loading...

Wpisz miasto w którym przebywasz,
aby odnaleźć Mszę Świętą w języku polskim.

Zamknij wpis

Przesłanie Papieskiej Rady ds. Migrantów i Ludzi w Drodze na Niedzielę Morską 12.07.2015 r.

Gospodarka globalna w dużej mierze polega na przemyśle morskim, wspieranym siłą roboczą około 1,2 miliona marynarzy, którzy na morzach i oceanach, często stawiają czoła potężnym siłom natury, kierując statkami różnych rodzajów i wielkości, aby przetransportować towary i produkty na całym świecie.

Jako że porty budowane są z dala od dużych miast i ze względu na szybki załadunek i rozładunek towarów, ludzie pływający na statkach są jak ludzie "niewidzialni". My nie zdajemy sobie sprawy z wartości i korzyści jakie morski zawód wnosi w nasze życie, uświadamiamy sobie jego znaczenie dopiero gdy zdarzają się katastrofy.

Pomimo rozwoju technologicznego, który sprawia, że życie na statku staje się wygodniejsze, a komunikacja z bliskimi łatwiejsza, marynarze są zmuszani do spędzania długich miesięcy w ograniczonej przestrzeni, z dala od swoich rodzin. Restrykcyjne i niesprawiedliwe przepisy często ograniczają zejście na ląd w porcie, a ciągłe zagrożenie piractwem na wielu szlakach morskich przysparza stresu w czasie żeglugi. W dalszym ciągu jesteśmy przeświadczeni, że wejście w życie Morskiej Konwencji Pracy z 2006 r. i jej ratyfikacja przez rosnącą liczbę krajów, oraz skuteczne inspekcje państw flagowych, przyniosą rezultat w postaci polepszenia warunków pracy na wszystkich statkach.

Dzień dzisiejszy z sytuacją wojny, przemocy i politycznej niestabilności w kilku krajach, to nowe zjawisko wpływające na przemysł żeglugowy. Od ubiegłego roku, łącznie ze strażą przybrzeżną i siłami marynarki wojennej Włoch, Malty i Unii Europejskiej, statki handlowe przepływające przez Morze Śródziemne zostały aktywnie włączone w codzienne wydarzenia ratowania tysięcy migrantów próbujących dotrzeć, głównie do wybrzeży Włoch, na wszelkiego rodzaju zatłoczonych i nie spełniających standardów statkach.

Od zawsze marynarze wypełniają obowiązek ratowania ludzi w obliczu katastrofy na morzu. Jednakże, jak zostało podkreślone przez inne organizacje morskie, dla marynarzy pracujących na statkach handlowych, którzy ratują migrantów na morzu, pozostaje nie rozwiązane zagadnienie zdrowia, bezpieczeństwa i zagrożenia życia. Statki handlowe są projektowane do transportowania towarów (kontenerów, ropy, gazu etc.) i wszystkie urządzenia (zakwaterowanie, kuchnia, łazienki, toalety etc.) są dostosowane do ograniczonej liczby członków załogi na statku. Z tych powodów statki handlowe nie są wyposażone do zapewnienia pomocy dużej liczbie migrantów.

Marynarze są zawodowo przygotowani do sprostania pewnej liczbie nagłych sytuacji, ale ratowanie setek mężczyzn, kobiet i dzieci, kiedy trzeba szybko reagować aby osiągnąć bezpieczeństwo statku, jest czymś na co nie przygotowały ich żadne kursy przygotowawcze w szkole morskiej. Ponadto wysiłek fizyczny, podczas ratowania tak wielu osób, jak to możliwe, a czasem widok martwych ciał unoszących się na wodzie, to są doświadczenia traumatyczne, które powodują stresy psychicznie, wyczerpanie członków załogi, którzy wymagają specyficznego i duchowego wsparcia.

W Niedzielę Morską jako Kościół Katolicki chcielibyśmy wyrazić nasze wielkie uznanie dla marynarzy za ich fundamentalny wkład w handel międzynarodowy. W tym roku szczególnie chcielibyśmy docenić wielki wysiłek humanitarny załóg statków handlowych, które bez wahania, czasami ryzykując własnym życiem, zaangażowały się w wiele operacji ratujących życie tysięcy migrantów.

Nasza wdzięczność kieruje się także do wszystkich kapłanów i wolontariuszy Apostolstwa Ludzi Morza za ich codzienne oddanie służbie Ludziom Morza. Ich obecność w portach jest znakiem Kościoła w jego centrum i ukazuje współczującą i miłosierną twarz Chrystusa.

Podsumowując, podczas gdy apelujemy do rządów w Europie i krajów pochodzenia migrantów, jak również do międzynarodowych organizacji o współdziałanie w poszukiwaniu trwałych i zdecydowanych rozwiązań politycznych niestabilności w tych krajach, chcielibyśmy także wezwać o zaangażowanie większych środków nie tylko dla misji poszukiwania i ratowania migrantów, ale także, aby zapobiec handlowi i eksploatacji osób uciekających z obszarów objętych konfliktami i biedą.

Kardynał Antonio Maria Veglio
Przewodniczący Papieskiej Rady
ds. Duszpasterskiej Troski o Migrantów i Ludzi w Drodze0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
1. Wybierz kontynent
Na mocy pozwolenia Prymasa Polski z dn. 28 listopada 1983 r., zgodnie z postanowieniem VII Kapituły Generalnej i uzyskaniu zgody Rady Generalnej Towarzystwa Chrystusowego ówczesny przełożony generalny ks. dr Edward Szymanek TChr erygował 3 maja 1984 r. Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego ustanawiając dyrektorem ks. prof. Bogusława Nadolskiego. Bezpośrednim celem IDE było przygotowywanie specjalistycznych kadr w zakresie apostolatu Emigracyjnego. Jak powiedział ks. dr Józef Bakalarz TChr w wykładzie inauguracyjnym na rozpoczęcie działalności Instytutu, "ma on być sercem i motorem Ruchu Apostolatu Emigracyjnego praktykowanego w różnych formach i według różnych metod."

Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego im. Kard. Augusta Hlonda

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań
tel. +48 61 64 72 523, ide@chrystusowcy.pl

BANK PEKAO SA 36124065241111001023869649