loading...

Wpisz miasto w którym przebywasz,
aby odnaleźć Mszę Świętą w języku polskim.

Zamknij wpis

Watykański Sekretarz Stanu do polskich biskupów o jedności z Rzymem i społecznym pojednaniu

Watykański Sekretarz Stanu kardynał Pietro Parolin wezwał polskich hierarchów do przeciwdziałania tendencjom indywidualistycznym, separatystycznym i nacjonalistycznym. W oświadczeniu z okazji 100-lecia reaktywowania stosunków dyplomatycznych między Stolicą Apostolską a Polską zwrócił też uwagę na potrzebę zachowania jedności z Rzymem.

Szef watykańskiej dyplomacji powiedział polskim biskupom, że dzięki niestrudzonej posłudze duchownych, sióstr zakonnych i wiernych, Polska zasłużyła na tytuł „Polonia semper fidelis”.

– Drodzy bracia, waszym zadaniem jest podtrzymywanie tego dziedzictwa, ocalenie i umacnianie tej bogatej spuścizny. Zadanie to jest niezbędne, aby chrześcijańska tożsamość Polski miała nie tylko przeszłość i teraźniejszość, ale także przyszłość – zaznaczył.

W przemówieniu skierowanym do polskich hierarchów kardynał zauważył, że  pierwszemu zgromadzeniu biskupów polskich przewodniczył w 1919 r. jako przedstawiciel Watykanu arcybiskup Achille Ratti (przyszły papież Pius XI). Mówił on o polskiej tradycji wierności papiestwu.   

Nawiązując do „znamiennej obecności” przedstawiciela Rzymu na pierwszym zgromadzeniu biskupów w odrodzonej Rzeczypospolitej w 1919 roku, kardynał Parolin podkreślił znaczenie „komunii ze Stolicą Piotrową i wierności Biskupowi Rzymskiemu”.

Zwrócił uwagę na polską tradycję wierności papiestwu. – Jest to, jak wiemy, warunkiem jedności wspólnoty kościelnej, bo Następca Piotra jest trwałą i widzialną zasadą i fundamentem jedności wiary i komunii – oświadczył kard. Parolin.

– Jedność z papieżem gwarantuje także wolność w obliczu światowych potęg i szczególnych grup interesu – podkreślał Parolin. Zauważał również, że jedność gwarantuje otwartość na Kościół powszechny i chroni przed zamknięciem i wykorzystaniem przez frakcje.  

Kardynał Pietro Parolin wraz z arcybiskupem Salvatore Pennacchio i kard. Kazimierzem Nyczem koncelebrował mszę w intencji papieża. Uroczystości wiązały się też z rocznicą wyboru Franciszka na Stolicę Piotrową. Uczestniczyli w nich przedstawiciele władz Rzeczypospolitej Polskiej. 

Szef watykańskiej dyplomacji przestrzegł przed zapominaniem Europy o jej chrześcijańskich korzeniach i przed coraz silniejszymi wpływami „indywidualistycznymi, nacjonalistycznymi i separatystycznymi” mogącymi doprowadzić do utraty „zgody na kontynencie osiągniętej przy dużych kosztach” w obliczu „rosnących wpływów indywidualistycznych, nacjonalistycznych i separatystycznych”.

Dodał, że Kościół bardziej niż kiedykolwiek wcześniej powinien służyć społecznej jedności i pojednaniu. Dostojnik podkreślił, że także Polska potrzebuje pomocy Kościoła w budowaniu narodowej zgody.

Przywołał słowa świętego Jana Pawła II skierowane do episkopatu Polski w 1993 roku. Jak mówił wówczas papież-Polak „w obecnej sytuacji Polski naznaczonej głębokimi podziałami, sporami i konfliktami różnego rodzaju, ważnym zadaniem Kościoła jest budowanie jedności, zgody oraz budzenie nadwątlonej nadziei. Polacy muszą nauczyć się prowadzić z sobą dialog w prawdzie i z poszanowaniem godności własnej i partnera, różniąc się między sobą, a nie stając się przez to dla siebie wrogami”.

Sekretarz Stanu mówił też – za papieżem Franciszkiem – o „zjednoczeniu w różnorodności” stanowiącym  jedyną katolicką drogę do jedności. –Taki jest duch katolicki, duch chrześcijański: jednoczenie się w zróżnicowaniu. Taka jest droga Jezusa! – zaznaczył.

 

Źródła: cruxnow.com., KAI / 2019-03-15Read more: http://www.pch24.pl/watykanski-sekretarz-stanu-do-polskich-biskupow-o-jednosci-z-rzymem-i-spolecznym-pojednaniu,66852,i.html#ixzz5kgpkI4Qx0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
1. Wybierz kontynent
Na mocy pozwolenia Prymasa Polski z dn. 28 listopada 1983 r., zgodnie z postanowieniem VII Kapituły Generalnej i uzyskaniu zgody Rady Generalnej Towarzystwa Chrystusowego ówczesny przełożony generalny ks. dr Edward Szymanek TChr erygował 3 maja 1984 r. Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego ustanawiając dyrektorem ks. prof. Bogusława Nadolskiego. Bezpośrednim celem IDE było przygotowywanie specjalistycznych kadr w zakresie apostolatu Emigracyjnego. Jak powiedział ks. dr Józef Bakalarz TChr w wykładzie inauguracyjnym na rozpoczęcie działalności Instytutu, "ma on być sercem i motorem Ruchu Apostolatu Emigracyjnego praktykowanego w różnych formach i według różnych metod."

Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego im. Kard. Augusta Hlonda

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań
tel. +48 61 64 72 523, ide@chrystusowcy.pl

BANK PEKAO SA 36124065241111001023869649