loading...

Wpisz miasto w którym przebywasz,
aby odnaleźć Mszę Świętą w języku polskim.

Zamknij wpis

Publikacje książkowe


 • Biskup a quo wobec emigrujących diecezjan ks. prof. dr hab. Wojciech Necel TChr, Wyd. Hlondianum, Poznań 2015 r.

  Ks. prof. dr hab. Wojciech Necel TChr, opierając się na swej szerokiej znajomości dokumentów Kościoła i rzeczywistości współczesnej emigracji, formułuje konkretne propozycje pastoralne godne nie tylko zauważenia, ale i zastosowania.

  26 marca 106
 • Wokół problematyki migracyjnej. Kultura przyjęcia Pod redakcją Janusza Balickiego, Mariusza Chamarczuka Rządowa Rada Ludnościowa Międzyinstytutowy Zakład Badań nad Migracją Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa 2013

  Niniejsza książka powstała dzięki prelegentom uczestniczącym w konferencji Imigranci w Europie. Kultura przyjęcia.

  26 marca 84
 • Imigranci i uchodźcy w Unii Europejskiej. Humanizacja polityki imigracyjnej i azylowej Ks. prof. dr hab. Janusz Balicki Wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2012 r.

  Głównym tematem książki jest polityka Unii Europejskiej w tych obszarach, jednak publikacja obejmuje również takie zagadnienia, jak polska polityka migracyjna i azylowa, nielegalne migracje w Stanach Zjednoczonych czy sytuacja uchodźców w Wielkiej Brytanii.

  26 marca 104
 • Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii Pod red. prof. Kazimierza Dopierały Oficyna Wyd. Kucharski 2012 r.

  Encyklopedia ta jest pierwszym tego typu dziełem w literaturze polskiej i światowej. 
  Obejmuje wszystkie skupiska emigracyjne i Polonijne rozsiane po świecie

  25 marca 91
 • Prawo migranta do specjalnego duszpasterstwa ks. prof. dr hab. Wojciech Necel TChr, Wyd. UKSW 2012 r.

  Autor stawia pytanie o fundamentalne zasady specjalnej opieki Kościoła nad ludźmi w drodze. Prawo do migracji analizowane w kontekście innych praw podstawowych człowieka wyprzedza prawo wiernego migranta do specjalnego duszpasterstwa.

  25 marca 107
 • Polacy w Kościele katolickim na Wschodzie (1939-2011) ks. prof. dr hab. Roman Dzwonkowski SAC, Wyd. Adam Marszałek 2011 r.

  Celem niniejszej publikacji jest ukazanie nowej sytuacji Polaków w Kościele katolickim na Białorusi i na Ukrainie na tle ich losów w tych krajach w ciągu ubiegłych kilkudziesięciu lat. [...]

  25 marca 118
 • Duszpasterstwo Polonii w Austrii, Niemczech i Szwajcarii Redaktor: ks. Jan Bartoszek wyd. Biblos 2011 r.

  Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej opublikowało właśnie nowy modlitewnik poświęcony duszpasterstwu Polonii w Austrii, Niemczech i Szwajcarii. To także informator o Mszach Świętych. w języku polskim.

  25 marca 108
 • Biskup na walizkach Arcybiskup Szczepan Wesoły, Wyd. Księgarnia św. Jacka 2010 r.

  Wspomnienia abp. Szczepana Wesołego, zatytułowane: Biskup na walizkach to dokument szczególny.

  25 marca 103
 • POLONII BRAZYLIJSKIEJ OBRAZ WŁASNY Zapiski emigranta (2007-2010) Ks.Zdzisław Malczewski TChr wyd.Biblioteka Iberyjska 2010 r.

  Ze wstępu autora: "Brazylia", "Polonia brazylijska", "Kościół katolicki w Brazylii" - wydaje się, że wyrażenia te są dobrze znane w Polsce. Często jednak, w rozmowie z rodakami w kraju właśnie na te trzy tematy

  25 marca 98
 • Duszpasterze Polonii i Polaków za granicą tom I Ks. dr Józef Szymański wyd. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej 2010 r.

  Liczącą 198 stron książkę otwiera odautorski wstęp. Zaznaczono w nim m.in.: ?Dzieje Polaków i Polonii za granicą są nieodłącznie związane z działalnością ich duszpasterzy ? więcej, są przez nich w dużej mierze kształtowane. 

