loading...

Wpisz miasto w którym przebywasz,
aby odnaleźć Mszę Świętą w języku polskim.

Zamknij wpis

Papież przypomniał o mocnych więzach Polski z Watykanem

Franciszek przypomniał o 100-leciu wznowienia relacji dyplomatycznych między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską.

Zwracając się do pielgrzymów uczestniczących w audiencji ogólnej przypomniał, że symbolem tych mocnych więzów będzie zasadzenie polskiego dębu w Ogrodach Watykańskich.

Niech wolność będzie używana dla wzrostu duchowego Polaków

“ Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Jutro, w Ogrodach Watykańskich, zostanie posadzony dąb z polskich lasów, jako znak żywych i mocnych więzów pomiędzy Stolicą Apostolską i Polską, która sto lat temu odzyskała swoją niepodległość – mówił Papież. – Właśnie 30 marca 1919 r. Stolica Apostolska uznała wolną Rzeczpospolitą Polską, nawiązując potem relacje dyplomatyczne. To drzewko jest również symbolem zaangażowania Polski na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Dziękując Bogu za dar wolności, módlmy się, aby zawsze była używana dla wzrostu duchowego, kulturalnego i społecznego waszego Narodu i dla integralnego rozwoju każdej osoby. Niech Bóg wam błogosławi! ”

Dąb, o którym mówił Papież, zostanie posadzony w pobliżu watykańskiego lądowiska – mówi ambasador Polski przy Stolicy Apostolskiej Janusz Kotański, pomysłodawca inicjatywy.

Janusz Kotański – dąb, symbol dobrych relacji z Watykanem 

“ Nasze relacje ze Stolicą Apostolską zawsze były i są dobre. I to będzie upamiętnienie tych stosunków. Dąb będzie się nazywał «Franciszek» i to będzie coś bardzo symbolicznego i ważnego i, mam nadzieję, pozostanie na bardzo długie lata - mówił ambasador Kotański. - Gdyby zaś okazało się, że ten dąb jest trochę słabszy, to w Ogrodach Watykańskich, są zasadzone kolejne trzy dęby. Dąb to symbol siły, trwałości, mądrości i drzewo bardzo polskie. Lubił je także bardzo św. Jan Paweł II. ”

 

Za: Radio Watykańskie, 27 marca 20190 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
1. Wybierz kontynent
Na mocy pozwolenia Prymasa Polski z dn. 28 listopada 1983 r., zgodnie z postanowieniem VII Kapituły Generalnej i uzyskaniu zgody Rady Generalnej Towarzystwa Chrystusowego ówczesny przełożony generalny ks. dr Edward Szymanek TChr erygował 3 maja 1984 r. Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego ustanawiając dyrektorem ks. prof. Bogusława Nadolskiego. Bezpośrednim celem IDE było przygotowywanie specjalistycznych kadr w zakresie apostolatu Emigracyjnego. Jak powiedział ks. dr Józef Bakalarz TChr w wykładzie inauguracyjnym na rozpoczęcie działalności Instytutu, "ma on być sercem i motorem Ruchu Apostolatu Emigracyjnego praktykowanego w różnych formach i według różnych metod."

Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego im. Kard. Augusta Hlonda

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań
tel. +48 61 64 72 523, ide@chrystusowcy.pl

BANK PEKAO SA 36124065241111001023869649