loading...

Wpisz miasto w którym przebywasz,
aby odnaleźć Mszę Świętą w języku polskim.

Zamknij wpis

Posiedzenie Prezydium Polonijnej Rady Duszpasterskiej Europy

W dniach 12 – 13 lutego 2022 roku odbyło się w Warszawie spotkanie prezydium Polonijnej Rady Duszpasterskiej Europy (PRDE). W sobotę członkowie Prezydium wzięli udział w Ingresie bpa Wiesława Lechowicza, Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, który bullą Ojca św. Franciszka, został mianowany Biskupem Polowym Wojska Polskiego.

Po Mszy św., w godzinach popołudniowych rozpoczęły się obrady Prezydium, w czasie których poruszono następujące tematy:

1. Światowe Spotkanie Rodzin, które odbędzie się w czerwcu br. w Rzymie - przedstawiła p. Grażyna Koszałka, jako przewodnicząca Polonijnej Rady Rodziny.

2. Europejska Pielgrzymka Polonii do Lourdes w maju 2022 roku - przedstawił ks. Bogusław Brzyś, Rektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji.

3. Omówiono także program spotkania plenarnego Polonijnej Rady Duszpasterskiej Europy, które odbędzie się w Centrum formacyjno-szkoleniowe „Księżówka” w Zakopanem w dniach 30 września – 2 października 2022 roku. Tematem przewodnim zebrania będzie „Wychowanie dzieci i młodzieży w dobie post-pandemicznej”.

W drugim dniu obrad, w niedzielę 13 lutego, członkowie Prezydium PRDE wzięli udział w uroczystej Mszy św. upamiętniającej 80. rocznicę powstania Armii Krajowej, której przewodniczył bp Wiesław Lechowicz. W czasie Eucharystii Medalem Konferencji Episkopatu Polski „Pro Polonia et Ecclesia” została odznaczona Pani Grażynie Koszałka z PMK w Hamburgu, przewodnicząca Polonijnej Rady Rodziny przy Delegacie KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej.

W czasie spotkania członkowie Prezydium Polonijnej Rady Duszpasterskiej Europy podziękowali bp Wiesławowi Lechowiczowi za nieomal 11 letnią posługę duszpasterską wśród Polonii i Polaków za granicą.

PRDE została utworzona w 1992 roku, w jej skład wchodzą przedstawiciele duchowieństwa, osób konsekrowanych i laikatu z 18 krajów Europy. Na czele Rady stoi Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji, którego wspiera 8-osobowe Prezydium Rady.

Za "Opoka.news": Posiedzenie Prezydium Polonijnej Rady Duszpasterskiej Europy0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
1. Wybierz kontynent
Na mocy pozwolenia Prymasa Polski z dn. 28 listopada 1983 r., zgodnie z postanowieniem VII Kapituły Generalnej i uzyskaniu zgody Rady Generalnej Towarzystwa Chrystusowego ówczesny przełożony generalny ks. dr Edward Szymanek TChr erygował 3 maja 1984 r. Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego ustanawiając dyrektorem ks. prof. Bogusława Nadolskiego. Bezpośrednim celem IDE było przygotowywanie specjalistycznych kadr w zakresie apostolatu Emigracyjnego. Jak powiedział ks. dr Józef Bakalarz TChr w wykładzie inauguracyjnym na rozpoczęcie działalności Instytutu, "ma on być sercem i motorem Ruchu Apostolatu Emigracyjnego praktykowanego w różnych formach i według różnych metod."

Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego im. Kard. Augusta Hlonda

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań
tel. +48 61 64 72 523, ide@chrystusowcy.pl

BANK PEKAO SA 36124065241111001023869649