loading...

Wpisz miasto w którym przebywasz,
aby odnaleźć Mszę Świętą w języku polskim.

Zamknij wpis

Australia: 60 lat duszpasterskiej posługi chrystusowców

W tym roku przypada oficjalnie 60 rocznica objęcia duszpasterstwa przez księży Chrystusowców w Australii. Aby uczcić tej jubileusz w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Keysborough (Divine Mercy Shrine Keysborough) planowane są uroczystości z udziałem Bpa Lechowicza, Ambasadora i innych szacownych gości.

Duszpasterstwo w stanie Wiktoria rozpoczyna się w pod koniec lat 40 tych, dwudziestego wieku. Polscy księża po tułaczce w Rosji, obozach niemieckich czy tułaczce w innych miejscach Azji, przyjechali do Australii aby dalej dzielić swój los a przede wszystkim otoczyć duszpasterską opieką swoich rodaków.

Tacy księża jak J. Janus, S. Skudrzyk czy J. Krasocki kładli podwaliny pod duszpasterstwo polskie w Melbourne. Księża ci dojeżdżali wszędzie tam gdzie była tylko taka potrzeba i czekali na nich rodacy. Tak było również w przypadku wschodnich dzielnic tego rozległego miasta.

Regularne duszpasterstwo rozpoczęło się w Dandenong i Ringwood dopiero w 1968 roku. Pierwszym duszpasterzem był tutaj ks. Edward Maciej SVD. Po wyjeździe tego kałana na misje do Nowej Gwinei w 1970 r., duszpasterstwo przejął ks. Marian Laban również Werbista, który pracował w tym ośrodku do 1984 r. Arcybiskup Melbourne Francis Little już rok wcześniej zwrócił się do władz Towarzystwa Chrystusowego o przejęcie dwóch ośrodków w Melbourne. Jednym z nich był ośrodek wschodnich dzielnic miasta czyli właśnie okolice Dandenong.

Pierwszym Chrystusowcem wyznaczonym przez władze prowincji został ks. Józef Migacz, który zamieszkał u księży Salezjanów w Chatston. Otoczył duszpasterską opieką zwłaszcza nowo przyjeżdżających Polaków z Europy. Dwa lata później ks. Józef w porozumieniu z przełożonymi i przy finansowej pomocy prowincji zakupił dom w Rowvill, który przez kilka lat służył jako dom zakonny dla duszpasterzy. Po odejściu ks. J. Migacza do Marayong duszpasterstwo w tych dzielnicach objął ks. Maksymilian Szura. Podjął on decyzję zakupu ziemi i budowy kościoła w Keysborough. W 1998 roku przeprowadził się do istniejącego już tam domu a abp Szczepan Wesoły poświęcił teren pod budowę. Rozpoczęły się starania o pozwolenie na budowę w zarządzie miasta Dandenong, które trwały kilka lat i zakończyły się ostatecznie w sądzie.

W 2001 roku miejsce ks. Maksymiliana zajął ks. Kazimierz Bojda. Doprowadził on projekt do końca i 19.04.2006, abp Denis Hart w obecności przełożonego generalnego ks. Tadeusza Winnickiego i zgromadzonych księży, konsekrował kościół nadając tytuł sanktuarium. Nowy duszpasterz ks. Grzegorz Gaweł został mianowany przez arcybiskupa rektorem sanktuarium Bożego Miłosierdzia.

W dzielnicach wokół Dandenong mieszka kilka tysięcy młodych Polaków. Jest to największy polski ośrodek w Australii w sensie liczebności, aktywności i prężności wspólnoty. Duszpasterze korzystają z nowego kościoła dojeżdżając w dalszym ciągu do Dandenong i Ringwood. 2015 roku po pożarze kościoła w Dandenong po 51-latach sprawowania w tym miejscu Mszy św. dla Polaków ośrodek ten został zamknięty, a miejscowa Polonia na stałe przeniosła się do odległego o 5 km Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Keysborough.

Obecnie rektorem Sanktuarium jest ks. Kamil Żyłczyński. Lokalna Polonia mówi, że jego nauki są mądre, kształcące, pełne rozwagi, ale i niepozbawione humoru.

Za Polonijną Agencją Informacyjną: http://pai.media.pl/pai_wiadomosci.php?id=6448/0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
1. Wybierz kontynent
Na mocy pozwolenia Prymasa Polski z dn. 28 listopada 1983 r., zgodnie z postanowieniem VII Kapituły Generalnej i uzyskaniu zgody Rady Generalnej Towarzystwa Chrystusowego ówczesny przełożony generalny ks. dr Edward Szymanek TChr erygował 3 maja 1984 r. Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego ustanawiając dyrektorem ks. prof. Bogusława Nadolskiego. Bezpośrednim celem IDE było przygotowywanie specjalistycznych kadr w zakresie apostolatu Emigracyjnego. Jak powiedział ks. dr Józef Bakalarz TChr w wykładzie inauguracyjnym na rozpoczęcie działalności Instytutu, "ma on być sercem i motorem Ruchu Apostolatu Emigracyjnego praktykowanego w różnych formach i według różnych metod."

Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego im. Kard. Augusta Hlonda

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań
tel. +48 61 64 72 523, ide@chrystusowcy.pl

BANK PEKAO SA 36124065241111001023869649