loading...

Wpisz miasto w którym przebywasz,
aby odnaleźć Mszę Świętą w języku polskim.

Zamknij wpis

O Polakach w Europie Zachodniej

tygodnik "Niedziela" nr 43/2013 r.
Dyrektor Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego
Ks. Wiesław Wójcik TChr

W dniach 4-6 października br. w sanktuarium Máriabesnyő k. Budapesztu odbyła się konferencja „Media w przekazywaniu wiary”, zorganizowana przez Polską Radę Duszpasterską Europy Zachodniej. W spotkaniu uczestniczyli: większość rektorów i koordynatorów polskich misji katolickich, duszpasterze europejscy, Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego, Matka Generalna Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej, Dyrektor Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego z Poznania oraz świeccy zaangażowani w działalność ośrodków polonijnych w Niemczech, Francji, Austrii, Luksemburgu, Danii, Szwajcarii, Szkocji, na Węgrzech i w Italii. Obradom przewodniczył bp Wiesław Lechowicz, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej.

Wprowadzając w tak ważny dziś temat, bp Lechowicz podkreślił, że komunikacja medialna w świetle nauki Kościoła powinna opierać się na czterech podstawowych filarach: prawdzie, wolności, szacunku do osoby ludzkiej i dążeniu do budowania wspólnoty.

Nowy wymiar sieci

We współczesnym świecie media odgrywają ogromną rolę. Trzeba, aby miały udział w przekazywaniu wiary - wskazywał na to ks. Andrzej Koprowski SJ, dyrektor programowy Radia Watykańskiego. Jego zdaniem, obecne pokolenie młodzieży reaguje znacznie bardziej na to, „co widzi”, niż na to, „co przeczyta” - nie ma rozwiniętej pamięci. Podkreślił, że „uczestniczenie w sieci społecznościowej ułatwia kontakty z innymi, otwiera na nowe możliwości poznania, ale i manipulacji, uzależnienia, fałszywego obrazu innych i samego siebie”. Wskazywał na potrzebę „głoszenia Ewangelii na nowe sposoby, zdolne przemówić do współczesnych kultur”. Taki sposób głoszenia pokazuje dziś papież Franciszek, a jego pontyfikat może być szansą na znaczne dotarcie przez Kościół ze swym orędziem poprzez mass media.

Ewangelia przez Skype’a

O wykorzystaniu mediów w duszpasterstwie parafialnym mówił ks. Marek Ciesielski, chrystusowiec, duszpasterz polonijny z Niemiec. Podkreślał, że za generalną zasadę w duszpasterstwie należy przyjąć metodę, jaką stosował już sam Jezus - „skoncentrowanie na jednostce, a nie na tłumie”.

- Tłum musi mieć demagoga, buntownika, władcę, tyrana - wtedy robi wiele rzeczy. Rewolucje robili ci, którzy umieli się tłumem posłużyć, a Jezus był uwielbiany przez tłum i zdradzony przez tłum, ten sam zresztą tłum - powiedział ks. Ciesielski. Opierając się na swojej posłudze duszpasterskiej w Polsce, USA i Niemczech, podkreślał, że każde duszpasterstwo, jeśli ma przynieść owoce, winno być skoncentrowane na trafianiu z przekazem do jednostki, a nie tłumu. Dopiero jednostki, autentycznie żyjące prawdą, są w stanie stworzyć wspólnotę, jaką jest Kościół.

Mówiąc o wykorzystaniu mediów w parafii, na pierwszym miejscu wymienił potrzebę wydawania systematycznie, najlepiej co tydzień, biuletynu parafialnego. Powinien on być dostępny zarówno w kościele, jak i wysyłany drogą mailową.

Przekaz informacji z parafii i integrowanie tej wspólnoty powinno dziś dokonywać się poprzez stronę internetową. Nie bez znaczenia może być też wykorzystanie Skype’a, np. przy tworzeniu parafialnych kręgów biblijnych. Księża winni być aktywnie obecni w różnorodnych sieciach społecznościowych, np. na Facebooku, itp.

