loading...

Wpisz miasto w którym przebywasz,
aby odnaleźć Mszę Świętą w języku polskim.

Zamknij wpis

14/15 listopada 2008 r. "Nie zapominamy o was, którzyście wyemigrowali z kraju"

W nocy z 14/15 listopada 2008 r. już po raz dwudziesty trzeci odbyło się u stóp Matki Bożej na Jasnej Górze czuwanie w intencji Polonii świata i duszpasterzy polonijnych. Tegorocznym mottem modlitewnego spotkania były słowa Kard. Augusta Hlonda "Nie zapominamy o was, którzyście wyemigrowali z kraju". Czuwanie zostało zorganizowane przez Zgromadzenie Księży Chrystusowców dla Polonii Zagranicznej, a w modlitwę włączały się Siostry Misjonarki Chrystusa Króla oraz grupy pielgrzymkowe zarówno z parafii polskich jak i europejskich. Najważniejszym punktem programu była Msza św. pod przewodnictwem Wikariusza Generalnego Towarzystwa Chrystusowego, ks. Krzysztofa Grzelaka. Ponadto pielgrzymi uczestniczyli m. in. w Apelu Jasnogórskim, Różańcu, Drodze Krzyżowej i Nabożeństwie do Matki Bożej.

W liście skierowanym specjalnie z okazji jasnogórskiego czuwania przełożony generalny Towarzystwa Chrystusowego, ks. Tomasz Sielicki napisał m. in.: "Emigracja [...] może być wielką szansą rozwoju, promocji człowieka, zbudowania solidnej bazy materialnej, poszerzenia horyzontów, otwarcia się na ludzi innych kultur, języków, religii. Ale w nieunikniony sposób niesie też w sobie niebezpieczeństwa i realne zagrożenia wynikające z opuszczenia znanego sobie środowiska, z jego zasadami i swego rodzaju "kontrolą społeczną". Nostalgia za bliskimi miesza się z poczuciem niezależności. Dotychczasowe przekonania w zetknięciu z pluralizmem poglądów i liberalizmem moralnym zostają poddane trudnemu egzaminowi. Łatwo się pogubić." O to, by nikt się nie pogubił, modlimy się również na co dzień.0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
1. Wybierz kontynent
Na mocy pozwolenia Prymasa Polski z dn. 28 listopada 1983 r., zgodnie z postanowieniem VII Kapituły Generalnej i uzyskaniu zgody Rady Generalnej Towarzystwa Chrystusowego ówczesny przełożony generalny ks. dr Edward Szymanek TChr erygował 3 maja 1984 r. Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego ustanawiając dyrektorem ks. prof. Bogusława Nadolskiego. Bezpośrednim celem IDE było przygotowywanie specjalistycznych kadr w zakresie apostolatu Emigracyjnego. Jak powiedział ks. dr Józef Bakalarz TChr w wykładzie inauguracyjnym na rozpoczęcie działalności Instytutu, "ma on być sercem i motorem Ruchu Apostolatu Emigracyjnego praktykowanego w różnych formach i według różnych metod."

Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego im. Kard. Augusta Hlonda

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań
tel. +48 61 64 72 523, ide@chrystusowcy.pl

BANK PEKAO SA 36124065241111001023869649