loading...

Wpisz miasto w którym przebywasz,
aby odnaleźć Mszę Świętą w języku polskim.

Zamknij wpis

Brazylia: 85 lat polskiego kościoła w Porto Alegre

Wspólnota polonijna przygotowuje się do uroczystego świętowania 85 lat istnienia świątyni dedykowanej Pani Jasnogórskiej 

 W latach największego kryzysu ekonomicznego, polscy imigranci, ich dorosłe dzieci, pod duchowym przewodnictwem ks. prałata Jana Antoniego Peresa (matka była Polką, a ojciec Hiszpanem), który pełnił funkcję wikariusza generalnego Archidiecezji i widząc opuszczonych duchowo Polaków objął nad nimi opiekę duszpasterską. Najpierw zbierając ich w kościołach w północnym regionie miasta, a później zachęcając ich do zbudowania własnego kościoła. Uroczystego poświęcenia świątyni ks. prałat dokonał w 1934 r.

W obecnym roku świętujemy 85 lat kościoła, który służy Polonii będącej już w kolejnych pokoleniach polskich imigrantów, a także naszym zaprzyjaźnionym Brazylijczykom w podtrzymywaniu ich wiary i sprawowaniu sakramentów.

1 września uroczyście będziemy świętować 85 lat naszego polskiego kościoła sprawując Mszę św. o godz. 10,30.

W ubiegłym roku dzięki hojności wspólnoty udało się pomalować zewnętrzną stronę kościoła, jak też dokonać koniecznego remontu dachu kościoła, czy też mieszkania dla duszpasterza. Aktualnie rozpoczęliśmy odnowienie głównych drzwi oraz reformę witraży. Zapraszamy naszych Polonusów, ich bliskich do odwiedzenia odnawianego kościoła i uczestniczenia we Mszy św. niedzielnej sprawowanej w dwu językach o godz. 10,30.

Proszę zobaczyć kilka zdjęć przedstawiających aktualny wygląd kościoła, który zyska na swym pięknie po założeniu odnowionych drzwi i witraży! Jeśli ktoś z wiernych chciałby wesprzeć to przedsięwzięcie mające na celu ukazanie piękna kościoła, który jest nie tylko zabytkiem kultury stolicy Porto Alegre, ale także wizytówką polskiej wiary i obecności w tym mieście, proszę w niedzielę porozmawiać z kimś z Komisji naszej Kapelanii. Jeżeli emigranci w tamtych trudnych latach potrafili zdobyć się na wysiłek i zbudować swój kościół, mamy nadzieję, że ich potomkowie zdobędą się na hojność, aby zachować to patrymonium naszej wiary i kultury!

 

 

Capelania Nossa Senhora dos poloneses em Porto Alegre-RS

Za: Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" 0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
1. Wybierz kontynent
Na mocy pozwolenia Prymasa Polski z dn. 28 listopada 1983 r., zgodnie z postanowieniem VII Kapituły Generalnej i uzyskaniu zgody Rady Generalnej Towarzystwa Chrystusowego ówczesny przełożony generalny ks. dr Edward Szymanek TChr erygował 3 maja 1984 r. Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego ustanawiając dyrektorem ks. prof. Bogusława Nadolskiego. Bezpośrednim celem IDE było przygotowywanie specjalistycznych kadr w zakresie apostolatu Emigracyjnego. Jak powiedział ks. dr Józef Bakalarz TChr w wykładzie inauguracyjnym na rozpoczęcie działalności Instytutu, "ma on być sercem i motorem Ruchu Apostolatu Emigracyjnego praktykowanego w różnych formach i według różnych metod."

Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego im. Kard. Augusta Hlonda

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań
tel. +48 61 64 72 523, ide@chrystusowcy.pl

BANK PEKAO SA 36124065241111001023869649