loading...

Wpisz miasto w którym przebywasz,
aby odnaleźć Mszę Świętą w języku polskim.

Zamknij wpis

Brazylia: 45 lecie parafii Chrystusa Króla

W sobotę i niedzielę, 16/17 lutego, parafia Chrystusa Króla w Campo do Tenente obchodziła jubileusz 45 lecia

Parafia założona w 1974 roku od początku swego istnienia obsługiwana była przez księży z Towarzystwa Chrystusowego. Należy do niej około 5000 wiernych, z czego ponad 1500 jest pochodzenia polskiego. Do parafii, oprócz kościoła głównego, należy 13 kaplic i wspólnot, w których regularnie odprawiane są Msze Święte. Pierwszym proboszczem parafii był ks. Alojzy Laimann SChr. Oprócz niego, w parafii proboszczami byli następujący chrystusowcy: ks. Stanisław Szczypek, ks. Stanisław Jamróg i ks. Stanisław Gogulski. W parafii, podczas wyjazdu z posługą duszpastarską, 1 stycznia 2014 r., zmarł rezydujący tam ks. Edward Maciejewski SChr. 1 lutego 2015 r., na prośbę ks. biskupa ordynariusza Dom Francisco Bach, parafia została przekazana pod opiekę księży diecezjalnych. O pożegnaniu chrystusowców przez parafian możemy przeczytać na stronie: http://www.brazylia.chrystusowcy.pl/kronika-prowincji/Parafianie-z-Campo-do-Tenente-zegnaja-ksiezy-z-Towarzystwa-Chrystusowego_899
Z okazji jubileuszu, obecny proboszcz parafii zaprosił Księdza prowincjała oraz ks. Alojzego Laimanna do wzięcia udziału w uroczystościach. W sobotę, 16 lutego, Mszy Świętej przewodniczył ks. Prowincjał, który też wygłosił okolicznościowe kazanie, a na zakończenie liturgii udzielił blogosławieństwa relikwiami świętego Jana Pawła II.  W niedzielę liturgii przewodniczył pierwszy proboszcz parafii, ks. Alojzy Laimann. Wzięła w niej udział także grupa ok. 50 osób, którzy 45 lat temu uczestniczyli w uroczystości instalacji parafii. Obecny proboszcz parafii, który kontynuuje pracę chrystusowców, wykazuje dużą otwartość na potrzeby potomków naszych rodaków zamieszkujących parafie.

Za: www.brazylia.chrystusowcy.pl0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
1. Wybierz kontynent
Na mocy pozwolenia Prymasa Polski z dn. 28 listopada 1983 r., zgodnie z postanowieniem VII Kapituły Generalnej i uzyskaniu zgody Rady Generalnej Towarzystwa Chrystusowego ówczesny przełożony generalny ks. dr Edward Szymanek TChr erygował 3 maja 1984 r. Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego ustanawiając dyrektorem ks. prof. Bogusława Nadolskiego. Bezpośrednim celem IDE było przygotowywanie specjalistycznych kadr w zakresie apostolatu Emigracyjnego. Jak powiedział ks. dr Józef Bakalarz TChr w wykładzie inauguracyjnym na rozpoczęcie działalności Instytutu, "ma on być sercem i motorem Ruchu Apostolatu Emigracyjnego praktykowanego w różnych formach i według różnych metod."

Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego im. Kard. Augusta Hlonda

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań
tel. +48 61 64 72 523, ide@chrystusowcy.pl

BANK PEKAO SA 36124065241111001023869649