loading...

Wpisz miasto w którym przebywasz,
aby odnaleźć Mszę Świętą w języku polskim.

Zamknij wpis

Kazachstan: Zakończenie duszpasterskiej posługi Towarzystwa Chrystusowego

29 czerwca w parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Czkałowie (obwód północno-kazachstański), odbyły się uroczystości odpustowe połączone z zakończeniem, po 28 latach, duszpasterskiej pracy naszego zgromadzenia. 

Pierwszy proboszcz od samego początku rozpoczął budowę świątyni. Po wielu staraniach i wsparciu organizacji międzynarodowych oraz instytucji w Polsce został wybudowany kościół (konsekracja w 2010 r.) i plebania.

Na to wyjątkowe wydarzenie przybył ze stolicy Kazachstanu - Nur Sułtanow (dawniej Astana) ks. abp Tomasz Peta oraz Delegat Przełożonego Generalnego ds. Chrystusowców pracujących na Wschodzie ks. Wiesław Wójcik SChr.

Kończący posługę, obecny proboszcz parafii, ks. Sergyi Rudchenko SChr złożył podziękowania wszystkim swoim wiernym za trud, zaangażowanie oraz współpracę z wszystkimi chrystusowcami, którzy przybywali do tego misyjnego już kraju. Na zakończenie uroczystej liturgii ks. Wójcik wręczył kielich mszalny metropolicie astańskiemu z życzeniami, na znak, by zawsze była sprawowana Eucharystia w tej świątyni. Prośba ta wynika z obecnej sytuacji wielu parafian, którzy deklarują swój wyjazd na stałe do Polski w ramach repatriacji. Mimo wszystko, warto czynić starania, by ten kościół pozostawał dalej świadectwem obecności Boga pośród swojego ludu.

Zebranych w kościele ponad dwustu  wiernych oklaskami podziękowała za duszpasterską posługę chrystusowców i przekazany dar. Arcybiskup Peta wyraził uznanie Towarzystwu Chrystusowemu za wieloletnią posługę, którą odważnie pełnili młodzi księża, posyłani na początku lat dziewięćdziesiątych do tego azjatyckiego kraju. Wówczas była to opieka nad rzeszą liczącą około stu tysięcy osób, które deklarowały swoje polskie korzenie.

ks. Wiesław Wójcik SChr

Za: tchr.org0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
1. Wybierz kontynent
Na mocy pozwolenia Prymasa Polski z dn. 28 listopada 1983 r., zgodnie z postanowieniem VII Kapituły Generalnej i uzyskaniu zgody Rady Generalnej Towarzystwa Chrystusowego ówczesny przełożony generalny ks. dr Edward Szymanek TChr erygował 3 maja 1984 r. Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego ustanawiając dyrektorem ks. prof. Bogusława Nadolskiego. Bezpośrednim celem IDE było przygotowywanie specjalistycznych kadr w zakresie apostolatu Emigracyjnego. Jak powiedział ks. dr Józef Bakalarz TChr w wykładzie inauguracyjnym na rozpoczęcie działalności Instytutu, "ma on być sercem i motorem Ruchu Apostolatu Emigracyjnego praktykowanego w różnych formach i według różnych metod."

Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego im. Kard. Augusta Hlonda

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań
tel. +48 61 64 72 523, ide@chrystusowcy.pl

BANK PEKAO SA 36124065241111001023869649