loading...

Wpisz miasto w którym przebywasz,
aby odnaleźć Mszę Świętą w języku polskim.

Zamknij wpis

13/14 listopada 2009 r. "By Bóg was zachował w wierności Ewangelii i Ojczyźnie"

Pod hasłem "By Bóg was zachował w wierności Ewangelii i Ojczyźnie" (O. I. Posadzy TChr) odbyło się w nocy z 13 na 14 listopada w bazylice Cudownego Obrazu na Jasnej Górze tradycyjne czuwanie modlitewne w intencji polskich emigrantów, a także ich duszpasterzy i sióstr zakonnych posługujących na co dzień wśród Polonii. Czuwanie zgromadziło około 1500 osób. Przybyli kapłani i bracia z Towarzystwa Chrystusowego, Siostry Misjonarki Chrystusa Króla oraz liczni wierni z parafii z kraju i z Europy. Na rogram czuwania złożyły się m. in. różaniec, droga krzyżowa, nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji kapłanów, nabożeństwo do Matki Bożej i inne.

Centralnym punktem modlitwy była sprawowana o północy pod przewodnictwem Wikariusza Generalnego Towarzystwa Chrystusowego, ks. Krzysztofa Grzelaka TChr Msza św., podczas której homilię wygłosił proboszcz parafii polskiej w Budapeszcie, ks. Leszek Kryża TChr, oraz Apel Jasnogórski, przed którym rozważanie poprowadził ks. Jerzy Wieczorek TChr, Prowincjał Chrystusowców w Niemczech i Holandii.

Zebrani u Matki Bożej wierni mieli możliwość włączenia w swoje modlitwy nadesłane z całego świata drogą internetową i odczytywane w kaplicy intencje Polaków żyjących poza granicami kraju.

czuwanieOprócz tego tegoroczna noc czuwania w szczególny sposób poświęcona była modlitewnej wdzięczności za 50 lat służby Bogu i Polakom na emigracji Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej. Obecna na czuwaniu Przełożona Generalna Sióstr Misjonarek, M. Edyta Rychel MChR w specjalnym słowie na jasnogórskie czuwanie powiedziała m. in.: "Nasze Zgromadzenie (...) uczestniczy w zbawczej misji Kościoła poprzez duchową troskę o wiarę i zbawienie polskich emigrantów oraz pracę apostolską wśród nich prowadzoną. (...) Siostry dzielą życie i koleje losu polskich emigrantów, troszcząc się o to, aby zachowali wiarę ojców oraz tożsamość wypływającą z duchowego dziedzictwa narodu, przy jednoczesnym włączeniu się w nowe środowisko."

Niektóre części czuwania transmitowane były przez Radio Jasna Góra, Radio Maryja oraz przez Telewizję Trwam.0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
1. Wybierz kontynent
Na mocy pozwolenia Prymasa Polski z dn. 28 listopada 1983 r., zgodnie z postanowieniem VII Kapituły Generalnej i uzyskaniu zgody Rady Generalnej Towarzystwa Chrystusowego ówczesny przełożony generalny ks. dr Edward Szymanek TChr erygował 3 maja 1984 r. Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego ustanawiając dyrektorem ks. prof. Bogusława Nadolskiego. Bezpośrednim celem IDE było przygotowywanie specjalistycznych kadr w zakresie apostolatu Emigracyjnego. Jak powiedział ks. dr Józef Bakalarz TChr w wykładzie inauguracyjnym na rozpoczęcie działalności Instytutu, "ma on być sercem i motorem Ruchu Apostolatu Emigracyjnego praktykowanego w różnych formach i według różnych metod."

Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego im. Kard. Augusta Hlonda

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań
tel. +48 61 64 72 523, ide@chrystusowcy.pl

BANK PEKAO SA 36124065241111001023869649