loading...

Wpisz miasto w którym przebywasz,
aby odnaleźć Mszę Świętą w języku polskim.

Zamknij wpis

Węgry: XXVI Dni Polskiej Kultury Chrześcijańskiej

Zwieńczeniem Dni Polskiej Kultury Chrześcijańskiej w Budapeszcie była uroczystość wprowadzenia do bazyliki św. Stefana relikwii św. Jana Pawła II. Przekazanie relikwii odbyło się podczas Mszy świętej sprawowanej w niedzielę, 11 października przez biskupa pomocniczego archidiecezji ostrzyhomsko-budapesztańskiej György Snell. Przekazania relikwii dokonał w imieniu Polonii bp Wiesław Lechowicz, wskazując, że jest to kolejny przejaw przyjaźni polsko-węgierskiej i dziękując miejscowemu Kościołowi za okazywaną życzliwość wobec wspólnoty Polaków mieszkających na Węgrzech.

Węgry: XXVI Dni Polskiej Kultury Chrześcijańskiej

Foto Galeria

 

W Budapeszcie dobiegły końca XXVI Dni Polskiej Kultury Chrześcijańskiej, organizowane w myśl słów Jana Pawła: „Ludzie, którzy pamiętają, skąd pochodzą, ludzie, którzy cenią swe tradycje mogą wnieść wiele w życie każdego kraju”.

Dni są organizowane przez tutejszą polonijną parafię i Stowarzyszenie Katolików Polskich na Węgrzech pw. Św. Wojciecha (założone w 1993 roku). Siedzibą Stowarzyszenia jest Dom Polski im. Jana Pawła II, znajdujący się przy kościele pw. NMP Wspomożycielki Wiernych, wybudowanym przez Polaków w 1927 roku. Obecnie duszpasterstwo polonijne prowadzą tu ks. Krzysztof Grzelak TChr oraz Siostry Weronika Jaworska i Stanisława Kwireng ze zgromadzenia Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej.

Gościem tegorocznego Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej byli między innymi bp Wiesław Lechowicz, Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej i ks. Leszek Kryża, Dyrektor Biura Pomocy Kościołowi na Wschodzie, przed laty duszpasterz Polonii na Węgrzech. W piątek, 9 października, bp Lechowicz odprawił Mszę świętą, podczas której podziękował organizatorom Dni Polskiej Kultury Chrześcijańskiej za rozumienie kultury chrześcijańskiej jako życia zgodnego z wiarą i zaangażowanie na rzecz ochrony kultury chrześcijańskiej i polskiej w środowisku Polonii węgierskiej. Po Eucharystii przedstawiciele miejscowej Polonii wystawili inscenizację teatralną „Miłosierny Samarytanin”.

Przeprowadzenie Dni byłoby niemożliwe bez wsparcia sponsorów z Węgier i Polski, w tym ze strony Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP.

Zwieńczeniem Dni Polskiej Kultury Chrześcijańskiej w Budapeszcie była uroczystość wprowadzenia do bazyliki pw. św. Stefana relikwii św. Jana Pawła II. Przekazanie relikwii odbyło się podczas Mszy świętej sprawowanej w niedzielę, 11 października przez biskupa pomocniczego archidiecezji ostrzyhomsko-budapesztańskiej György Snell. Przekazania relikwii dokonał w imieniu Polonii bp Wiesław Lechowicz, wskazując, że jest to kolejny przejaw przyjaźni polsko-węgierskiej i dziękując miejscowemu Kościołowi za okazywaną życzliwość wobec wspólnoty Polaków mieszkających na Węgrzech. Warto dodać, że w bazylice pw. św. Stefana znajduje się już obraz Matki Bożej Częstochowskiej, koronowany przez kardynała Erdö w 2017 roku oraz pomnik św. Jana Pawła II, odsłonięty i poświęcony w dniu 18 maja br., a zatem w setną rocznice urodzin Karola Wojtyły. To w dużym stopniu zasługa wspomnianego wyżej biskupa Snella, który w czasie kazania skierowanego do uczestników Mszy świętej zachęcał do kultywowania wiary i obrony wartości chrześcijańskich w przestrzeni kultury. Wyznał także swoje przywiązanie do papieża Jana Pawła i Matki Bożej Częstochowskiej oraz podkreślił swoją przyjaźń łączącą go z Polską i Polakami.

W dowód uznania i podziękowania za zasługi dla Polonii biskup Snell i o. dominikanin Andrzej Kostecki zostali uhonorowani medalem ks. Wincentego Danka. Odznaczenia wręczyła Monika Molnar, prezes Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech.

W uroczystościach wzięli udział liczni Polacy, w tym ambasador RP na Węgrzech prof. Jerzy Snopek i przedstawiciele instytucji polonijnych w Budapeszcie.

Dni Polskiej Kultury Chrześcijańskiej w Budapeszcie

www.emigracja.episkopat.pl

Za: https://opoka.news/wprowadzenia-relikwii-sw-jana-pawla-ii-do-bazyliki-sw-stefana-w-budapeszcie0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
1. Wybierz kontynent
Na mocy pozwolenia Prymasa Polski z dn. 28 listopada 1983 r., zgodnie z postanowieniem VII Kapituły Generalnej i uzyskaniu zgody Rady Generalnej Towarzystwa Chrystusowego ówczesny przełożony generalny ks. dr Edward Szymanek TChr erygował 3 maja 1984 r. Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego ustanawiając dyrektorem ks. prof. Bogusława Nadolskiego. Bezpośrednim celem IDE było przygotowywanie specjalistycznych kadr w zakresie apostolatu Emigracyjnego. Jak powiedział ks. dr Józef Bakalarz TChr w wykładzie inauguracyjnym na rozpoczęcie działalności Instytutu, "ma on być sercem i motorem Ruchu Apostolatu Emigracyjnego praktykowanego w różnych formach i według różnych metod."

Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego im. Kard. Augusta Hlonda

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań
tel. +48 61 64 72 523, ide@chrystusowcy.pl

BANK PEKAO SA 36124065241111001023869649