loading...

Wpisz miasto w którym przebywasz,
aby odnaleźć Mszę Świętą w języku polskim.

Zamknij wpis

Modlitwy do św. Jana Pawła II

Modlitwa polskiego emigranta do Św. JPII

Święty Janie Pawle II, ojcze polskiej emigracji,

nasz skuteczny orędowniku i wspomożycielu;

Ty, który swoim życiem świadczyłeś

o wielkiej miłości do Boga i człowieka,

prowadząc nas drogą Jezusa i Maryi,

przez miłość i wielkie cierpienie

ofiarowane za Kościół i cały świat,

każdego dnia zbliżałeś się do świętości.

Pragnę i ja za Twoim przykładem,

przebywając w różnych zakątkach świata,

być mocnym mocą wiary

i dawać w świecie świadectwo Ewangelii.

Niech świadomość obecności Boga umacnia mnie

i pomaga przezwyciężać trudności

na migracyjnych szlakach. Amen.0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
1. Wybierz kontynent
Na mocy pozwolenia Prymasa Polski z dn. 28 listopada 1983 r., zgodnie z postanowieniem VII Kapituły Generalnej i uzyskaniu zgody Rady Generalnej Towarzystwa Chrystusowego ówczesny przełożony generalny ks. dr Edward Szymanek TChr erygował 3 maja 1984 r. Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego ustanawiając dyrektorem ks. prof. Bogusława Nadolskiego. Bezpośrednim celem IDE było przygotowywanie specjalistycznych kadr w zakresie apostolatu Emigracyjnego. Jak powiedział ks. dr Józef Bakalarz TChr w wykładzie inauguracyjnym na rozpoczęcie działalności Instytutu, "ma on być sercem i motorem Ruchu Apostolatu Emigracyjnego praktykowanego w różnych formach i według różnych metod."

Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego im. Kard. Augusta Hlonda

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań
tel. +48 61 64 72 523, ide@chrystusowcy.pl

BANK PEKAO SA 36124065241111001023869649