loading...

Wpisz miasto w którym przebywasz,
aby odnaleźć Mszę Świętą w języku polskim.

Zamknij wpis

Imigranci i uchodźcy w Unii Europejskiej. Humanizacja polityki imigracyjnej i azylowej Ks. prof. dr hab. Janusz Balicki Wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2012 r.

Głównym tematem książki jest polityka Unii Europejskiej w tych obszarach, jednak publikacja obejmuje również takie zagadnienia, jak polska polityka migracyjna i azylowa, nielegalne migracje w Stanach Zjednoczonych czy sytuacja uchodźców w Wielkiej Brytanii.

Publikacja wzbogacona jest m.in. o fragmenty wywiadów przeprowadzonych  z przedstawicielami polskich organizacji pozarządowych prowadzących działalność na rzecz imigrantów. Poza opisami instytucji, procesów i działań politycznych książka zawiera także opisy historii konkretnych imigrantów i ich rodzin, co pozwala zaobserwować, w jaki sposób ?wielka polityka? przekłada się na ludzkie losy.

Ciekawym aspektem publikacji jest zestawienie bieżących działań politycznych na poziomie poszczególnych państw i Unii Europejskiej z nauką społeczną Kościoła Katolickiego oraz stanowiskiem Stolicy Apostolskiej wobec zjawisk i wyzwań związanych z migracją.0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
1. Wybierz kontynent
Na mocy pozwolenia Prymasa Polski z dn. 28 listopada 1983 r., zgodnie z postanowieniem VII Kapituły Generalnej i uzyskaniu zgody Rady Generalnej Towarzystwa Chrystusowego ówczesny przełożony generalny ks. dr Edward Szymanek TChr erygował 3 maja 1984 r. Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego ustanawiając dyrektorem ks. prof. Bogusława Nadolskiego. Bezpośrednim celem IDE było przygotowywanie specjalistycznych kadr w zakresie apostolatu Emigracyjnego. Jak powiedział ks. dr Józef Bakalarz TChr w wykładzie inauguracyjnym na rozpoczęcie działalności Instytutu, "ma on być sercem i motorem Ruchu Apostolatu Emigracyjnego praktykowanego w różnych formach i według różnych metod."

Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego im. Kard. Augusta Hlonda

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań
tel. +48 61 64 72 523, ide@chrystusowcy.pl

BANK PEKAO SA 36124065241111001023869649