loading...

Wpisz miasto w którym przebywasz,
aby odnaleźć Mszę Świętą w języku polskim.

Zamknij wpis

Nabożeństwa o nowe powołania

Modlitwa w intencji emigrantów  - Jasna Góra 2011 r. 

Część I. Modlitwa w intencji emigrantów.

-Pieśń

-Zwrócenie się do Matki Bożej w intencji migrantów.
Maryjo, Niepokalana Dziewico, Matko Boga i ludzi, Królowo świata i Madonno migrantów! W Tobie jaśnieje pełnia łaski. Gromadzimy się wokół Ciebie i z ufnością błagamy Cię o wstawiennictwo u Boga, uciekając się pod Twoją macierzyńską opiekę. Wierzymy, że jako Niepokalana Matka wypraszasz Kościołowi łaskę świętości i strzeżesz go od zła jako ucieczka grzeszników.
Maryjo, Ty czujesz po macierzyńsku wszystkie zmagania między dobrem i złem, pomiędzy światłem i ciemnością, jakie wstrząsają dzisiejszym światem.
Matko pięknej miłości, spraw, abyśmy byli jedno między sobą i jedno z Tobą. Wejrzyj, łaskawa Pani, na ten lud, który od wieków pozostał wierny Tobie i Synowi Twojemu. Wejrzyj na ten naród, który zawsze pokładał nadzieję w Twojej matczynej miłości. 
Będziemy powtarzać:                 Madonno migrantów módl się za nami
- Wypraszaj to, czego najbardziej potrzebują migranci: 
- Dla ubogich i cierpiących otwieraj serca zamożnych.
- Bezrobotnym daj spotkać pracodawcę.
- Wyrzuconym na bruk pomóż znaleźć dach nad głową.
- Nękanym przez choroby daj moc i siłę dźwigania swego krzyża.
- Rodzinom daj miłość, która pozwala przetrwać wszelkie trudności.
- Zawierzamy Ci rozbite rodziny.
- Młodym pokazuj drogę i perspektywy na przyszłość.
- Dzieci otocz płaszczem swej opieki, aby nie uległy zgorszeniu.
- Wspólnoty zakonne ożywiaj łaską wiary, nadziei i miłości.
- Kapłanów ucz naśladować Twojego Syna w oddawaniu co dnia życia za owce.
- Biskupom upraszaj światło Ducha Świętego, aby prowadzili Kościół jedną i prostą drogą. 
- Ojca Świętego otaczaj nieustannie swoją matczyną opieką. Maryjo Niepokalana, Służebnico Pańska, najpełniej posłuszna Bożemu wezwaniu i słowu Twojego Syna!
Maryjo, Matko Odkupiciela, która znasz cierpienia i nadzieje Koś?cioła i świata, wspomagaj nas, swe dzieci, w codziennych próbach, ja?kich życie nie szczędzi nikomu. Bądź zawsze Matką dla wszystkich. Przygarnij wszystkich do swego Niepokalanego Serca. Niech spełnią się słowa Twojej obietnicy: "Na koniec moje Niepokalane Serce zatriumfuje!". Nie dopuść, abyśmy przez grzechy odłączyli się od Twojego Syna! Błagaj za nami, abyśmy zawsze czynili to, co On nam każe, i nie ustali w drodze do Jego wiekuistego królestwa, w którym Ty, Maryjo, cieszysz się szczęściem i jesteś znakiem pewnej nadziei i pociechy dla pielgrzymującego Ludu Bożego. Czuwaj nad naszą wędrówką i spraw, abyśmy w niebie pełni radości oglądali Twojego Syna. W. Amen.

