loading...

Wpisz miasto w którym przebywasz,
aby odnaleźć Mszę Świętą w języku polskim.

Zamknij wpis

Duszpasterze Polonii i Polaków za granicą tom I Ks. dr Józef Szymański wyd. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej 2010 r.

Liczącą 198 stron książkę otwiera odautorski wstęp. Zaznaczono w nim m.in.: ?Dzieje Polaków i Polonii za granicą są nieodłącznie związane z działalnością ich duszpasterzy ? więcej, są przez nich w dużej mierze kształtowane. 

 W każdym bowiem czasie, za polskim wychodźcą osiedlającym się niemal we wszystkich krajach świata, szedł polski ksiądz-duszpasterz.

Dzieląc tułaczy los, pomagał Rodakom w stawianiu pierwszych kroków na obcej ziemi?. Tym cenniejsza jest więc praca ks. Szymańskiego, który postanowił ocalić od niepamięci sylwetki kapłanów poświęcających swoje życie pracy wśród Polonii.

Zasadniczą częścią słownika są biogramy duchownych. Zbiór ten obejmuje prezentację 117 uporządkowanych alfabetycznie notek biograficznych. Wśród nich są zarówno sylwetki kapłanów należących do poszczególnych diecezji polskich (chełmińskiej, częstochowskiej, drohiczyńskiej, gnieźnieńskiej, kamienieckiej, kieleckiej, katowickiej, lubelskiej, lwowskiej, łomżyńskiej, łódzkiej, łuckiej, pińskiej, płockiej, poznańskiej, przemyskiej, sandomierskiej, siedleckiej, tarnowskiej, warszawskiej, wileńskiej, włocławskiej i wrocławskiej), jak i kapłanów zakonnych (dominikanów, franciszkanów, jezuitów, kapucynów, lazarystów, oblatów, pallotynów, redemptorystów, saletynów, sercan i werbistów). Warto zaznaczyć, że każdy z zamieszczonych życiorysów posiada podaną podstawę źródłową i jest mocno osadzony w literaturze przedmiotu. Wiele z ukazanych postaci wywodziło się z terenu obecnej diecezji rzeszowskiej (Dębowca, Łączek Jagiellońskich, Sędziszowa, Siedlisk, Załęża k. Jasła) bądź było z nią związanych poprzez fakt duszpasterzowania (Biecz, Czudec, Górno, Lubenia, Lutcza, Sędziszów).

Tom zakończony został szerokim wyborem bibliograficznym oraz wykazem zamieszczonych skrótów. Z bibliografii łatwo poznać nie tylko teksty drukowane wykorzystane podczas opracowywania słownika. Większą uwagę przykuwają źródła, a są one rzeczywiście bogate. Autor spenetrował zatem archiwa krajowe: Archiwum Akt Nowych, Archiwum Abpa Eugeniusza Baziaka w Krakowie i Archiwum Polskiej Prowincji Księży Werbistów w Pieniężnie oraz archiwa diecezjalne w Częstochowie, Drohiczynie, Gnieźnie, Kielcach, Lublinie, Łodzi, Łomży, Opolu, Pelplinie, Przemyślu, Siedlcach i Włocławku. Prócz tego zbadał zasoby Archiwum Polskiej Misji Katolickiej we Francji, a także ukraińskie archiwa w Winnicy i Żytomierzu.0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
1. Wybierz kontynent
Na mocy pozwolenia Prymasa Polski z dn. 28 listopada 1983 r., zgodnie z postanowieniem VII Kapituły Generalnej i uzyskaniu zgody Rady Generalnej Towarzystwa Chrystusowego ówczesny przełożony generalny ks. dr Edward Szymanek TChr erygował 3 maja 1984 r. Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego ustanawiając dyrektorem ks. prof. Bogusława Nadolskiego. Bezpośrednim celem IDE było przygotowywanie specjalistycznych kadr w zakresie apostolatu Emigracyjnego. Jak powiedział ks. dr Józef Bakalarz TChr w wykładzie inauguracyjnym na rozpoczęcie działalności Instytutu, "ma on być sercem i motorem Ruchu Apostolatu Emigracyjnego praktykowanego w różnych formach i według różnych metod."

Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego im. Kard. Augusta Hlonda

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań
tel. +48 61 64 72 523, ide@chrystusowcy.pl

BANK PEKAO SA 36124065241111001023869649