W dniach 14 - 16 czerwca odbyły się w Laxton Hall Dni Młodych. Ideą spotkania było zachęcenie młodych ludzi do lepszego poznania Pana Boga, odkrywania Jego obecności w swoim życiu i pogłębiania relacji z Nim ">
loading...

Wpisz miasto w którym przebywasz,
aby odnaleźć Mszę Świętą w języku polskim.

Zamknij wpis

Wielka Brytania: Dni Młodych w Laxton Hall

W dniach 14 - 16 czerwca odbyły się w Laxton Hall Dni Młodych. Ideą spotkania było zachęcenie młodych ludzi do lepszego poznania Pana Boga, odkrywania Jego obecności w swoim życiu i pogłębiania relacji z Nim

W programie 3-dniowego spotkania była wspólna modlitwa, uczestnictwo w Mszy św., w dyskusjach i warsztatach, a także konferencje i koncerty. W spotkaniu wziął udział bp Wiesław Lechowicz.

Dni Młodych w Laxton Hall 

"Trwajcie w radości. Nie pozwólcie sobie ukraść nadziei.” Te słowa papieża Franciszka są wezwaniem do młodych ludzi, by na nowo i aktywnie zaangażowali się w budowanie żywej wspólnoty Kościoła. Są wypełnieniem szkoły Nowej Ewangelizacji - "nowej w zapale, metodzie i środkach wyrazu". Słowa te stały się inspiracją do organizacji Dni Młodych w Laxton Hall. Dni Młodych są powiązane z programem przygotowania do sakramentu bierzmowania. 

Czas ten był też okazją do budowania wspólnoty, poznania się nawzajem, integracji i dzielenia się swoją wiarą. 

RELACJA ZE SPOTKANIA:

 https://www.facebook.com/dni.mlodych.laxton/

Uczestnikom Spotkania towarzyszył zespół Guadalupe

Za:emigracja.episkopat.pl0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
1. Wybierz kontynent
Na mocy pozwolenia Prymasa Polski z dn. 28 listopada 1983 r., zgodnie z postanowieniem VII Kapituły Generalnej i uzyskaniu zgody Rady Generalnej Towarzystwa Chrystusowego ówczesny przełożony generalny ks. dr Edward Szymanek TChr erygował 3 maja 1984 r. Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego ustanawiając dyrektorem ks. prof. Bogusława Nadolskiego. Bezpośrednim celem IDE było przygotowywanie specjalistycznych kadr w zakresie apostolatu Emigracyjnego. Jak powiedział ks. dr Józef Bakalarz TChr w wykładzie inauguracyjnym na rozpoczęcie działalności Instytutu, "ma on być sercem i motorem Ruchu Apostolatu Emigracyjnego praktykowanego w różnych formach i według różnych metod."

Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego im. Kard. Augusta Hlonda

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań
tel. +48 61 64 72 523, ide@chrystusowcy.pl

BANK PEKAO SA 36124065241111001023869649