-Pieśń

-Z księgi Rodzaju (Rdz 12, 1-4)
Pan rzekł do Abrahama: ?Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukaże. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i twoje imię rozsławię: staniesz się błogosławieństwem, będę błogosławił tym, którzy tobie błogosławić będą, a tym którzy tobie będą złorzeczyli, i ja będę złorzeczył. Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi. Abram udał się w drogę jak mu pan rozkazał?.
Decyzja wejścia na drogę, którą proponuje Bóg, rozpoczyna się od ?wyjścia", czyli zostawienia drogi, którą przemierzał do tej pory, czyli zostawienia własnej opcji życia. Ale taka decyzja generuje w Abrahamie kryzys, doświadczenie przełomu. Bóg takim wezwaniem przełamu?je w nim dotychczasowe przyzwyczajenia, schematy myślowe i swoje osobiste wizje i punkty widzenia. Aby uwierzyć w słowa obietnic Boga, trzeba zrezygnować z własnych obietnic, z własnych zabezpieczeń. Aby otrzymać wszystko, trzeba stracić to wszystko, co do tej pory wydawało się mieć wartość wszystkiego. A więc wiara w Boga generuje kryzys własnej opcji życia.
Słowo "wyjdź" nie jest tylko wezwaniem, ale już zawiera w sobie pewną obietnicę. Bóg obiecuje, że jeśli Abraham zawierzy Jego słowu, całkowicie oprze się na nim i będzie mu posłuszny, to zyska dla siebie życie. Wyjdź oznacza: idź dla siebie, dla własnej korzyści i dla własnego dobra. Wezwanie aby człowiek wierzył jest zawsze dla jego dobra.

Pieśń

-Intencje przesłane droga internetową
Z Orędzia Papieża Benedykta XVI na 98 Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy:
-Wspólnoty chrześcijańskie winny szczególną troską otoczyć pracujących migrantów oraz ich rodziny, towarzysząc im modlitwą, okazując solidarność i chrześcijańską miłość; Wypełniając zachętę Benedykta XVI do modlitwy w intencji migrantów, stajemy przed Tobą Matko, aby powierzać ci intencje naszych rodaków.
INTENCJE

-Pieśń

-Modlitwa do madonny Migrantów.
Dziewico, która towarzyszysz wygnańcom z oj?czyzny na drogach świata w poszukiwaniu pracy i chleba. Ty także doświadczyłaś życia na wygnaniu. Prosimy Cię, spójrz z litością na naszą sytuację, błogo?sław tych, którzy nas goszczą, czuwaj nad tymi, którzy są w potrzebie i rozpaczy, oraz nad tymi, którzy ich bratersko przyjmują, biorąc na siebie ich trudy i poty.
Pomocy wierzących i Pocieszycielko strapionych, bądź miłościwą Matką temu, który jest zmuszony do wyjścia ze swojej ziemi w dalekie strony i żyje pragnąc pracy dla siebie i trapiąc się o swoich bliskich oraz czę?sto nie ma blisko siebie nikogo, kto zrozumie w pełni cierpienia, umocni siły i podniesie upadającego na duchu.
Maryjo, w swoim miłosierdziu pokrzepiaj, w swojej matczynej trosce pospiesz z pomocą, a swoją modlitwą ochraniaj. Spraw, abyśmy wszyscy - my zrozpaczeni i nasze rodziny zatroskane o nas - jednakowo wzrastali w wierze, nadziei i miłości. Spraw, abyśmy wędrowali w bojaźni Bożej, wierni Chrystusowi i Jego Kościołowi. Spraw, abyśmy radowali się owocami chrześcijań?skiej sprawiedliwości i osiągnęli pokój oraz doskonałe szczęście na wieki. Amen.

Część II. Modlitwa w intencji misjonarzy pracujących wśród Polonii.

-Pieśń (wprowadzenie flag reprezentujące kraje dokąd udają się misjonarze)

-Z Ewangelii według świętego Mateusza (Mt 10, 7-16 )
Idźcie i głoście: Bliskie juz jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie cho?rych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie w drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski. Wart jest bowiem robotnik swej strawy. A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedzcie się, kto tam jest godny, i u niego zatrzymajcie się, dopóki nie wyjdziecie.  Wchodząc do domu, przywitajcie go po?zdrowieniem. Jeśli dom na to zasługuje, niech zstąpi na niego pokój wasz; jeśli zaś nie zasługuje, niech pokój wasz powróci do was. A jeśliby was gdzieś nie chciano przyjąć i nie dano posłuchu słowom waszym, wychodząc z takiego domu albo miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych! Zaprawdę, powiadam wam: Ziemi sodomskiej i gomorskiej lżej będzie w dzień sądu niż temu miastu. Oto Ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nie?skazitelni jak gołębie.

