loading...

Wpisz miasto w którym przebywasz,
aby odnaleźć Mszę Świętą w języku polskim.

Zamknij wpis

Islandia: Relikwie św. Jana Pawła II do parafii w Asbru

W dniach 2 i 3 czerwca 2019 r. katolicy w Islandii obchodzili 30. rocznicę pielgrzymki św. Jana Pawła II do ich kraju. W uroczystościach związanych z tym wydarzeniem miały możliwość wziąć udział M. Ewa Kaczmarek, przełożona generalna, oraz s. Urszula Fabisiak, sekretarka Zgromadzenia.

Świętowanie rozpoczęło się w katedrze w stolicy Islandii. Mszy św. przewodniczył ordynariusz miejsca, ks. bp Dávid Tencer w koncelebrze z zaproszonymi gośćmi z Polski: ks bp. Piotrem Liberą i ks. bp. Mirosławem Milewskim. Kolejnego dnia odbyła się uroczysta Msza św. w kościele św. Jana Pawła II w Ásbrú, gdzie dodatkową okazją do świętowania była 5. rocznica ustanowienia parafii pw. świętego Papieża. Do tego wydarzenia parafianie – w większości Polacy – przygotowywali się 9-miesięczną nowenną, a szczególną radością było dla nich otrzymanie w darze relikwii św. Jana Pawła II, które przekazał im bp Libera. Dodatkową radość Polakom, ale także Islandczykom sprawiła muzyka wykonywana przez kapelę góralską Watra.

Pobyt sióstr misjonarek w Islandii obfitował w wiele wydarzeń, do których należałoby zaliczyć spotkania z p. Gerardem Pokruszyńskim, ambasadorem RP w Reykjaviku, czy odwiedziny u polskich sióstr karmelitanek oraz udział w otwarciu wystawy poświęconej Karmelowi z okazji 35. rocznicy obecności polskich sióstr w kraju.

Pobyt M. Ewy na islandzkiej wyspie przypieczętował ponadto decyzję przyjazdu sióstr naszego Zgromadzenia do Reykjaviku i podjęcia posługi wśród Polonii od września br. Wobec bardzo dużej ilości Polaków i procentowo niewielkiej ilości kapłanów czy sióstr potrzeby duchowe naszych rodaków w tym kraju są ogromne.

Galeria zdjęć

Galeria zdjęć z Ásbrú (fot. Tomasz Lenart)

Relacja z uroczystości w Telewizji TRWAM0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
1. Wybierz kontynent
Na mocy pozwolenia Prymasa Polski z dn. 28 listopada 1983 r., zgodnie z postanowieniem VII Kapituły Generalnej i uzyskaniu zgody Rady Generalnej Towarzystwa Chrystusowego ówczesny przełożony generalny ks. dr Edward Szymanek TChr erygował 3 maja 1984 r. Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego ustanawiając dyrektorem ks. prof. Bogusława Nadolskiego. Bezpośrednim celem IDE było przygotowywanie specjalistycznych kadr w zakresie apostolatu Emigracyjnego. Jak powiedział ks. dr Józef Bakalarz TChr w wykładzie inauguracyjnym na rozpoczęcie działalności Instytutu, "ma on być sercem i motorem Ruchu Apostolatu Emigracyjnego praktykowanego w różnych formach i według różnych metod."

Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego im. Kard. Augusta Hlonda

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań
tel. +48 61 64 72 523, ide@chrystusowcy.pl

BANK PEKAO SA 36124065241111001023869649