loading...

Wpisz miasto w którym przebywasz,
aby odnaleźć Mszę Świętą w języku polskim.

Zamknij wpis

Biskup a quo wobec emigrujących diecezjan ks. prof. dr hab. Wojciech Necel TChr, Wyd. Hlondianum, Poznań 2015 r.

Ks. prof. dr hab. Wojciech Necel TChr, opierając się na swej szerokiej znajomości dokumentów Kościoła i rzeczywistości współczesnej emigracji, formułuje konkretne propozycje pastoralne godne nie tylko zauważenia, ale i zastosowania.

 Nie wyczerpują one, naturalnie, wszystkich możliwych inicjatyw mających na celu duszpasterskie przygotowanie wyjeżdżających za granicę diecezjan. Mimo to są cenną wskazówką, prowokującą do myślenia i inspirującą do działania nie tylko biskupów, ale i wszystkich, którym leży na sercu salus animarum.

Ponieważ człowiek jest pierwszą i podstawową drogą Kościoła (Jan Paweł II, Redemptor hominis, 14), duszpasterze nie mogą nie zauważać osób podejmujących decyzję wyjazdów zagranicznych i tych wszystkich, których ta decyzja dotyka.

Dziękuję serdecznie Autorowi tej publikacji, że przypomina nam o tym i swoją refleksją stara się odpowiedzieć na współczesne pastoralne wyzwanie, jakim jest fala polskiej emigracji.0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
1. Wybierz kontynent
Na mocy pozwolenia Prymasa Polski z dn. 28 listopada 1983 r., zgodnie z postanowieniem VII Kapituły Generalnej i uzyskaniu zgody Rady Generalnej Towarzystwa Chrystusowego ówczesny przełożony generalny ks. dr Edward Szymanek TChr erygował 3 maja 1984 r. Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego ustanawiając dyrektorem ks. prof. Bogusława Nadolskiego. Bezpośrednim celem IDE było przygotowywanie specjalistycznych kadr w zakresie apostolatu Emigracyjnego. Jak powiedział ks. dr Józef Bakalarz TChr w wykładzie inauguracyjnym na rozpoczęcie działalności Instytutu, "ma on być sercem i motorem Ruchu Apostolatu Emigracyjnego praktykowanego w różnych formach i według różnych metod."

Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego im. Kard. Augusta Hlonda

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań
tel. +48 61 64 72 523, ide@chrystusowcy.pl

BANK PEKAO SA 36124065241111001023869649