loading...

Wpisz miasto w którym przebywasz,
aby odnaleźć Mszę Świętą w języku polskim.

Zamknij wpis

18/19 października 2013 r. "Rodacy, strzeżcie się niewiary i jej propagandy!"

Program

W przeżywanym Roku Wiary będziemy modlić się przed Obliczem Maryi – Królowej Polski i Polonii o umocnienie wiary dla wszystkich Polaków rozproszonych w świecie.
Trwajmy razem na modlitwie w Jasnogórskim Wieczerniku!
Chrystusowcy i Siostry Misjonarki Chrystusa Króla 

Rozpoczęcie – Aula o. Kordeckiego

18.00 – 19.30 Część powitalna
Koncert Marcina Stycznia

18.30 – 19.00, 22.30 – 23.30 Rozmowy o emigracji polskiej w radiu Jasna Góra
Transmisja Radia Jasna Góra www.radiojasnagora.pl

Czuwanie – Kaplica cudownego obrazu Matki Bożej

20.00 – 20.20 Powitanie pielgrzymów przez kustosza Jasnej Góry
20.20 – 21.00 Modlitwa różańcowa (prowadzą nowicjusze Towarzystwa Chrystusowego
z Mórkowa k/ Leszna)
 Transmisja Radia Jasna Góra
21.00 – 21.20 Apel Jasnogórski – (rozważanie – ks. Wiesław Wójcik TChr, dyrektor Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego )
Transmisja Radia Jasna Góra, Radia Maryja i TV Trwam
21.30 – 23.00 Modlitwa w intencjach duszpasterstwa polonijnego i o nowe powołania (prowadzą klerycy Seminarium Duchownego Towarzystwa Chrystusowego z Poznania)
23.00 – 00.00 Modlitewne przygotowanie do Eucharystii (prowadzą Siostry Misjonarki Chrystusa Króla z Poznania – Moraska)
00.00 – 01.30 Msza Święta koncelebrowana pod przewodnictwem ks. Ryszarda
Głowackiego, Przełożonego Generalnego Towarzystwa Chrystusowego. Homilię wygłosi ks. Bogusław Burgat, Wikariusz Generalny Towarzystwa Chrystusowego

Transmisja Radia Jasna Góra, Radia Maryja i TV Trwam
01.30 – 02.00 Nabożeństwo o umocnienie wiary na emigracji (prowadzą parafianie z Polskiej Misji Katolickiej w Dusseldorfie – ks. Łukasz Kuczyński TChr)
02.00 – 02.45 Nabożeństwo za rodziny doświadczone rozłąką emigracyjną
(prowadzi Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży przy parafii pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Stargardzie Szczecińskim)
02.45 – 03.30 Droga krzyżowa (poprowadzą pielgrzymi z Ukrainy)
03.30 – 04.00 Nabożeństwo dziękczynne za ocalenie życia (prowadzi młodzież z Parafii św. Jadwigi w Poznaniu-Umultowie)
04.00 – Błogosławieństwo pielgrzymów

 

Intencje Modlitewne można przesyłać ze strony www.czuwanie.chrystusowcy.pl

e-mail: czuwanie@chrystusowcy.pl

 

Zaproszenia na Czuwanie

Przesłania na Jasnogórską Noc Czuwania 2013 r.

Rozmowy o emigracji

Fotogaleria

Nagrania mp3

Relacje Wideo

Rozważania

 • Przygotowanie do Eucharystii

 •  

  Pieśń - Najświętsza Dziewico

   

  Najświętsza Dziewico Maryjo, Tobie zawierzamy czas naszego modlitewnego oczekiwania na spotkanie z Twoim Synem w sakramencie Eucharystii. Pragniemy przygotować nasze serca na ten najważniejszy moment dzisiejszego Czuwania przed Twoim Jasnogórskim Obliczem. Matko, pomóż nam oczekiwać Jezusa w Eucharystii, z taką samą miłością i tęsknotą, z jaką Ty czekałaś dnia Jego narodzenia. Chcemy przyjąć otwartym, czuwającym sercem ten moment łaski, tę chwilę przychodzenia Jezusa, która będzie nam dana w ofierze Mszy Świętej. Tylko oczami wiary możemy doświadczyć tajemnicy obecności Chrystusa w Eucharystii. Maryjo, o której św. Elżbieta powiedziała: Szczęśliwa jesteś, któraś uwierzyła, bądź nam przewodniczką na drodze wiary.