  25 marca 117
 • ks. prof. dr hab. Wojciech Necel TChr, Wyd. Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego 2010 r.

  Publikację rozpoczyna wstęp pióra ks. Tomasza Sielickiego SChr, przełożonego generalnego Towarzystwa Chrystusowego, w którym czytamy m.in.: Obok ciekawej i bogatej merytorycznie zawartości książki zauważam jej dodatkową wartość w fakcie udostępnienia jej w języku angielskim i niemieckim.

  25 marca 121
 • Jan Paweł II Orędzia na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy (1985-2005) Zebrał ks. prof. dr hab. Wojciech Necel TChr, Wyd. Hlondianum 2009 r.

  e specjalne orędzia są przejawem wielkiej troski Jana Pawła II o tych, którzy opuścili swoje ojczyste kraje, rodziny i wspólnoty parafialne, a gdzieś na obczyźnie przyszło im budować swoją teraźniejszość i przyszłość, także tę religijną.

  25 marca 108
 • Instrukcja ERGA MIGRANTES CARITAS CHRISTI Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących Wyd. POLIHYMNIA 2008 r.

  W ostatnich dziesięcioleciach zjawisko migracji przekształciło się w strukturalna rzeczywistość współczesnego społeczeństwa i stanowi coraz to bardziej złożony problem z punktu widzenia społecznego, kulturalnego, politycznego, religijnego, ekonomicznego i duszpasterskiego.

  26 marca 99
 • Papież Jan Paweł II do Polonii i Polaków za granicą ks. prof. dr hab. Roman Dzwonkowski SAC, Wyd. Apostolicum 2007 r.

  Po raz pierwszy w historii Polonia i emigracja polska otrzymała, w kierowanych do niej przemówieniach Jana Pawła II, tak jasno uzasadniony program ideowy, dotyczący postawy wobec kultury ojczystej wyniesionej z Polski i kultury krajów osiedlenia.

  25 marca 96
 • Duszpasterstwo polonijne w Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii Redaktor: s. Lucyna Szlęzak wyd. Biblos 2006 r.

  Niniejszy modlitewnik-informator przeznaczony jest dla osób wyjeżdżających na dłuższy lub krótszy czas do Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii.

  25 marca 112
 • Etos współczesnej emigracji polskiej w świetle nauczania papieża Jana Pawła II Bożena Pietyra, Fundacja Jana Pawła II, Wyd. Księgarnia św. Jacka 2007

  Występujące od XIX wieku zjawisko emigracji Polaków, ze zmiennym nasileniem w różnych okresach czasu, po wejściu Polski do Uni Europejskiej znów uaktywniło się.

  25 marca 111
 • Duszpasterstwo polonijne we Francji Redaktor: s. Lucyna Szlęzak wyd. Biblos 2006 r.

  Niniejszy modlitewnik-informator przeznaczony jest dla osób wyjeżdżających na dłuższy lub krótszy czas do Francji.

  25 marca 96
 • Arcybiskup Szczepan Wesoły, Wyd. Veritas 1994 r.

  25 lat poslugi pasterskiej księdza Arcybiskupa Szczepana Wesolego delegata prymasa Polski dla duszpasterstwa emigracji.

  25 marca 101


 • 0 Ameryka Północna
  0 Ameryka Północna
  0 Ameryka Północna
  0 Ameryka Północna
  0 Ameryka Północna
  0 Ameryka Północna
  1. Wybierz kontynent
  Na mocy pozwolenia Prymasa Polski z dn. 28 listopada 1983 r., zgodnie z postanowieniem VII Kapituły Generalnej i uzyskaniu zgody Rady Generalnej Towarzystwa Chrystusowego ówczesny przełożony generalny ks. dr Edward Szymanek TChr erygował 3 maja 1984 r. Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego ustanawiając dyrektorem ks. prof. Bogusława Nadolskiego. Bezpośrednim celem IDE było przygotowywanie specjalistycznych kadr w zakresie apostolatu Emigracyjnego. Jak powiedział ks. dr Józef Bakalarz TChr w wykładzie inauguracyjnym na rozpoczęcie działalności Instytutu, "ma on być sercem i motorem Ruchu Apostolatu Emigracyjnego praktykowanego w różnych formach i według różnych metod."

  Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego im. Kard. Augusta Hlonda

  ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań
  tel. +48 61 64 72 523, ide@chrystusowcy.pl

  BANK PEKAO SA 36124065241111001023869649