

Wpisz miasto w którym przebywasz,
aby odnaleźć Mszę Świętą w języku polskim.

Zamknij wpis

Studia Towarzystwa Chrystusowego

Od wielu lat w Domu Głównym Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu odbywają się sesje naukowe o tematyce migracyjnej ze szczególnym uwzględnieniem problematyki polonijnej. Pokłosiem tych sesji są publikacje wybranych referatów w periodyku zatytułowanym: "Studia Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej". Poniżej prezentujemy tytuły poszczególnych zeszytów oraz wykaz zamieszczonych w nich artykułów.

 

 

 

 

 

 


 • Mieczysław Guzewicz Konferencja Polonijna – Poznań, 12.10.2010 r. „Duszpasterstwo migrantów- duszpasterstwem rodzin”

  09 maja 2019r. 741
 • Ks. Sławomir Wiktorowicz MSF - zeszyt 11 2010

  09 maja 2019r. 857
 • Zeszyt 11 (2010)

  Ks. dr Stanisław Hajkowski, TChr

  09 maja 2019r. 897
 • Zeszyt 10 (2009) Ks. Krzysztof Tyliszczak, TChr

  Implikacje “ERGA MIGRANTES CARITAS CHRISTI” w duszpasterstwie Polaków na Wyspach Brytyjskich.

  23 kwietnia 2019r. 856
 • Zeszyt 10 (2009) Ks. prof. dr hab. Roman Dzwonkowski SAC

  Czy Instrukcja „Erga migrantes” dotyczy Polaków na Wschodzie? Sympozjum Polonijne, Poznań, 14.10.2009 r

  23 kwietnia 2019r. 888
 • Zeszyt 10 (2009) Ks. dr Jan Piotrowski

  Charakter misyjny Instrukcji - Sympozjum Polonijne, Poznań, 14.10.2009 r. 

  23 kwietnia 2019r. 789
 • Zeszyt 10 (2009) S. dr Ewa Kaczmarek MChR - Poznań

  Zakony żeńskie pracujące wśród polskich emigrantów Sympozjum Polonijne, Poznań, 14.10.2009 r.

  23 kwietnia 2019r. 993
 • Zeszyt 10 (2009) Ks. prof. dr hab. Wojciech Necel, TChr - Warszawa

  ks. prof. dr hab. Wojciech Necel TChr UKSW Warszawa WSD Towarzystwa Chrystusowego Poznań Sympozjum Polonijne, Poznań, 14.10.2009 r.

  23 kwietnia 2019r. 771
 • Zeszyt 10 (2009)Ks. Teodor Puszcz, TChr - Bonn

  Migranci i ludzie w drodze w kręgu zainteresowania Kościoła. Ks. Teodor Puszcz SChr – Bonn – 14.10.2009 r. 

  23 kwietnia 2019r. 867
 • Zeszyt 10 (2009) "Otoczmy troską życie"

  Ks. Andrzej Duczkowski, TChr - Rzym

  23 kwietnia 2019r. 795
 • Zeszyt 12 (2011) "Jan Paweł II wobec migrantów"

  Ks. dr Leszek Gęsiak TJ ­­– Kraków

  26 marca 2019r. 863
 • Zeszyt 13 (2012) "Migracje Polaków a nowa ewangelizacja"

  Prof. zw. dr hab. Andrzej Chodubski, Uniwersytet Gdański

  26 marca 2019r. 858
 • Ks. prof. dr hab. Wojciech Necel TChr, Warszawa – UKSW „Migrant wobec nowej ewangelizacji”

  26 marca 2019r. 862
 • Ks. bp Wiesław Lechowicz, Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej „Nowa ewangelizacja dzisiaj”

  26 marca 2019r. 766
 • Marcin Przeciszewski, Prezes i Redaktor Naczelny KAI „Media – nowymi ewangelizatorami ludzi w drodze”

  26 marca 2019r. 675
 • Ks. dr Roman Tkacz SAC Dyrektor Biura Duszpasterstwa Pielgrzymkowego Księży Pallotynów - Warszawa „Turystyka wyzwaniem dla nowej ewangelizacji”

  26 marca 2019r. 1456
 • Ks. Jerzy Chorzempa TChr, Duszpasterz Polonijny w Grecji „Opieka duchowa nad emigrantami w Grecji” Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL „ Z jakim katolicyzmem spotyka się polski emigrant? Procesy sekularyzacyjne w Europie Zachodniej po II wojnie światowej”

  26 marca 2019r. 1112
 • Ks. prof. dr hab. Bernard Kołodziej TChr, Poznań – UAM „Kard. A. Hlond, Prymas Polski, promotorem apostolatu świeckich – nowej ewangelizacji”

  26 marca 2019r. 866
 • Ks. Marian Jachym TChr, Duszpasterz Polonijny w Irlandii Północnej „ Fit for Mission? Program ewangelizacyjny diecezji Dromore w kontekście posługi duszpasterskiej kapłana chrystusowca”

  26 marca 2019r. 1132


 • 0 Ameryka Północna
  0 Ameryka Północna
  0 Ameryka Północna
  0 Ameryka Północna
  0 Ameryka Północna
  0 Ameryka Północna
  1. Wybierz kontynent
  Na mocy pozwolenia Prymasa Polski z dn. 28 listopada 1983 r., zgodnie z postanowieniem VII Kapituły Generalnej i uzyskaniu zgody Rady Generalnej Towarzystwa Chrystusowego ówczesny przełożony generalny ks. dr Edward Szymanek TChr erygował 3 maja 1984 r. Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego ustanawiając dyrektorem ks. prof. Bogusława Nadolskiego. Bezpośrednim celem IDE było przygotowywanie specjalistycznych kadr w zakresie apostolatu Emigracyjnego. Jak powiedział ks. dr Józef Bakalarz TChr w wykładzie inauguracyjnym na rozpoczęcie działalności Instytutu, "ma on być sercem i motorem Ruchu Apostolatu Emigracyjnego praktykowanego w różnych formach i według różnych metod."

  Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego im. Kard. Augusta Hlonda

  ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań
  tel. +48 61 64 72 523, ide@chrystusowcy.pl

  BANK PEKAO SA 36124065241111001023869649