   

  Nasz Założyciel ojciec Ignacy Posadzy mówił: Kiedy świat traci wiarę, musi w Was pomnażać się wiara.

  W przeżywanym obecnie Roku Wiary pragniemy dziękować za skarb wiary, dzięki której doświadczamy Chryste, Twojej obecności w Eucharystii. Chcemy więc dzisiaj na nowo wyznać i odnowić wiarę w żywą obecność Jezusa w postaciach Chleba i Wina, które zostaną złożone na Ołtarzu.

  Chrystus rzeczywiście jest z nami. Jak podkreślał ojciec Ignacy: Msza święta jest słońcem naszej wiary. Ileż możemy zrobić dobrego przez dogłębne przejęcie się Najświętszą Ofiarą. Jezu, każdego z nas zapraszasz do osobistej relacji z Sobą, relacji miłości, która umacnia się w czasie każdej Eucharystii. Pragniemy całym sercem odpowiedzieć na Twoje zaproszenie: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja Was pokrzepię”.

  Pieśń - „Panie do kogo pójdziemy?”

   

  Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Jezu, kiedy w Wielki Czwartek ustanowiłeś sakrament kapłaństwa i Eucharystii, obiecałeś posłać nam Ducha Pocieszyciela – Ducha Prawdy. Przyjdź Duchu Święty i dotknij naszych serc. Udziel nam łaski owocnego przeżycia czasu spotkania z Jezusem w Eucharystii. Przyjdź z darem skupienia, modlitwy i dziękczynienia.

  Duchu Święty, Ty Sam módl się w nas i przez nas. Prosimy, napełniaj nasze serca wdzięcznością za Eucharystię - ten święty dar , który – właśnie dlatego, że jest tak bezinteresowny – tym bardziej zobowiązuje.

  Pieśń - Duchu Święty

   

  Nasz Założyciel o. Ignacy Posadzy mówił: Chrystus to wzór świętości, który nam wiara ukazuje. Przypatrywać się będziemy temu wzorowi z wiarą. Ta wiara Go uczyni nam obecnym, a okiem wiary ujrzymy Go tak, jak Go widzieli współcześni.

  Jezus w Eucharystii wypełnia swoją obietnicę Ja jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Dlatego, jak podkreśla papież Franciszek: Ten, kto wierzy, nie jest nigdy sam. Należy do wielkiej wspólnoty Kościoła. Kościół jest naszą Matką, ucząca nas mówić językiem wiary.

  Jezu, bądź uwielbiony we wspólnocie Kościoła, w każdym jego członku. Dziękujemy za dar chrztu świętego, który włączył nas do wspólnoty wierzących.

   

  Msza Święta jest odnowieniem ofiary krzyżowej. Krew Chrystusa bez przerwy płynie. Ten chleb, jakim jest Ciało Chrystusa, jest codziennie łamany na ołtarzach świata. Od chwili Ostatniej Wieczerzy słowa: To jest Ciało moje… To jest Krew moja…, wypowiedziane zostały miliony razy, przez usta tysięcy kapłanów, przy tysiącach ołtarzy świata. Nie ma takiej godziny, w której nie dokonywałaby się konsekracja, nie ma takiej godziny, w której Jezus nie ofiarowuje się za nas Ojcu. Zawsze gdzieś brzmią słowa: To jest Ciało Moje za was wydane… Jezu, dziękujemy, że zawsze możemy połączyć się Twoją Ofiarą składaną dla naszego zbawienia. Dziękujemy, że w każdej Komunii Świętej, jak przypomina nam błogosławiony Jan Paweł II nie tyle my przyjmujemy Jezusa, co On przyjmuje nas, przyjmuje takimi jakimi jesteśmy. Przyjmuje do Swojego Serca to znaczy akceptuje i kocha.

  Pieśń - Uświęć wargi moje

   

  Przygotowaniem do przyjęcia Jezusa w Eucharystii jest Jego Słowo. Wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa. Papież Franciszek mówi, że wiara wyraża się jako odpowiedź na zaproszenie, na słowo, którego należy słuchać i które nie pochodzi ode mnie. Słowo Boże, które słyszymy w każdej Eucharystii, domaga się więc otwarcia z naszej strony, by mogło dotrzeć do naszych serc i wydać w nim obfite owoce.

