loading...

Wpisz miasto w którym przebywasz,
aby odnaleźć Mszę Świętą w języku polskim.

Zamknij wpis

Australia: Obchody 60-lecia duszpasterskiej posługi Chrystusowców w Keysborough,

W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Keysborough, niedzielą Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, rozpoczęły się obchody 60-lecia posługi chrystusowców w Australii.

Dziękczynnej Mszy Świętej przewodniczył Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Wiesław Lechowicz, delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. W koncelebrze udział wzięli: Wikariusz Generalny Towarzystwa Chrystusowego ks. Bogusław Burgat SChr, prowincjałowie: Jacek Walkiewicz SChr, Zbigniew Wcisło SChr i Tadeusz Przybylak SChr oraz polonijni duszpasterze z Melbourne na czele z Rektorem Sanktuarium.

Uroczystość poprzedziło Triduum, w czasie którego rozważania wygłosił wikariusz generalny. Po liturgii odbyła się premiera filmu o pracy chrystusowców w Australii (Aussie Boys) oraz przygotowany przez rodaków jubileuszowy piknik. Uroczystości w Melbourne zapoczątkowały obchody 60. rocznicy przyjazdu pierwszych chrystusowców do Australii 3 września 1959 r. Byli nimi księża: Edmund Gagajek SChr i Józef Gula SChr.

Pozostałe celebracje jubileuszu będą kontynuowane w Domu Prowincjalnym w Canberze, a także w Sanktuarium M.B.Częstochowskiej w Marayong - Sydney.

Można także zapoznać się z artykułem o pracy polonijnej chrystusowców na Antypodach, który ukazał się w listopadowym wydaniu miesięcznika Msza Święta.0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
1. Wybierz kontynent
Na mocy pozwolenia Prymasa Polski z dn. 28 listopada 1983 r., zgodnie z postanowieniem VII Kapituły Generalnej i uzyskaniu zgody Rady Generalnej Towarzystwa Chrystusowego ówczesny przełożony generalny ks. dr Edward Szymanek TChr erygował 3 maja 1984 r. Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego ustanawiając dyrektorem ks. prof. Bogusława Nadolskiego. Bezpośrednim celem IDE było przygotowywanie specjalistycznych kadr w zakresie apostolatu Emigracyjnego. Jak powiedział ks. dr Józef Bakalarz TChr w wykładzie inauguracyjnym na rozpoczęcie działalności Instytutu, "ma on być sercem i motorem Ruchu Apostolatu Emigracyjnego praktykowanego w różnych formach i według różnych metod."

Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego im. Kard. Augusta Hlonda

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań
tel. +48 61 64 72 523, ide@chrystusowcy.pl

BANK PEKAO SA 36124065241111001023869649