loading...

Wpisz miasto w którym przebywasz,
aby odnaleźć Mszę Świętą w języku polskim.

Zamknij wpis

34 Jasnogórska Noc Czuwania za polską emigrację i jej duszpasterzy

34. Jasnogórska Noc Czuwania w intencji polskich emigrantów i ich duszpasterzy zgromadziła z 18 na 19 października ponad 2 tys. osób. W roku jubileuszu 40-lecia pierwszej pielgrzymki do Polski św. Jana Pawła II szczególną modlitwą otoczone zostały rodziny doświadczone rozłąką emigracyjną.

Na modlitwę przybyli Polacy z kilkunastu krajów świata, m.in. głównie z: Niemiec, Belgii, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Szkocji, Irlandii, Węgier, Hiszpanii, Czech i Rumunii. Po raz pierwszy na czuwanie w dużej grupie – 3 autokary – przyjechali pielgrzymi z Francji. Dotarli także wierni z polskich parafii prowadzonych przez chrystusowców. Obecni byli duszpasterze polonijni, siostry misjonarki, bracia i alumni Seminarium Zagranicznego z Poznania.

„To pragnienie wielu naszych rodaków – przybycie na Jasną Górę. Bardzo pragną nasi rodacy, żyjący w różnych zakątkach świata, łączyć się z Matką i Królową na Jasnej Górze. I to czynią przez Apel Jasnogórski – dziękujemy Jasnej Górze za to, że transmitowany jest Apel na cały świat” – mówi ks. Wiesław Wójcikhttp://www.jasnagora.com/grafika/newsy/audio1.gif, chrystusowiec i dyrektor Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego, współorganizator czuwania.

Organizatorami spotkania są Księża z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej oraz Siostry Misjonarki Chrystusa Króla.

„Jako chrystusowcy w naszym charyzmacie mamy troskę o naszych rodaków, którzy wyjechali czy wciąż wyjeżdżają w różne zakątki Europy, nieraz są to emigracje czasowe w poszukiwaniu pracy. Nasi wierzący rodacy bardzo potrzebują kontaktu z polskim duszpasterzem, i dlatego ta nasza praca jest nieodzowna, wręcz konieczna dla zachowania wiary i polskości poza granicami naszej Ojczyzny” - tłumaczy ks. Wójcik. Hasło tegorocznej pielgrzymki Polonii na Jasną Górę brzmiało: „Z mocą Bożego Ducha strzeżmy wspólnego dziedzictwa”.

Apel Jasnogórski o godz. 21.00 poprowadził ks. Krzysztof Olejnik, nowy przełożony generalny Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. „Za przykładem naszych matek i ojców Tobie, Matko i Królowo, zawierzamy naród polski, wszystkich naszych rodaków żyjących w Ojczyźnie i poza jej granicami – mówił ks. Krzysztof Olejnikhttp://www.jasnagora.com/grafika/newsy/audio1.gif – [video: Apel 34. Jasnogórska Noc Czuwania - YouTube] mocy Ducha Świętego przyrzekamy pielęgnować nasze dziedzictwo wyrażone w słowach ‘Polonia Semper Fidelis’ – ‘Polska zawsze wierna’. Tutaj, gdzie papież z rodu Polaków pierwszy raz nazwał siebie człowiekiem zawierzenia, Tobie, Oblubienico Ducha Świętego zawierzamy siebie samych, naszych bliskich, rodaków żyjących poza granicami Ojczyzny i rodziny rozdzielone przez emigrację. Zawierzamy Tobie Matko wszystko, co Polskę stanowi”.

Głównym punktem czuwania była Msza św. o godz. 23.00 w Kaplicy Cudownego Obrazu, której przewodniczył abp Wacław Depohttp://www.jasnagora.com/grafika/newsy/audio1.gif, metropolita częstochowski, a odprawiało ponad 60 księży duszpasterzy, pracujących na emigracji. Eucharystię transmitowała na cały świat Telewizja Trwam.

„To jest nasze wspólne doświadczenie wiary, że już od 34. lat stajecie na straży nocy, a zarazem stajecie do modlitwy czuwania - mówił w homilii abp Wacław Depo - Aby dziękować Bogu, przez wstawiennictwo Maryi, za dar waszego życia, każdego i każdej z was, poprzez miłość rodzinną naszych rodziców, za dar zanurzenia w tajemnicy życia Bożego w Chrzcie św. i przynależność do wspólnoty Kościoła Katolickiego, jak również poprzez oddanie siebie Chrystusowi we wspólnotach i służbie dla Polonii Zagranicznej”.

„To właśnie w obliczu tego Obrazu, Matki wskazującej na Syna, Polska jest jednością, a my jesteśmy sobą, bo Polska jest w nas, a my jesteśmy w niej, będąc czy to w kraju, czy poza jej granicami. Maryja w Obrazie Jasnogórskim jest Matką polskich spraw, polskich sumień, trudów i cierpień, zwycięstw i nadziei. Tutaj zawsze świeci światło nadziei z wysokości Chrystusowego krzyża, nad tym klasztorem, nad tym miejscem. Nawet jak wszystkie światła dla Polski zgasły pozostało tylko to jedno - Kościół i Matka z Jasnej Góry” - mówił z mocą metropolita Częstochowski. W 40. rocznicę pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, abp Depo mówił o tropach, jakie nam zostawił papież Polak, jako przesłanie. Mówiąc o jednym z nich przywołał słowa Jana Pawła II wypowiedziane po wyborze na Stolicę Piotrową: „Ojciec Święty mówił ‘pochodzę z dalekiego kraju, ale bliskiego wiarą i tradycją chrześcijańską’. Przyznał się do Polski! Jak to dzisiaj brzmi, wobec tych, którzy wstydzą się na ulicach świata mówić po polsku, i publicznie później to wyznają, jako celebryci, w polskiej telewizji?” - pytał abp Depo.

o. Stanisław Tomoń BPJG/ dr 2019-10-19, sobota, godz. 11.30

Za Biurem prasowym - Jasna Góra: 34 Jasnogórska Noc Czuwania ...0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
1. Wybierz kontynent
Na mocy pozwolenia Prymasa Polski z dn. 28 listopada 1983 r., zgodnie z postanowieniem VII Kapituły Generalnej i uzyskaniu zgody Rady Generalnej Towarzystwa Chrystusowego ówczesny przełożony generalny ks. dr Edward Szymanek TChr erygował 3 maja 1984 r. Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego ustanawiając dyrektorem ks. prof. Bogusława Nadolskiego. Bezpośrednim celem IDE było przygotowywanie specjalistycznych kadr w zakresie apostolatu Emigracyjnego. Jak powiedział ks. dr Józef Bakalarz TChr w wykładzie inauguracyjnym na rozpoczęcie działalności Instytutu, "ma on być sercem i motorem Ruchu Apostolatu Emigracyjnego praktykowanego w różnych formach i według różnych metod."

Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego im. Kard. Augusta Hlonda

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań
tel. +48 61 64 72 523, ide@chrystusowcy.pl

BANK PEKAO SA 36124065241111001023869649