Strategia wobec mediów

Obecny na konferencji Marcin Przeciszewski, redaktor naczelny KAI, ukazał z kolei otaczającą nas mediosferę jako przestrzeń, która winna być dziś dla Kościoła jednym z najważniejszych terenów misyjnych. - Kościół nie może sobie pozwolić na nieobecność w mediach, czy jeszcze gorzej, na stan nieustannego napięcia z nimi - mówił. Tłumaczył też, że jest to „element nowej ewangelizacji, która polega także na tym, aby do tego dzieła używać wciąż nowych sposobów i środków, jakie pojawiają się w danym czasie historycznym”.

Obraz Kościoła prezentowany w najbardziej opiniotwórczych polskich mediach opiera się w dużej mierze na mających niewiele wspólnego z prawdą, negatywnych stereotypach. - Gdyby oceniać działalność Kościoła wyłącznie na podstawie relacji najbardziej opiniotwórczych polskich mediów, mielibyśmy do czynienia z instytucją pazerną, zacofaną, ograniczającą wolność swoich członków, dyskryminującą kobiety oraz mniejszości seksualne, ale za to tolerancyjną dla pedofilów we własnych szeregach - wykazywał. Redaktor podkreślał, że niezależnie od potrzeby doskonalenia mediów katolickich, niezbędna jest dobrze przemyślana strategia Kościoła wobec mediów świeckich: prywatnych i publicznych. Winna ona opierać się na trzech filarach: szybkiej informacji o charakterze bardziej uprzedzającym niż reagującym na krytykę, wyraźnej i efektywnej obecności Kościoła w debacie publicznej, dobrych kontaktach ze środowiskiem dziennikarskim.

W konferencji poruszono tematykę związaną z organizacją pielgrzymki duszpasterstwa polonijnego do Rzymu na zakończenie Roku Wiary, jaka odbędzie się w dniach 18-21 listopada br.

Polsko-węgierska gościnność

Doroczne spotkanie Polskiej Rady zakończyło się uroczystą Mszą św. w parafii polskiej prowadzonej przez chrystusowców w Budapeszcie. Ks. prob. Karol Kozłowski TChr w kościele pw. Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych powitał zgromadzone duszpasterstwa polskich misji katolickich wraz z bp. Wiesławem Lechowiczem i obecnym Romanem Kowalskim, ambasadorem RP na Węgrzech.

Obecna na modlitwie węgierska Polonia, z której większość stanowią małżeństwa mieszane, z radością przyjęła gości w Domu Polskim, wzniesionym przed II wojną światową, a wyremontowanym w 2000 r. przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska.

Spotkanie na ziemi węgierskiej stało się okazją do wymiany doświadczeń z prowadzonego duszpasterstwa polonijnego w Europie Zachodniej. Dobrze to podkreślił bp Lechowicz, dziękując za organizację tego wydarzenia - „wspólna wiara, jaka łączyła i łączy Polaków i Węgrów, wymaga dziś szczególnej pielęgnacji i pogłębienia”.0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
1. Wybierz kontynent
Na mocy pozwolenia Prymasa Polski z dn. 28 listopada 1983 r., zgodnie z postanowieniem VII Kapituły Generalnej i uzyskaniu zgody Rady Generalnej Towarzystwa Chrystusowego ówczesny przełożony generalny ks. dr Edward Szymanek TChr erygował 3 maja 1984 r. Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego ustanawiając dyrektorem ks. prof. Bogusława Nadolskiego. Bezpośrednim celem IDE było przygotowywanie specjalistycznych kadr w zakresie apostolatu Emigracyjnego. Jak powiedział ks. dr Józef Bakalarz TChr w wykładzie inauguracyjnym na rozpoczęcie działalności Instytutu, "ma on być sercem i motorem Ruchu Apostolatu Emigracyjnego praktykowanego w różnych formach i według różnych metod."

Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego im. Kard. Augusta Hlonda

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań
tel. +48 61 64 72 523, ide@chrystusowcy.pl

BANK PEKAO SA 36124065241111001023869649