Biskup Wiesław Lechowicz - Delegat Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Polskiej Emigracji spotkał się z wiernymi Polonusami z Porto Alegre w Kościele Polskim w niedzielę, 19 sierpnia 2018 r., sprawując uroczystą Mszę Świętą.  więcej...

">
loading...

Wpisz miasto w którym przebywasz,
aby odnaleźć Mszę Świętą w języku polskim.

Zamknij wpis

Brazylia: Bp W. Lechowicz z duszpasterską posługą w Porto Alegre

Biskup Wiesław Lechowicz - Delegat Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Polskiej Emigracji spotkał się z wiernymi Polonusami z Porto Alegre w Kościele Polskim w niedzielę, 19 sierpnia 2018 r., sprawując uroczystą Mszę Świętą.  więcej...

Podczas Mszy św. Jego Ekscelencja udzielił Sakramentu Bierzmowania 10 osobom. Większość z nich to dorośli, którzy od 34 lat oczekiwali na biskupa z Polski, aby przyjąć ten Sakrament! Czy można zrozumieć do końca polską duszę, nawet w kolejnych pokoleniach emigracyjnych? Wierni Kapelanii Polskiej w Porto Alegre to osoby w 2, 3,4 czy nawet 5 pokoleniu. Modlą się, śpiewają po polsku. Nie wszyscy mówią po polsku, ale chcą mieć duszpasterza polskiego i uczestniczą w życiu religijnym w Kapelanii Polskiej. Ileż wzruszenia, łez u wielu osób biorących udział we Mszy Św. sprawowanej w języku polskim.

Pod koniec Eucharystii  Luiz i Claudia Bochenkowie wraz z córką Rafaelą wręczyli Dostojnemu Gościowi z dalekiej Polski skromny upominek.

Zdzisław Malczewski TChr

Za: Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"
Wydarzenia- 2018 r.0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
1. Wybierz kontynent
Na mocy pozwolenia Prymasa Polski z dn. 28 listopada 1983 r., zgodnie z postanowieniem VII Kapituły Generalnej i uzyskaniu zgody Rady Generalnej Towarzystwa Chrystusowego ówczesny przełożony generalny ks. dr Edward Szymanek TChr erygował 3 maja 1984 r. Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego ustanawiając dyrektorem ks. prof. Bogusława Nadolskiego. Bezpośrednim celem IDE było przygotowywanie specjalistycznych kadr w zakresie apostolatu Emigracyjnego. Jak powiedział ks. dr Józef Bakalarz TChr w wykładzie inauguracyjnym na rozpoczęcie działalności Instytutu, "ma on być sercem i motorem Ruchu Apostolatu Emigracyjnego praktykowanego w różnych formach i według różnych metod."

Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego im. Kard. Augusta Hlonda

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań
tel. +48 61 64 72 523, ide@chrystusowcy.pl

BANK PEKAO SA 36124065241111001023869649