loading...

Wpisz miasto w którym przebywasz,
aby odnaleźć Mszę Świętą w języku polskim.

Zamknij wpis

Papież do Polaków: poprzez swoje „fiat” Maryja wpłynęła na losy świata

Pozdrawiając pielgrzymów z Polski przybyłych na audiencję środową Papież Franciszek nawiązał do Światowych Dni Młodzieży. Wskazał, że stanowiły one wielkie święto dla Panamy oraz znak nadziei dla całej Ameryki Łacińskiej naznaczonej wieloma dramatami.

Ojciec Święty podkreślił, że tegoroczne ŚDM miały akcent bardzo maryjny skupiony na słowach: „Oto Ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa!” (Łk 1, 38). „Fiat” Maryi odmieniło bieg historii ludzkości. W nim odzwierciedliły się piękne i mocne świadectwa młodych.

Papież – dzielić z młodymi radość i entuzjazm wiary

“ Serdecznie witam polskich pielgrzymów. W sposób szczególny pozdrawiam studentów ze wspólnoty przy kościele św. Stanisława w Rzymie - mówił Franciszek. - Drodzy bracia i siostry, dziękuję, że towarzyszyliście mi w modlitwie podczas mojej podróży do Panamy. Pięknie było spotkać młodych ze świata, dzielić ich radość i entuzjazm wiary, świętując, ale także medytując nad ich życiem w świetle Maryi, młodej Matki Boga, która – przez swoje «fiat» – wpłynęła na losy świata. W Panamie z radością spotkałem żaglowiec młodych Polaków. Są bardzo dzielni. Opłynęli dookoła świat i dotarli na ŚDM. Niech matczyna opieka Maryi stale wam towarzyszy! Niech Bóg wam błogosławi! 

Za: www.vaticannews.va/pl / 30 stycznia 2019 r.0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
1. Wybierz kontynent
Na mocy pozwolenia Prymasa Polski z dn. 28 listopada 1983 r., zgodnie z postanowieniem VII Kapituły Generalnej i uzyskaniu zgody Rady Generalnej Towarzystwa Chrystusowego ówczesny przełożony generalny ks. dr Edward Szymanek TChr erygował 3 maja 1984 r. Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego ustanawiając dyrektorem ks. prof. Bogusława Nadolskiego. Bezpośrednim celem IDE było przygotowywanie specjalistycznych kadr w zakresie apostolatu Emigracyjnego. Jak powiedział ks. dr Józef Bakalarz TChr w wykładzie inauguracyjnym na rozpoczęcie działalności Instytutu, "ma on być sercem i motorem Ruchu Apostolatu Emigracyjnego praktykowanego w różnych formach i według różnych metod."

Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego im. Kard. Augusta Hlonda

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań
tel. +48 61 64 72 523, ide@chrystusowcy.pl

BANK PEKAO SA 36124065241111001023869649