  Duchu Święty otwórz nas na słuchanie Słowa, byśmy rozpoznali głos Boga i Jego wezwanie. Jezu, pomóż nam otworzyć nasze serca na życiodajny strumień Twojego Słowa, płynący z kart Pisma Świętego. Chcemy przyjąć Słowo i żyć Nim na co dzień. Twoje Słowo ma moc nas przemienić. Wystarczy pozwolić Mu działać, wsłuchując się w nie.

  Pieśń - Uświęć wargi moje

   

  Maryjo, Matko Słowa Wcielonego, Ty uczysz nas, jak słuchać Słowa Bożego i jak rozważać je w swoim sercu. Matko, wspomóż naszą wiarę. Pomóż nam w pełni zawierzyć Słowu Boga. Naucz nas wierzyć w Jego miłość, zwłaszcza w chwilach krzyża, gdy nasza wiara wezwana jest do dojrzewania. Strzeż naszych serc od niewiary. Pomóż wrócić do Twojego Syna wszystkim, którzy pogubili się na emigracyjnym szlaku. Bądź Matką zawierzenia dla tych, którzy na emigracji przeżywają samotność, chorobę, trudności. Maryjo, zasiewaj w naszej wierze radość Zmartwychwstałego. Przypominaj nam, że ten, kto wierzy, nigdy nie jest sam. Naucz nas patrzeć oczami Jezusa, aby On był światłem na naszej drodze.

   

  Jezu, pragniemy słuchać Twojego Słowa. Pomagaj nam stale kroczyć tą drogą, która prowadzi do domu Ojca. Bądź z nami w Swoim Słowie, które staje się sakramentem, Eucharystią Twojej obecności. Pragniemy słuchać Twojego Słowa i wypełniać je. Chryste, Ty przyjmujesz nas z naszym sercem, takim jakim jest. Dlaczego, zanim do Ciebie przyjdziemy, mielibyśmy czekać, aż nasze serce się zmieni? Ty zmieniasz je każdego dnia na nowo łaską swojej miłości i przebaczenia.

  Pieśń -

   

  Ojciec Ignacy Posadzy, mówił: Gdyby Pan Jezus w dzień Wniebowstąpienia odszedł z ziemi, to byłby najsmutniejszy dzień w dziejach świata, ale On spełnił swoją obietnice: „Nie zostawię Was sierotami” i właśnie dał nam Eucharystię. Dał sam siebie, to co najgodniejsze, to co najświętsze. Matka Boża wypowiedziała słowa, od których zależało zbawienie świata – „Oto ja Służebnica Pańska”, a w czasie Mszy Świętej słyszymy: „To jest Ciało Moje”. Te słowa Maryi sprowadziły Zbawiciela na świat i te słowa, które Sam Chrystus wypowiedział, po dziś dzień kapłani w świecie wypowiadają, sprowadzając na Ołtarz Pana Jezusa. On jest prawdziwe obecny.

   

  Eucharystia jest dziękczynieniem składanym Bogu Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu.

  Ojcze, dziękujemy że w Eucharystii jesteś zawsze obecny w Swoim Kościele i prowadzisz Go przez wieki.

  Ojcze, dziękujemy że posłałeś nam swojego Syna, którego zbawcza Ofiara jest jedyną nadzieją człowieka.

  Pieśń - Ojcze dziękuję Ci

   

  Jezu uwielbiamy Cię w Twojej nieskończonej miłości, która ofiarowuje się za nas w każdej Mszy Świętej.

  Jezu, dziękujemy za skarb wiary, dzięki której doświadczamy Twojej obecności w Eucharystii.

  Pieśń - Jezu dziękuję Ci

   

  Duchu Święty dziękujemy, że w Swojej Mocy prowadzisz kapłanów, dzięki których posłudze Jezus przychodzi do nas w każdej Eucharystii.

  Duchu Święty, dziękujemy że wciąż wzbudzasz w Kościele nowe powołania kapłańskie. Bądź uwielbiony w każdym powołanym do wyłącznej służby w Kościele.

  Pieśń - Duchu dziękuję Ci

   

  Ojciec Ignacy mówił: Kapłan do odprawienia Mszy potrzebuje hostii. Hostią ofiarną, hostią Twojej duszy jesteś Ty sam, z tym wszystkim, co masz i co czynisz. Hostia ta musi mieć jednak niejakie podobieństwo z hostią kapłana. Hostia kapłana utworzona jest z najczystszej pszenicy, jest ona chlebem przaśnym bez kwasu. Ty też masz być hostią przaśną, bez kwasu, kwasu tego, co nie jest czyste, co nie jest w duchu chrześcijańskim. Gdy kapłan wlewa do wina kilka kropel wody, dodaj kropelkę twojego wysiłku, twoich łez.

