loading...

Wpisz miasto w którym przebywasz,
aby odnaleźć Mszę Świętą w języku polskim.

Zamknij wpis

Instrukcja ERGA MIGRANTES CARITAS CHRISTI Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących Wyd. POLIHYMNIA 2008 r.

W ostatnich dziesięcioleciach zjawisko migracji przekształciło się w strukturalna rzeczywistość współczesnego społeczeństwa i stanowi coraz to bardziej złożony problem z punktu widzenia społecznego, kulturalnego, politycznego, religijnego, ekonomicznego i duszpasterskiego.

nstrukcja Erga migrantes caritas Christi zamierza zaktualizować duszpasterstwo migracyjne ? uwzględniając te przepływy migracyjne i ich cechy ? gdyż upłynęło już wiele lat od publikacji motu proprio papieża Pawła VI Pastoralis migratorum curai odnośnej instrukcji Kongregacji do Spraw Biskupów De pastorali migratorum cura.

Instrukcja chce więc być eklezjalną odpowiedzią na nowe zapotrzebowania duszpasterskie migrantów, aby ich z kolei doprowadzić do przekształcenia doświadczenia migracyjnego w okazję nie tylko wzrastania w chrześcijańskim życiu, ale także nowej ewangelizacji i misji. Struktura dzisiejszych migracji narzuca ponadto konieczność ekumenicznej wizji tego zjawiska z powodu obecności wielu migrantów chrześcijańskich, którzy nie są w pełnej komunii z Kościołem katolickim oraz dialogu międzyreligijnego z powodu coraz to bardziej znaczącej ilości migrantów innych religii, zwłaszcza muzułmanów, na ziemiach tradycyjnie katolickich i odwrotnie. Dokument podkreśla znaczne kłopoty, jakie emigracja zazwyczaj powoduje w poszczególnych przypadkach zwłaszcza u kobiet i dzieci, jak również w rodzinach.

Instrukcję zamyka zrewidowany i uściślony ?System prawno-duszpasterski?, przywołując stosownych językiem zadania, obowiązki i role operatorów duszpasterskich i różnych organów eklezjalnych stojących na czele duszpasterskich i różnych organów eklezjalnych stojących na czele duszpasterstwa migracyjnego.0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
1. Wybierz kontynent
Na mocy pozwolenia Prymasa Polski z dn. 28 listopada 1983 r., zgodnie z postanowieniem VII Kapituły Generalnej i uzyskaniu zgody Rady Generalnej Towarzystwa Chrystusowego ówczesny przełożony generalny ks. dr Edward Szymanek TChr erygował 3 maja 1984 r. Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego ustanawiając dyrektorem ks. prof. Bogusława Nadolskiego. Bezpośrednim celem IDE było przygotowywanie specjalistycznych kadr w zakresie apostolatu Emigracyjnego. Jak powiedział ks. dr Józef Bakalarz TChr w wykładzie inauguracyjnym na rozpoczęcie działalności Instytutu, "ma on być sercem i motorem Ruchu Apostolatu Emigracyjnego praktykowanego w różnych formach i według różnych metod."

Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego im. Kard. Augusta Hlonda

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań
tel. +48 61 64 72 523, ide@chrystusowcy.pl

BANK PEKAO SA 36124065241111001023869649