Nie ma świadectwa bez świadków, tak jak nie ma misji bez misjonarzy. Jezus wybiera i wysyła ludzi jako swych świadków i apostołów, aby współpracowali w Jego misji i przedłużali w czasie jego zbawcze dzieło: Będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi (Dz 1,8)
Dobry Pasterzu, przyjmij nasze uwielbienie i naszą modlitwę za wszystkich powołanych, którzy działają na rzecz migrantów.  
Miej w opiece biskupów, kapłanów, misjonarzy i wszystkie osoby konsekrowane. Spraw, aby byli oni przykładem życia prawdziwie ewangelicznego. Daj siłę i wytrwanie w postanowieniu tym, którzy przygotowują się do świętej służby kapłańskiej i życia konsekrowanego. 
Przysparzaj robotników Ewangelii, by głosili imię Twe je wszystkim ludziom. Strzeż wszystkich młodych w naszych rodzinach i w naszych wspólnotach: daj im gotowość i wielkoduszność w postępowaniu za Tobą. Także dziś zwróć na nich Twe spojrzenie i wezwij ich. Daj wszystkim powołanym siłę, by umieli porzucić wszystko i wybrać tylko Ciebie, który jesteś miłością. 
 
Przebacz niekonsekwencje i niewierności tym, których wybrałeś. Wysłuchaj, Chryste, naszych próśb za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, Twojej Matki i Królowej Apostołów. Ona, która uwierzyła i dala wielkoduszną odpowiedź, jest przyczyną naszej radości. Niech Jej obecność i Jej przykład towarzyszą tym, których wzywasz do całkowitej służby Twojemu królestwu.


-Pieśń

-Prośby
Kapłan: A teraz zanieśmy prośby za robotników winnicy Pańskiej. Będziemy powtarzać: Daj nam świętych misjonarzy

K. Dla zbawiennego głoszenia nauki Twojej,
W. Daj nam świętych misjonarzy
K. Dla zbawiennego udzielania, nam świętych Sakramentów,
W. Daj nam świętych misjonarzy
K. Dla utwierdzenia w wierze i dobrych obyczajach rodzin naszych,
W. Daj nam świętych misjonarzy
K. Dla wychowania dzieci ku Twojej chwale,
W. Daj nam świętych misjonarzy
K. Dla obrony i pomocy wśród niebezpieczeństw świata,
W. Daj nam świętych misjonarzy
K. Dla przygotowania nas do szczęśliwej śmierci,
W. Daj nam świętych misjonarzy
K. Dla rozszerzania Królestwa Twego,
W. Daj nam świętych misjonarzy

Z Los Angeles
11 Listopad 2011 
Matko Jasnogorska, dziekuję Ci za Ksieży Chrystusowców, powołanych przez księdza Prymasa Hlonda do slłużby dla Polonii Zagranicznej. Błagam Cię o jedność Narodu i Kośscioła Polskiego, a w szczególności o jedność wśród Księży Chrystusowców.
Damian z Baltimore
14 Listopad 2011 
Matko Boża prosimy cię o łaskę zdrowia dla ks.Leszka polecamy go Twojej szczególnej opiece wstawiaj się za nim u Twojego Syna.
Małgorzata
20 Listopad 2011 
Maryjo Jasnogórska ? wypraszaj potrzebne łaski dawnym słuchaczom Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego i członkom Ruchu Apostolatu Emigracyjnego,
a zmarłym duszpasterzom polonijnym ? śp. ks. Józefowi Bakalarzowi i śp. ks. Stefanowi Soszce ? wyproś wieczny odpoczynek

Madzia
22 Listopad 2011 
Dziekuje Matko Jasnogorska za ksiezy Chrystusowcow, ktorych postawilas mi na drodze mego zycia. Prosze cie o swietosc dla nich i jednosc wsrod nich, zeby mogli nas prowadzic do swietosci.

Antonina z Białorusi
22 Listopad 2011
Matko Jasnogórska, dziękuję za posługę Sióstr Misjonarek, a także proszę o nowe powołania.


Panie, nasz Boże, Jezus Chrystus pouczał swoich uczniów, że nie mają dawać się obsługiwać, lecz służyć braciom, spraw, aby osoby powołane do służby w Kościele były roztropne w działaniu, przyjazne dla wszystkich, których stawiasz na ich drodze, wierne Ewangelii i oddane dziełom miłosierdzia. Niech swoją siłę czerpią z sakramentów i wytrwałej modlitwy. Spraw, aby Twój Syn, który obmył nogi uczniom napełnił ich duchem pokory i miłości.