   

  Przyozdób moje serce Panie, Twoją obecnością, zamień je na swoje mieszkanie! Ty jesteś gościem oczekiwanym, Przyjacielem, którego chce przy sobie zatrzymać. Przyozdób moje serce tęsknota i pragnieniem za spotkaniem z Tobą. Tak, jak kapłan trzyma Hostię w swoim ręku, tak ja pragnę zawierzyć się Twoim dłoniom. Przyozdób moje serce, Panie, swoją obecnością, zamień je na swoje mieszkanie. Komunia Święta to wymiana darów. I ja muszę złożyć siebie w ofierze.

  Pieśń - Kocham Ciebie Jezu

   

  Każda Eucharystia umacnia naszą wiarę, podtrzymuje nadzieję, rozpala miłość naszego serca.. O. Ignacy mówił: Kto wierzy w miłość Chrystusa, ten zawsze zwycięża. Nie zniechęcajmy się! Wierzmy w zwycięstwo... Nie wierzmy w klęskę, bo dzieła Boże klęsk nie znają; panuje w nich tylko zwycięstwo... wielkie zwycięstwo Chrystusa. Wierzę! Wierzę w Jego miłość! Wierzę, że On rzeczywiście chce świat zbawić i pokonać go miłosierdziem swoim. Wierzę mocniej, niż gdybym widział na żywe oczy, bo wzrok mój mógłby mnie mylić, lecz Serce Jego w błąd mnie nie wprowadzi. Powtarzajmy przed tabernakulum tę modlitwę ewangeliczną: „Wierzymy Panie, wszakże przymnóż nam wiary”. „Spraw, byśmy przejrzeli”.

   

  W Eucharystii obok nas zawsze staje Matka Boża, tak jak wtedy stała u stóp krzyża. Maryjo, począwszy od krzyża stałaś się w nowy sposób Matką: matką wszystkich, którzy chcą wierzyć w Twojego Syna i iść za Nim. Maryjo, Matko naszego zawierzenia Jezusowi, pozwól i nam usłyszeć Jego słowa: Nie lękajcie się, Odwagi! Jam zwyciężył świat. Pomóż nam otworzyć nasze serca na dar pokoju, z którym Zmartwychwstały Jezus przychodzi w czasie każdej Eucharystii. Prosimy Twojego Syna o dar pokoju dla świata, którego tak bardzo dzisiaj potrzebujemy. Matko, złóż na ołtarzu ofiary Twojego Syna troski serc wszystkich Polaków jednoczących się tutaj z nami, te niewypowiedziane głośno, ale o których Ty, o Matko, wiesz najlepiej, bo Matka zawsze wie…

  Pieśń - Kto spożywa moje Ciało

   

  Ojciec Ignacy Posadzy, wielki orędownik Polonii, mówił: Ile razy przystępujemy do ołtarza, przyprowadzajmy tych wszystkich, których nam Bóg powierzył. Wszystkie ich sprawy, troski, potrzeby składajmy na patenie i łączmy z ofiarą Chrystusową.

  Msza święta jest najpiękniejszą i najbardziej skuteczną modlitwą, ofiarowaną za Polaków rozsianych poza granicami Ojczyzny.

  Pieśń - ta sama piosenka powtarza się między prośbami

   

  Jezu prosimy Cię za kapłanów – szafarzy Eucharystii. Spraw, aby byli wierni Tobie, który do końca ich umiłowałeś.

  Jezu prosimy Cię o nowe powołania kapłańskie, aby żadnej wspólnocie Twoich uczniów nie brakowało Najświętszej Ofiary. Powołaj braci i siostry gotowych do podejmowania wyzwań naszych czasów.

  Pieśń - ta sama piosenka

   

  Jezu prosimy Cię za polskich emigrantów, aby zawsze karmili się Eucharystią, z niej czerpiąc moc do życia Ewangelią i trwania w wierze Ojców.

  Jezu prosimy Cię za Polaków pozbawionych opieki duszpasterskiej poza granicami Ojczyzny, którzy nie mogą uczestniczyć w Eucharystii. Umocnij w ich sercach pragnienie pełnego spotkania z Tobą w Komunii Świętej. Strzeż ich serc od niewiary.

