loading...

Wpisz miasto w którym przebywasz,
aby odnaleźć Mszę Świętą w języku polskim.

Zamknij wpis

Argentyna: Spotkanie z argentyńską Polonią w Maciaszkowie

Przedstawiciele "Wspólnoty Polskiej" odwiedzili argentyńską Polonię w Maciaszkowie. W programie pobytu była Msza Św. odprawiona przez księdza Jacka Twaroga, Rektora Misji Katolickiej w Maciaszkowie.

Następnie wizyta w Muzeum Wojska Polskiego i Domu Spokojnej Starości.

Dzięki środkom z Senatu RP przekazanym przez Wspólnotę Polską budynek klasztoru, w którym mieści się m .in. sobotnia szkoła, ale też Dom Spokojnej Starości, przeszedł znaczący remont - zyskał nowe okna oraz łazienki.

Po II wojnie światowej osiedliło się w Argentynie ponad 13 tysięcy Polaków. Nie mając statystyki, oblicza się dziś, że Polaków i Polaków urodzonych w Argentynie – pochodzenia polskiego jest ok. 150 tysięcy. Pierwsza emigracja polska od 1897 roku, to przede wszystkim robotnicy i rolnicy. Dopiero po II wojnie światowej, wraz z przyjazdem przeważnie osób wojskowych i cywili, zmienił się profil emigracji polskiej. Byli to ludzie wykształceni, mieli różne zawody i stąd łatwo znaleźli pracę.

Opieka religijno – duszpasterska nad emigrantami polskimi w Argentynie rozpoczęła się w marcu 1898 roku, kiedy to po przyjeździe do Argentyny pierwszych rodzin polskich, przyjechał pierwszy polski kapłan ks. Stanisław Cynalewski – salezjanin. Następnie przyjechali księża werbiści, którzy rozpoczęli budować kościoły, kaplice i szkoły. Polscy kapłani zajmowali się również nauką języka polskiego dzieci i młodzieży Rodaków. Od 1960 roku pracują w Argentynie polscy redemptoryści. W Argentynie jest dziś 13 Polskich Ośrodków Katolickich.

W Polskim Ośrodku Katolickim w Martin Coronado, zwanym przez wszystkich Polaków „Maciaszkowo” – od imienia Fundatora O. Justyniana Maciaszka -  znajduje się Klasztor OO. Bernardynów i Kościół Matki Boskiej Królowej Polski, gdzie w każdą niedzielę odprawiane są Msze św. w języku polskim oraz po hiszpańsku dla naszych argentyńskich sąsiadów. W Ośrodku znajduje się Polska Szkoła Sobotnia im. Tysiąclecia Chrztu Polski, która funkcjonuje nieprzerwanie od 1962 roku. W szkole dzieci pochodzenia polskiego uczą się j. polskiego, geografii, religii, śpiewu i polskich tradycji. Ojcowie uczą religii.

Przy Polskim Ośrodku w Martin Coronado znajduje się od 1982 roku Polski Dom Spokojnej Starości im. Jana Pawła II. Obecnie w domu mieszka 45 staruszków. Dom prowadzony jest przez polskie Siostry Albertynki. Każdego dnia Ojcowie Bernardyni odprawiają w kaplicy Domu Spokojnej Starości Msze św. po polsku i hiszpańsku.

Za: Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"  / 1 lipca 2019 r.0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
1. Wybierz kontynent
Na mocy pozwolenia Prymasa Polski z dn. 28 listopada 1983 r., zgodnie z postanowieniem VII Kapituły Generalnej i uzyskaniu zgody Rady Generalnej Towarzystwa Chrystusowego ówczesny przełożony generalny ks. dr Edward Szymanek TChr erygował 3 maja 1984 r. Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego ustanawiając dyrektorem ks. prof. Bogusława Nadolskiego. Bezpośrednim celem IDE było przygotowywanie specjalistycznych kadr w zakresie apostolatu Emigracyjnego. Jak powiedział ks. dr Józef Bakalarz TChr w wykładzie inauguracyjnym na rozpoczęcie działalności Instytutu, "ma on być sercem i motorem Ruchu Apostolatu Emigracyjnego praktykowanego w różnych formach i według różnych metod."

Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego im. Kard. Augusta Hlonda

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań
tel. +48 61 64 72 523, ide@chrystusowcy.pl

BANK PEKAO SA 36124065241111001023869649