-Pieśń
-Koronka do Miłosierdzia Bożego
-Pieśń (Wyprowadzenie flag + Wystawienie NS)

Część III. Modlitwa o nowe powołania. 
-(Wystawienie NS)
-Zwrócenie się do Jezusa w intencji młodych, o rozeznanie powołania
Wstęp:
Panie Jezu Chryste, nasz Mistrzu, stajemy przed Tobą wsłuchani w Twoje wezwanie: ?Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na żniwo swoje" (Mt 9, 38) Przejęci tymi słowami, które stale do nas kierujesz, pragniemy modlić się o właściwe odczytanie drogi życia przez ludzi młodych. Świadomi odpowiedzialności nas wszystkich za troskę o powołania, błagamy Cię z ufnością i natarczywie o ten wiel?ki dar Kościoła. Każde bowiem powołanie to dar wybłagany modlitwą i wysłużony przez świętość życia.
To Ty powołujesz człowieka. To Ty wyznaczasz mu drogę oraz oso?biste zadanie w Twoim Kościele. Bądź uwielbiony w bogactwie i róż?norodności dróg, którymi prowadzisz ludzi do zbawienia. Dziękujemy Ci za każde ludzkie życie. W świetle wiary, każde życie, jawi się jako powołanie, które powinno być usłyszane i podjęte. Przyjęcie swego po?wołania jest miarą prawdziwości naszego życia.
Bądź uwielbiony, Panie, w tych wszystkich, którzy odczytali swe po?wołanie - zgodnie z Twym zamysłem - i podążają właściwą drogą,
Dziękujemy Ci, Boże, za duszpasterską troskę Kościoła o młodych i związaną z nią troskę o powołania duchowne. Młody człowiek, prze?żywający dar młodości, stale staje przed Tobą i pyta: Co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Co mam czynić, by moje życie miało sens? Jaki jest plan Boga względem mojego życia? Co jest wolą Boga w stosunku do mnie?
Panie Jezu, Twoje spojrzenie z miłością daje młodemu sercu zdolność szczerego postawienia tych istotnych pytań. Doświadczenie spotkania ludzkiego serca z Twoim Sercem, wypełnionym uwagą pełną łagodnego dobra, daje moc poszukiwania odpowiedzi. Świadomość, że jest się kochanym przez Boga, pozwala też otwartym sercem przyjąć odpowiedz. PÓJDŹ ZA MNĄ! W pójściu za Tobą młodość objawia całe bogactwo swych możliwości i osiąga swoją pełnię - TY JESTEŚ DROGĄ, PRAWDĄ I ŻYCIEM!
W pójściu za Tobą młodzi ludzie odkrywają sens życia jako daru z siebie oraz doświadczają piękna i prawdy wzrastania w miłości - TY JESTEŚ DROGĄ, PRAWDĄ I ŻYCIEM!

-Pieśń

-Prośby o powołania
Duchu Wiecznej Miłości, który od Ojca i Syna pochodzisz, dziękujemy Ci za wszystkie powołania apostołów i świętych, które użyźniły Kościół. Prosimy Cię, prowadź dalej to swoje dzieło. Pamiętaj, jak w dniu Pięć?dziesiątnicy zstąpiłeś na Apostołów zgromadzonych na modlitwie wraz z Maryją, Matką Jezusa, i wejrzyj na swój Kościół, który szczególnie potrzebuje dziś świętych kapłanów, wiernych i wiarygodnych świad?ków Twojej łaski; Kościół potrzebuje osób konsekrowanych, aby uka-zywali innym radość tych, którzy żyją wyłącznie dla Ojca, którzy sami przejmują misję i ofiarę Chrystusa, którzy miłością budują nowy świat
Duchu Święty, odwieczne Źródło radości i pokoju, to Ty otwierasz serca i umysły na Boże powołanie; to Ty sprawiasz, że może się speł?nić każde pragnienie dobra, prawdy i miłości. Niech Twoje "błagania, których nie można wyrazić słowami", wznoszą się ku Ojcu z serca Kościoła, który cierpi i walczy dla Ewangelii. Otwórz serca i umysły młodych chłopców i dziewcząt, aby nowy rozkwit świętych powołań ukazał światu wierność Twojej miłości oraz by wszyscy mogli poznać Chrystusa, prawdziwe światło, które przyszło na świat, aby przynieść każdemu człowiekowi niezawodną nadzieję życia wiecznego.

