loading...

Wpisz miasto w którym przebywasz,
aby odnaleźć Mszę Świętą w języku polskim.

Zamknij wpis

Węgry: Dzień Polonii 2019 w Budapeszcie

22 czerwca w Budapeszcie odbyły się obchody święta węgierskiej Polonii organizowane przez Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech, zwyczajowo w okolicy święta św. Władysława, od 1996 roku patrona osiadłych na Węgrzech Polaków.

Tegoroczne obchody rozpoczęła msza święta w bazylice św. Stefana w V. dzielnicy Budapesztu, sprawowana przez jej proboszcza ks. biskupa Györgya Snella w asyście proboszcza Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztofa Grzelaka TChr.
Dostojeństwa mszy nadawała obecność pani Małgorzaty Radwan-Vass kierownika Wydziału Polityczno-Ekonomicznego Ambasady RP na Węgrzech oraz dwóch konsuli honorowych Polski na Węgrzech dr Karola Biernackiego i dr Gézy Cséby, dyrektor budapeszteńskiego Instytutu Polskiego Joanny Urbańskiej, Zoltána Csallóközi doradcy wicepremiera Węgier Zsolta Semjéna, Richarda Tircsi kierownika Działu Narodowościowego w Kancelarii Premiera Węgier, dr Ewy Rónayné Słabej rzecznika narodowości polskiej w Zgromadzeniu Narodowym Węgier, przedstawicieli polskich samorządów narodowościowych i organizacji cywilnych na czele z paniami Korinną Wesolowski prezesem Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im. J. Bema i Moniki Molnár prezesa Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech p.w. św. Wojciecha jednocześnie dyrektora POKO. Obecna była rzecznik narodowości polskiej w ZN I kadencji dr Csúcs Lászlóné Halina. Po mszy świętej nastąpiła część oficjalna uroczystości. Okolicznościowe przemówienia wygłosili: Małgorzata Radwan-Vass - wiceambasador RP na Węgrzech i Zsolt Bátori, gospodarz uroczystości, przewodniczący Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego na Węgrzech, który między innymi powiedział:

"Postać naszego wspólnego bohatera, króla św. Władysława dlatego jest tak ważna dziś dla nas, ponieważ będącej w kryzysie tożsamości Europie wytycza kierunek Jego niezłomna tożsamość, jego życie i dokonania. Postać Św. Władysława przeciwstawia się dzisiejszej mentalności znieważania rodzimej kultury, przeszłości i przyszłości. Dziedzictwem naszego wielkiego króla jest odważna siła twórcza i wartość miłości chrześcijańskiej. Zamiast poddania się samoobrona, zamiast nieodpowiedzialności przyjmowanie odpowiedzialności. I w końcu duma narodowa".

Podczas uroczystości odczytano list prezesa Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie Dariusza Bonisławskiego, a następnie odbyła się ceremonia wręczenia dorocznych nagród polonijych.
W tym roku Ogólnokrajowy Samorząd Polski nagrodę św. Władysława przyznał dr Karolowi Biernackiemu , nagrody "Za Zasługi dla Węgierskiej Polonii" otrzymali: Polsko-Węgierska Dalárda z Nyíregyíháza, Béla Pauer z Budapesztu i Péter Kovács z Vámosmikola. Nagrodę młodzieżową przyznano Marcelowi Krajewskiemu.
Ponadto okolicznoście listy gratulacyjne wręczono współtwórczyniom "Dalárdy" paniom Wiesławie Bárkányi i dr. Széles Csabáné Dvorszki Magdolnie.
Część oficjalną święta prowadziła Tünde Trojan, a całość ubogacała muzycznie kapela Beskidek z Bielska Białej. 23 obchody Dnia Węgierskiej Polonii zakończyło świąteczne przyjęcie w podziemiach bazyliki.
(inf.www.polonia.hu fot.:B.Pál)

Za: parafiabudpapeszt.pl0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
1. Wybierz kontynent
Na mocy pozwolenia Prymasa Polski z dn. 28 listopada 1983 r., zgodnie z postanowieniem VII Kapituły Generalnej i uzyskaniu zgody Rady Generalnej Towarzystwa Chrystusowego ówczesny przełożony generalny ks. dr Edward Szymanek TChr erygował 3 maja 1984 r. Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego ustanawiając dyrektorem ks. prof. Bogusława Nadolskiego. Bezpośrednim celem IDE było przygotowywanie specjalistycznych kadr w zakresie apostolatu Emigracyjnego. Jak powiedział ks. dr Józef Bakalarz TChr w wykładzie inauguracyjnym na rozpoczęcie działalności Instytutu, "ma on być sercem i motorem Ruchu Apostolatu Emigracyjnego praktykowanego w różnych formach i według różnych metod."

Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego im. Kard. Augusta Hlonda

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań
tel. +48 61 64 72 523, ide@chrystusowcy.pl

BANK PEKAO SA 36124065241111001023869649