loading...

Wpisz miasto w którym przebywasz,
aby odnaleźć Mszę Świętą w języku polskim.

Zamknij wpis

Niemcy: Spotkanie Młodzieży Polonijnej

W dniach od 28 lutego do 1 marca odbyło się w Hagen w Niemczech Weekendowe Spotkanie Młodzieży Polonijnej pod hasłem „Moim życiem jest Chrystus”. Młodzież z Brukseli, z Londynu oraz różnych parafii w Niemczech przybyła, by wspólnie poprzez modlitwę oraz pracę warsztatową przygotować się na dobre przeżycie Wielkiego Postu. Gościem specjalnym spotkania był ks. biskup Wiesław Lechowicz, Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej

Podczas spotkania siedem sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej towarzyszyło młodzieży, prowadząc spotkania, śpiewy, modlitwę oraz dbając o ich bezpieczeństwo. Opiekunem duchowym młodzieży był ks. Łukasz Kuczyński TChr, który wygłosił konferencję, sprawował Eucharystię oraz pełnił służbę w konfesjonale.

Biskup Wiesław Lechowicz, który dołączył w sobotę i został do samego zakończenia w niedzielę pełnił służbę w konfesjonale oraz sprawował Mszę Świętą, wygłaszając słowo na pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. Młodzież miała okazję przede wszystkim zastanowić się i odpowiedzieć sobie na pytania postawione podczas konferencji: co jest moim Westerplatte, o wartości, których warto bronić w życiu oraz o Mistrza, za którym warto pójść i którego warto naśladować.  

Podczas adoracji, w czasie wpatrywania się w Jezusa Eucharystycznego, każdy miał możliwość podejść bliżej, by przeczytać swój własny psalm, utworzony z wersetów modlitwy porannej i wieczornej oraz zawierzyć się Jezusowi na ten najbliższy czas i całe życie.  

Młodzież wracała do domów ubogacona nie tylko modlitwą, ale również rozmowami i spotkaniami z rówieśnikami z różnych krajów. 

Za: Biuro ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej: Niemcy: Spotkanie Młodzieży Polonijnej0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
1. Wybierz kontynent
Na mocy pozwolenia Prymasa Polski z dn. 28 listopada 1983 r., zgodnie z postanowieniem VII Kapituły Generalnej i uzyskaniu zgody Rady Generalnej Towarzystwa Chrystusowego ówczesny przełożony generalny ks. dr Edward Szymanek TChr erygował 3 maja 1984 r. Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego ustanawiając dyrektorem ks. prof. Bogusława Nadolskiego. Bezpośrednim celem IDE było przygotowywanie specjalistycznych kadr w zakresie apostolatu Emigracyjnego. Jak powiedział ks. dr Józef Bakalarz TChr w wykładzie inauguracyjnym na rozpoczęcie działalności Instytutu, "ma on być sercem i motorem Ruchu Apostolatu Emigracyjnego praktykowanego w różnych formach i według różnych metod."

Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego im. Kard. Augusta Hlonda

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań
tel. +48 61 64 72 523, ide@chrystusowcy.pl

BANK PEKAO SA 36124065241111001023869649