loading...

Wpisz miasto w którym przebywasz,
aby odnaleźć Mszę Świętą w języku polskim.

Zamknij wpis

19/20 października 2018 r. 33. Jasnogórska Noc Czuwania w intencji polskich Emigrantów i ich Duszpasterzy  "Z dala od kraju pamiętaj o Ojczyźnie - służ jej całą duszą"

 
 przebiegała w duchu wdzięczności za 100. rocznicę odzyskania Niepodleglości Polski.  Modliśmy za naszych Rodaków za granicą, za wszystkie rodziny doświadczone rozłąką emigracyjną oraz za naszą umiłowaną Ojczyznę. 

 Księża z Towarzystwa Chrystusowego i siostry Misjonarki Chrystusa Króla dla Polonii

Hasło tegorocznego Czuwania: "Z dala od kraju pamiętaj o Ojczyźnie - służ jej całą duszą"

 

 Mszy Świętej koncelebrowanej o północy przewodniczył:

 JE Ksiądz Biskup Stanisław Stefanek TChr. 

Zapraszmy do duchowej łączności przez Radio Maryja, TV Trwam i Radio Jasna Góra. Prosimy o przysyłanie intencji na adres:

Instytut Duszpastrstwa Emigracyjnego im.Kard. Augusta Hlonda
ul. Panny Marii 4
60-962 Poznań 
POLSKA

E-MAIL:  czuwanie@chrystusowcy.pl

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA STRONIE:

             www.czuwanie.chrystusowcy.pl

 tel. +48 61/ 647 25 230 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
1. Wybierz kontynent
Na mocy pozwolenia Prymasa Polski z dn. 28 listopada 1983 r., zgodnie z postanowieniem VII Kapituły Generalnej i uzyskaniu zgody Rady Generalnej Towarzystwa Chrystusowego ówczesny przełożony generalny ks. dr Edward Szymanek TChr erygował 3 maja 1984 r. Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego ustanawiając dyrektorem ks. prof. Bogusława Nadolskiego. Bezpośrednim celem IDE było przygotowywanie specjalistycznych kadr w zakresie apostolatu Emigracyjnego. Jak powiedział ks. dr Józef Bakalarz TChr w wykładzie inauguracyjnym na rozpoczęcie działalności Instytutu, "ma on być sercem i motorem Ruchu Apostolatu Emigracyjnego praktykowanego w różnych formach i według różnych metod."

Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego im. Kard. Augusta Hlonda

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań
tel. +48 61 64 72 523, ide@chrystusowcy.pl

BANK PEKAO SA 36124065241111001023869649