    Panie Jezu, Ty chcesz, aby wszyscy ludzie doszli do po?znania prawdy i byli zbawieni, prosimy Cię:                                            Poślij, robot?ników na żniwo Swoje.
O Jezu, który powiedziałeś swoim uczniom: "Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynieśli, 
i by owoc wasz trwał" - błagamy Cię, Panie:
                             Poślij, robotników na żniwo Swoje.    

    O Jezu, któryś rzekł do uczniów swoich: "Wy jesteście światłem świata... Tak niechaj świeci światło wasze przed ludźmi, aby widzieli dobre czyny wasze i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie" - błagamy Cię, Panie:
                            Poślij, robotników na żniwo Swoje.

    O Jezu, który powiedziałeś do uczniów: "Każdego, który mnie wyzna przed ludźmi, wyznam i ja przed Ojcem moim, który jest w niebie" - błagamy Cię, Panie:
                         Poślij, robot?ników na żniwo Swoje.

    O Jezu, Ty powiedziałeś: "Kto nie bierze krzyża swego i nie idzie za mną, nie może być uczniem moim" - błagamy Cię, Panie:
                          Poślij, robotników na żniwo Swoje.
    O Jezu, który przed swoim Wniebowstąpieniem powiedziałeś do Apostołów: "Idźcie i nauczajcie wszystkie narody... a oto ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata" - błagamy Cię, Panie:
                        Poślij, robotników na żniwo Swoje.
    Boże, który powołujesz wielu, aby przynosili trwały owoc zbawienia i świętości w Twoim Kościele, usłysz błaganie swojego ludu i spraw, aby każde powołanie zostało ochot?nie przyjęte, rozwinęło się i przyniosło obfity owoc. Przez Chrystusa, Najwyższego Kapłana i Pośrednika. Amen.

-Pieśń

Modląc się Litanią do Chrystusa Kapłana i Żertwy prośmy o nowe powołania do służby w kościele
Kyrie eleison.
Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże,

Jezu, Kapłanie na wieki, zmiłuj się nad nami.
Jezu, nazwany przez Boga Kapłanem na wzór Melchizedeka,
Jezu, Kapłanie, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą,
Jezu, Kapłanie wielki,
Jezu, Kapłanie z ludzi wzięty,
Jezu, Kapłanie dla ludzi ustanowiony,
Jezu, Kapłanie naszego wyznania,
Jezu, Kapłanie większej od Mojżesza czci godzien,
Jezu, Kapłanie prawdziwego przybytku,
Jezu, Kapłanie dóbr przyszłych,
Jezu, Kapłanie święty, niewinny i nieskalany,
Jezu, Kapłanie wierny,
Jezu, Kapłanie miłosierny,
Jezu, Kapłanie dobroczynny,
Jezu, Kapłanie pałający gorliwością o Boga i ludzi,
Jezu, Kapłanie na wieczność doskonały,
Jezu, Kapłanie, który wszedłeś do nieba,
Jezu, Kapłanie, siedzący po prawicy Majestatu na wysokości,
Jezu, Kapłanie wstawiający się za nami przed obliczem Boga,
Jezu, Kapłanie, któryś nam otwarł drogę nową i żywą,
Jezu, Kapłanie, któryś umiłował nas i obmył od grzechów Krwią swoją,
Jezu, Kapłanie, któryś siebie samego wydał jako ofiarę i hostię dla Boga,
Jezu, Ofiaro Boga i ludzi,
Jezu, Ofiaro święta,
Jezu, Ofiaro niepokalana,
Jezu, Ofiaro przyjęta przez Boga,
Jezu, Ofiaro przejednania,
Jezu, Ofiaro uroczysta,
Jezu, Ofiaro chwały,
Jezu, Ofiaro pokoju,
Jezu, Ofiaro przebłagania,
Jezu, Ofiaro zbawienia,
Jezu, Ofiaro, w której mamy ufność i śmiały przystęp do Boga,
Jezu, Ofiaro, która dwoje jednym uczyniła,
Jezu, Ofiaro od założenia świata ofiarowana,
Jezu, Ofiaro żywa przez wszystkie wieki.

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu.