  Pieśń - ta sama piosenka

   

  Jezu, prosimy Cię za polskich emigrantów, którzy nie doceniają roli Eucharystii, którzy zaniedbują uczestnictwo we Mszy Świętej. Prosimy dla nich o otwarcie serc na łaskę nawrócenia.

  Jezu, prosimy Cię za zmarłych polskich emigrantów, by Bóg w swej miłosiernej miłości przyjął ich do grona zbawionych.

  Pieśń - ta sama piosenka

   

  O. Ignacy Posadzy mówił: „Zwycięstwem, które zwycięży świat, jest wiara wasza” – wołał św. Jan. By jednak móc zwyciężyć, musi być wiara silna, żywa, zdolna przenosić góry. (…) Skoro otrzymaliśmy wiarę, mamy obowiązek ćwiczyć się w niej. Bóg wlał w nasze dusze na chrzcie „cnotę” wiary, czyli pewną siłę i uzdolnienie. Mamy obowiązek rozwijać je i wzmacniać przez odpowiednie akty. Nie powinniśmy należeć do dusz, w których wiara śpi. Powinniśmy żarliwą wiarą przeniknąć najdrobniejsze nawet czynności, wtedy życie nasze będzie pełne światła i radości, A im bardziej postąpimy w wierze, im ona będzie mocniejsza, żarliwsza czynniejsza, tym bardziej obfitować będzie radość w duszy naszej.

   

  Maryjo, nasza Przewodniczko na drodze wiary, w tym miejscu, które nazywamy Kaną naszego Narodu. prosimy, abyś zaniosła przed tron Twego Syna wszystkie intencje naszych serc. Pragniemy je złożyć Bogu na ołtarzu wraz z chlebem i winem. Proś z nami Jezusa, by przemieniał nas; by Kościół stawał się Domem i Matką dla tych, którzy zagubili się na drogach emigracyjnego szlaku, by nasza Ojczyzna pozostała wierna Twojemu Synowi. Strzeż naszych serc od niewiary. Niech ofiara Mszy Św., która się za chwilę dokona, będzie umocnieniem wiary i źródłem siły.

  Pieśń - podkład

   

  O. Ignacy mówił: Tyle wieków Bóg utajony przebywa z ludźmi, pragnie przeniknąć ich życie. Mimo to jest ciągle tylko gościem, wobec którego zachowuje się pewną rezerwę. To zapomnienie przez swoich sprawia Chrystusowi największy smutek. Otoczmy więc Boga Miłości murem kochających serc. Bądźmy żywymi świadectwami Eucharystii przez życie pobożne. Niech Eucharystia będzie naszym niebem, orzeźwiającym źródłem i słońcem naszym.

   

  Jezu, prosimy daj nam tyle wiary i tyle wrażliwości na natchnienia Ducha Świętego, by Ofiara Mszy Świętej, w której za chwilę będziemy uczestniczyć wydała w nas błogosławione owoce. Prosimy, by nasze serca wypełnione pragnieniem pełnego spotkanie z Tobą stały się żyzną glebą, na którą padnie ziarno Słowa. Niech będzie przy nas Twoja Matka i pomaga nam w czasie tej Eucharystii jednoczyć się z Twoją ofiarą za zbawienie świata.

  Pieśń - Twoja chwała

 • Droga Krzyżowa
 • Różaniec0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
1. Wybierz kontynent
Na mocy pozwolenia Prymasa Polski z dn. 28 listopada 1983 r., zgodnie z postanowieniem VII Kapituły Generalnej i uzyskaniu zgody Rady Generalnej Towarzystwa Chrystusowego ówczesny przełożony generalny ks. dr Edward Szymanek TChr erygował 3 maja 1984 r. Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego ustanawiając dyrektorem ks. prof. Bogusława Nadolskiego. Bezpośrednim celem IDE było przygotowywanie specjalistycznych kadr w zakresie apostolatu Emigracyjnego. Jak powiedział ks. dr Józef Bakalarz TChr w wykładzie inauguracyjnym na rozpoczęcie działalności Instytutu, "ma on być sercem i motorem Ruchu Apostolatu Emigracyjnego praktykowanego w różnych formach i według różnych metod."

Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego im. Kard. Augusta Hlonda

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań
tel. +48 61 64 72 523, ide@chrystusowcy.pl

BANK PEKAO SA 36124065241111001023869649