loading...

Wpisz miasto w którym przebywasz,
aby odnaleźć Mszę Świętą w języku polskim.

Zamknij wpis

USA: Nowa placówka księży chrystusowców w Chicago

Decyzją arcybiskupa Chicago, JE Blase J. Cupicha od 1 lipca 2019 roku duszpasterstwo w parafii pw. św. Władysława w Chicago prowadzą księża z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej.

W tej ponad 100-letniej wspólnocie polonijnej ostatnie sześć lat ofiarnie i pobożnie posługiwali ojcowie jezuici. Z poczuciem wielkiej odpowiedzialności za dotychczasowe dziedzictwo parafii chrystusowcy chcą kontynuować pracę duszpasterską. Przełożeni zakonni mianowali ks. Tomasza Ludwickiego SChr  nowym proboszczem. Pomocą duszpasterską na chicagowskim „Władysławowie” będzie służył ks. Zygmunt Ostrowski SChr, który w tym roku obchodzi złoty jubileusz kapłaństwa. 

Parafia św. Władysława powstała w 1914 roku. Początkowo była misją parafii św. Wacława. Została erygowana przez arcybiskupa Jamesa Quigley, na prośbę polskich emigrantów osiedlających się w tej północnej, wtedy jeszcze rolniczej, części miasta. Biskup polecił zorganizowanie parafii pw. św. Władysława, ks. Ferdynandowi Scieszce, proboszczowi parafii św. Wacława. Pierwszy kościół stanął już w 1915 roku. Pierwszym proboszczem tejże parafii został ks. prałat Antoni Hałgas. Budowę nowego kościoła rozpoczęto w 1952 roku. Projekt tegoż kościoła był dziełem Leona Strelki. Obecny budynek został ukończony dopiero w 1955 roku. W latach sześćdziesiątych parafia liczyła 1500 rodzin i 450 dzieci w szkole prowadzonej przez siostry nazaretanki.

Parafia św. Władysława chociaż przechodziła różne koleje losu, zawsze była w wysokim stopniu parafią polonijną i tak jest do dzisiaj. Obecnie w niedzielnych Mszach św. uczestniczy około 1500 Polaków i Amerykanów. Jest to stabilna parafia polonijna, bogata w powołania. Wywodzi się z niej 9 księży i 14 zakonnic. 

Więcej na: http://www.stladislauschurch.org

Za: tchr.org0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
1. Wybierz kontynent
Na mocy pozwolenia Prymasa Polski z dn. 28 listopada 1983 r., zgodnie z postanowieniem VII Kapituły Generalnej i uzyskaniu zgody Rady Generalnej Towarzystwa Chrystusowego ówczesny przełożony generalny ks. dr Edward Szymanek TChr erygował 3 maja 1984 r. Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego ustanawiając dyrektorem ks. prof. Bogusława Nadolskiego. Bezpośrednim celem IDE było przygotowywanie specjalistycznych kadr w zakresie apostolatu Emigracyjnego. Jak powiedział ks. dr Józef Bakalarz TChr w wykładzie inauguracyjnym na rozpoczęcie działalności Instytutu, "ma on być sercem i motorem Ruchu Apostolatu Emigracyjnego praktykowanego w różnych formach i według różnych metod."

Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego im. Kard. Augusta Hlonda

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań
tel. +48 61 64 72 523, ide@chrystusowcy.pl

BANK PEKAO SA 36124065241111001023869649