Od zła wszelkiego, wybaw nas Jezu.
Od nierozważnego wejścia na służbę Kościoła,
Od grzechu świętokradztwa,
Od ducha niepowściągliwości,
Od pogoni za pieniądzem,
Od wszelkiej chciwości,
Od złego używania majątku kościelnego,
Od miłości świata i jego pychy,
Od niegodnego sprawowania świętych Tajemnic,
Przez odwieczne Kapłaństwo Twoje,
Przez święte namaszczenie Boskości, mocą którego Bóg Ojciec uczynił cię Kapłanem,
Przez Twego kapłańskiego ducha,
Przez Twoje posługiwanie, którym na ziemi wsławiłeś Ojca Twego,
Przez krwawą ofiarę z Siebie raz na Krzyżu złożoną,
Przez tę samą ofiarę codziennie na ołtarzu odnawianą,
Przez Boską władzę, którą jako jedyny i niewidzialny Kapłan wykonujesz przez swoich kapłanów, 
Abyś wszystkie sługi Kościoła w świętej pobożności zachować raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Aby ich napełnił duch kapłaństwa Twego,
Aby usta kapłanów strzegły wiedzę,
Abyś na żniwo swoje robotników nieugiętych posłać raczył,
Abyś sługi Twoje w gorejące pochodnie przemienił,
Abyś pasterzy według Twego Serca wzbudzić raczył,
Aby wszyscy kapłani nienaganni byli i bez skazy
Aby wszyscy, którzy zobaczą sługi ołtarzy, Pana uczcili,
Aby składali Ci ofiary w sprawiedliwości,
Abyś przez nich cześć Najświętszego Sakramentu rozkrzewić raczył,

Kapłanie i Ofiaro, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

Módlmy się:  Boże, Uświęcicielu i Stróżu Twojego Kościoła, wzbudź w nim przez Ducha Twojego godnych i wiernych szafarzy świętych Tajemnic, aby za ich posługiwaniem i przykładem, przy Twojej pomocy lud chrześcijański kierował się na drogę zbawienia.
Boże, Ty nakazałeś modlącym się i poszczącym uczniom oddzielić Pawła i Barnabę do dzieła, do którego ich przeznaczyłeś, bądź teraz z Twoim Kościołem trwającym na modlitwie, i wskaż tych, których do służby Twej wybrałeś. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen
Modlitwa o powołania
O Jezu, Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby ich uczynić łowcami dusz, pociągnij ku sobie gorące i szlachet?ne umysły młodych ludzi
i uczyń ich swoimi naśladowcami i swoimi sługami. Spraw, by pragnęli tak, jak Ty, powszech?nego odkupienia, dla którego ustawicznie ponawiasz na ołtarzu Swoją ofiarę.
Panie, który żyjesz, aby się wstawiać za nami, otwórz przed nimi takie horyzonty, by dostrzegali cały świat, w którym wznosi się niema prośba tak wielu braci o światło prawdy i ciepło miłości; spraw, by, odpowiadając na Twoje wołanie, przedłużali tu na ziemi Twoją misję, budowali Twoje Ciało Mistyczne - Kościół i byli solą ziemi i światłością świata.
Rozszerz, Panie, Twoje miłościwe wołanie również na wie?le serc kobiecych, czystych i wielkodusznych i wlej w nie pra?gnienie doskonałości ewangelicznej, oddania się na służbę Ko?ścioła oraz braci potrzebujących pomocy i miłości. Amen.

-Repozycja i zakończenie.0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
1. Wybierz kontynent
Na mocy pozwolenia Prymasa Polski z dn. 28 listopada 1983 r., zgodnie z postanowieniem VII Kapituły Generalnej i uzyskaniu zgody Rady Generalnej Towarzystwa Chrystusowego ówczesny przełożony generalny ks. dr Edward Szymanek TChr erygował 3 maja 1984 r. Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego ustanawiając dyrektorem ks. prof. Bogusława Nadolskiego. Bezpośrednim celem IDE było przygotowywanie specjalistycznych kadr w zakresie apostolatu Emigracyjnego. Jak powiedział ks. dr Józef Bakalarz TChr w wykładzie inauguracyjnym na rozpoczęcie działalności Instytutu, "ma on być sercem i motorem Ruchu Apostolatu Emigracyjnego praktykowanego w różnych formach i według różnych metod."

Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego im. Kard. Augusta Hlonda

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań
tel. +48 61 64 72 523, ide@chrystusowcy.pl

BANK PEKAO SA 36124065241111001023869649