loading...

Wpisz miasto w którym przebywasz,
aby odnaleźć Mszę Świętą w języku polskim.

Zamknij wpis

Duszpasterstwo polonijne w Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii Redaktor: s. Lucyna Szlęzak wyd. Biblos 2006 r.

Niniejszy modlitewnik-informator przeznaczony jest dla osób wyjeżdżających na dłuższy lub krótszy czas do Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii.

Obok dwujęzycznej (polsko-angielskiej) wersji przebiegu Mszy św. zawiera również adresy kościołów, w których Msza św. sprawowana jest w języku polskim (wraz z wykazem dni tygodnia i godzin ich odprawiania). 
"Wyrażam nadzieję, że modlitewnik, który oddajemy do rąk Rodaków udających się za granicę, ułatwi im dochowanie wierności Bogu poprzez udział w niedzielnej Eucharystii, a zarazem odnalezienie się we wspólnocie Kościoła w nowym miejscu przebywania, pracy czy nauki".
(Ze Słowa wstępnego Biskupa Tarnowskiego Wiktora Skworca)0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
1. Wybierz kontynent
Na mocy pozwolenia Prymasa Polski z dn. 28 listopada 1983 r., zgodnie z postanowieniem VII Kapituły Generalnej i uzyskaniu zgody Rady Generalnej Towarzystwa Chrystusowego ówczesny przełożony generalny ks. dr Edward Szymanek TChr erygował 3 maja 1984 r. Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego ustanawiając dyrektorem ks. prof. Bogusława Nadolskiego. Bezpośrednim celem IDE było przygotowywanie specjalistycznych kadr w zakresie apostolatu Emigracyjnego. Jak powiedział ks. dr Józef Bakalarz TChr w wykładzie inauguracyjnym na rozpoczęcie działalności Instytutu, "ma on być sercem i motorem Ruchu Apostolatu Emigracyjnego praktykowanego w różnych formach i według różnych metod."

Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego im. Kard. Augusta Hlonda

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań
tel. +48 61 64 72 523, ide@chrystusowcy.pl

BANK PEKAO SA 36124065241111001023869649