loading...

Wpisz miasto w którym przebywasz,
aby odnaleźć Mszę Świętą w języku polskim.

Zamknij wpis

Australia: 25-lecie posługi Sióstr Misjonarek w Brisbane

3 grudnia ubiegłego roku 2018 minęło 25 lat, odkąd pierwsze siostry misjonarki – Sr. Marta Cichoń i Sr. Urszula Wojdak – rozpoczęły pracę przy duszpasterstwie polskim w Brisbane, prowadzonym przez księży chrystusowców.

 

Nasze dziękczynienie przeniosłyśmy na 10 lutego 2019, by wspólnie z Przełożoną Generalną – Matką Ewą Kaczmarek MChR, która w tych dniach kończyła wizytację w Australii, a także ze wszystkimi siostrami pracującymi obecnie na tym kontynencie i z całą wspólnotą parafialną świętować ten jubileusz.

 

Msza Święta dziękczynna w kościele na Bowen Hills w Brisbane,  pod przewodnictwem Ks. Prowincjała Tadeusza Przybylaka SChr w koncelebrze z Ks. Grzegorzem Gawłem SChr, Proboszczem i Ks. Michałem Skibą SChr, stanowiła centrum świętowania naszego Jubileuszu. Podczas homilii Ks. Prowincjał przypomniał nam o pierwszym i podstawowym powołaniu każdego człowieka, jakim jest powołanie do miłości. Z niego wypływa nasze oddanie się Bogu i służba drugiemu człowiekowi. Ks. Tadeusz nawiązał do filmu „Szare Anioły”, o misjonarzach franciszkańskich, nazywając także nas, siostry, „szarymi aniołami”, śpieszącymi z pomocą naszym Rodakom, w trosce o ich zbawienie. Na ręce Matki Ewy złożył podziękowanie wobec wszystkich sióstr i wyraził życzenia dalszej owocnej pracy. 

Za: mchr.pl

 0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
1. Wybierz kontynent
Na mocy pozwolenia Prymasa Polski z dn. 28 listopada 1983 r., zgodnie z postanowieniem VII Kapituły Generalnej i uzyskaniu zgody Rady Generalnej Towarzystwa Chrystusowego ówczesny przełożony generalny ks. dr Edward Szymanek TChr erygował 3 maja 1984 r. Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego ustanawiając dyrektorem ks. prof. Bogusława Nadolskiego. Bezpośrednim celem IDE było przygotowywanie specjalistycznych kadr w zakresie apostolatu Emigracyjnego. Jak powiedział ks. dr Józef Bakalarz TChr w wykładzie inauguracyjnym na rozpoczęcie działalności Instytutu, "ma on być sercem i motorem Ruchu Apostolatu Emigracyjnego praktykowanego w różnych formach i według różnych metod."

Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego im. Kard. Augusta Hlonda

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań
tel. +48 61 64 72 523, ide@chrystusowcy.pl

BANK PEKAO SA 36124065241111001023869649